Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie

Korzyści ze szkolenia:

 • Przedstawienie wymagań prawnych dotyczących inwentaryzacji
 • Przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji w firmie. Zasady ruchu towarów w czasie spisu z natury
 • Omówienie najczęstszych błędów w procesie inwentaryzacyjnym oraz sposobów ich uniknięcia
 • Tworzenie raportu z przeprowadzonej inwentaryzacji. Współpraca z zewnętrznymi audytorami

 Metody pracy:

 • Wykład
 • Ćwiczenia
 • Formuła grupowych warsztatów

Program szkolenia:

Zasady i cele inwentaryzacji w przedsiębiorstwie

 • Jakie są cele przeprowadzania inwentaryzacji w firmie?
 • Podstawowe rodzaje inwentaryzacji
 • Obowiązujące terminy przeprowadzania inwentaryzacji

 Typy i rodzaje inwentaryzacji

 • Inwentaryzacje planowane i nieplanowane
 • Inwentaryzacje okresowe
 • Inwentaryzacje rotacyjne
 • Inwentaryzacje ciągłe
 • Moduły inwentaryzacyjne w systemach ERP oraz SKM/WMS

 Organizacja inwentaryzacji

 • Wybór terminuprzeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Opracowanie harmonogramu inwentaryzacji
 • Zasady wydzielenia stref w magazynie, w których prowadzone są spisy inwentaryzacyjne
 • Analiza ABC stref i asortymentu
 • Magazyny i lokalizacje fizyczne i logiczne. Procesy porządkujące w magazynie przed rozpoczęciem inwentaryzacji.
 • Sprzęt oraz materiały pomocne w czasie inwentaryzacji
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna: Zarządzenie inwentaryzacji oraz Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Ćwiczenie: oznakowanie lokalizacji w magazynie

OPIS: Uczestnicy opracowują adresy lokalizacji w magazynie. Omawiane są zasady oznakowywania lokalizacji magazynowych i wpływ oznakowania na walkingtime oraz obciążenia w procesach kompletacji.

Przygotowanie pracowników

 • Grupy spisowe – dobre praktyki
 • Komisje nadzorujące przebieg inwentaryzacji i komisje kontrolne
 • Zarządzanie arkuszami spisowymi
 • Szkolenia

Metody zliczania i wprowadzania danych ze spisu

 • Tradycyjne metody
 • Wykorzystanie kodów kreskowych
 • Wykorzystanie przenośnych terminali i kolektorów danych
 • Inwentaryzacja produkcji w toku (półproduktów).
 • Inwentaryzacja materiałów pomocniczych
 • Etapy i sposoby kontroli oraz weryfikacji danych
 • Typowe błędy popełniane podczas inwentaryzacji

Rozliczenie i zamknięcie księgowe inwentaryzacji

 • Braki inwentaryzacyjne
 • Nadwyżki inwentaryzacyjne
 • Kompensaty zasady i ograniczenia prawne
 • Przeksięgowanie towarów
 • Zamknięcie i rozliczenie inwentaryzacji w systemach informatycznych oraz sporządzenie Raportu z inwentaryzacji

Współpraca z audytorem zewnętrznym

 • Weryfikacja inwentaryzacji przez audytorów
 • Pomocne wskaźniki z procesu inwentaryzacji

Trener:

Ryszard Petrykowski

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w logistyce. Pracował w firmach handlowych, tworząc  analizy bezpośredniej dochodowości (DDP), analizy asortymentu, koordynował technologię i standardy obsługi zamówień oraz pracy magazynu. W firmach PACK-PLAST (obecnie Sarantis), a następnie WURTH i COMPLEX odpowiadał za procesy zakupów, zaopatrzenia, gospodarkę magazynową i obsługę zamówień Klientów. Jako dyrektor Logistyki i Zakupów odpowiadał za tworzenie i realizację strategii działania firmy. Konsultant, trener z wieloletnim doświadczeniem. Wspomaga realizacje strategii poprzez wdrożenia BSC, wyznaczanie kluczowych wskaźników efektywności, szkolenia z umiejętności projektowego podejścia do wprowadzania zmian związanych z realizacja celów długoterminowych firmy. Posiada certyfikat Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Zmianą. Jest od wielu lat członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki (PSML). Pełnił w tej organizacji funkcję Prezesa, a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 1 dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

690 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
do ustalenia
690 zł + 23% VAT/ osoba