Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Komunikacja interpersonalna z Klientami Wewnętrznymi i Zewnętrznymi (gra szkoleniowa)

Szkolenie wykorzystujące techniki grywalizacyjne, w którym uczestnicy wcielając się w reprezentanta wezmą udział w symulacjach rozmów z różnorodnymi klientami. Dzięku temu przetestują różnorodne metody komunikacji i docierania do potrzeb klienta oraz będą mieli okazję uzyskać precyzyjną informację zwrotną od (symulowanego) klienta i nie tylko.

Cele szkolenia:

 • Polepszenie jakości procesu komunikacji interpersonalnej z Klientami Wewnętrznymi i Zewnętrznymi
 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania i aktywnego radzenia sobie z barierami utrudniającymi komunikację
 • Pogłębienie umiejętności dopasowania argumentacji do rozmówców oraz budowania własnej wiarygodności
 • Zbudowanie pewności siebie oraz pogłębienie własnej aktywności Uczestników w kontaktach trudnych / stresujących

Program szkolenia:

Moduł 1. Skuteczna komunikacja z klientem – czym jest „dobra” komunikacja

 • Zidentyfikowanie czynników obniżających jakość komunikacji.
 • Zdefiniowanie reguł i zasad skutecznej komunikacji.
 • Przećwiczenie Technik Aktywnego Słuchania na symulowanych sytuacjach zawodowych:
  • Techniki wspomagające tworzenie klimatu współpracy,
  • Techniki ujednolicające informację,
  • Techniki kontrolowania przebiegu rozmowy.

Moduł 2: Dlaczego komunikacja jest trudna? – pokonywanie konfliktowych barier komunikacyjnych

 • Identyfikacja głównych obszarów konfliktowych obniżających skuteczność komunikacji wewnętrznej.
 • Wypracowanie sposobów zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w celu polepszenia komunikacji
 • Omówienie podstawowych barier komunikacyjnych.

Moduł 3: Wzmacnianie wiarygodności oraz siły argumentacji

 • Czynniki wpływające na wiarygodność: obszar werbalny i niewerbalny.
 • Wzmacnianie wiarygodności poprzez odpowiedni głos, wygląd i zachowanie
 • Pięć głównych stylów społecznych oraz ich oczekiwania w zakresie komunikacji.
 • Zasady formułowania wypowiedzi skutecznej dla danego typu społecznego.
 • Poznanie własnego stylu społecznego: Szanse i zagrożenia dla komunikacji.

Moduł 4: Wybrane techniki asertywności na sytuacje „krytyczne”

 • Komunikowanie informacji trudnych
 • Zrozumienie pojęcia „asertywność” oraz obszarów, w jakich można ją stosować.
 • Trening wybranych sytuacji zawodowych pod kątem praktycznego zastosowania narzędzi i technik asertywnego reagowania.

Trener:

Agnieszka Mulak

Trener umiejętności interpersonalnych z wieloletnim doświadczeniem. Doktorant Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie zajęcia na temat wykorzystania gier w edukacji i szkoleniach biznesowych. Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie konfliktów, negocjacji, mediacji i facylitacji, komunikacji interpersonalnej, oraz zarządzania projektami. Autor gier negocjacyjnych opartych na case’ach dużych transakcji biznesowych. Uczestnik Szkoły Trenerów Biznesu i stażysta w Grupie TROP, gdzie brała udział w tworzeniu Akademii Superwizora – szkoły doskonalenia umiejętności trenerskich dla osób z długim stażem prowadzenia warsztatów.


 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

27-28 października Warszawa

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1190 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.