Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

regulamin webinar

§ 1 Organizator 

Webinar organizowany jest przez firmę Kompetea Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fort Wola 22, wpisanej do KRS pod nr 0000474205, zwaną dalej Organizatorem.

§ 2  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu stanowi umowę między Kompetea Sp. z o.o. a Zamawiającym i określa wzajemne zobowiązania pomiędzy nimi.

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszenia zawierającego następujące dane: Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz Dane do faktury
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
  • opłacenie faktury w ciągu 7 dni od daty wystawienia

§ 3  Rezygnacja z uczestnictwa

1. Nie ma możliwości rezygnacji z udziału w webinarze, a jedynie zmiana Uczestnika.


§ 4  Zmiany dotyczące szkolenia

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu webinaru z przyczyn od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany prelegentów przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.

§ 5 Płatność

1. Udział w webinarze jest płatny w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Faktura wystawiona jest w momencie zgłoszenia. Do ceny wyjściowej należy doliczyć 23 % VAT.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Przesłanie formularza zgłoszenia oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie Klientów Kompetea Sp. z o.o. (Ustawa z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji handlowych Kompetea Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane adresy e-mail.