Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:
 • przedsiębiorstwa, przewoźnicy, spedytorzy oraz agencje celne, chcące korzystać z ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń dotyczących obrotu towarowego z krajami trzecimi;
 • kontrahenci, którzy posiadają status AEO i wymagają go od swoich partnerów handlowych;
 • kontrahenci, którzy zgodnie z postanowieniami Unijnego Kodeksu Celnego zobowiązani są do weryfikacji posiadanego statusu AEO.
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest prezentacja statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO – od wniosku o jego uzyskanie, poprzez przygotowania, audyt celny aż do momentu wydania świadectwa.

Program szkolenia:
 1. Geneza powstania instytucji Upoważnionego Eksportera (AEO)
 2. Kim jest upoważniony przedsiębiorca?
 3. Regulacje prawne związane ze statusem AEO
 4. Którzy przedsiębiorcy potrzebują pozwolenia AEO i w jakim celu
 5. Rodzaje świadectw AEO
 6. Warunki i kryteria uzyskania pozwolenia AEO
 7. Standardy obowiązujące wnioskującego o wydanie pozwolenia AEO
 8. Korzyści dla przedsiębiorcy z posiadania pozwolenia AEO
 9. Jak rozpocząć przygotowania do uzyskani świadectwa?
 10. Omówienie etapów:
  • Kwestionariusz samooceny – omówienie wraz z przykładami
  • Przegląd procedur w firmie
  • Zagadnienia związane z wypłacalnością
  • Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną
  • Zagadnienia dotyczące przewozu towarów
  • Kontrahenci przedsiębiorcy
 11. Kontrola wniosku przez organ administracji skarbowej
 12. Przebieg audytu oraz ocena ryzyk
 13. Wydanie świadectwa AEO
 14. Ułatwienia wynikające z przepisów Unijnego Kodeksu Celnego i pozostałych aktów.
 15. Monitoring podmiotów AEO
 16. Audyt recertyfikujący
 17. Uznawanie statusu AEO w innych krajach
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:15
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

24 września 2018 Wrocław, 16 listopada 2018 Warszawa
650 zł + 23%/ osoba