Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i pracowników działów logistyki, magazynów a także wszystkich pracowników mających wpływ na funkcjonowanie transportu wewnątrz przedsiębiorstwa na każdym jego etapie.

Cel szkolenia:

Organizacja logistyki wewnątrz firmy jest bardzo ważnym elementem realizacji celów. Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z:

 • metodami analizy, oceny i optymalizacji procesów wchodzących w zakres transportu wewnętrznego,
 • strukturą organizacyjną logistyki,
 • zakresem obowiązków poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz występującymi pomiędzy nimi powiązaniami.
Program szkolenia:

Planowanie polityki transportu wewnątrz przedsiębiorstwa:

 • struktura organizacyjna logistyki,
 • funkcje i zakres obowiązków poszczególnych jednostek organizacyjnych w transporcie wewnętrznym,
 • ocena działalności logistycznej transportu wewnętrznego i jej wpływ na wyniki ekonomiczne.

Optymalizacja procesów transportowych i magazynowych:

 • organizowanie dostaw,
 • przyjmowanie zleceń,
 • wybór środka transportu,
 • przewóz.

Logistyka wewnętrzna – współpraca między procesami:

 • procesy planowania i realizacji produkcji,
 • zaopatrzenie,
 • dystrybucja,
 • procesy magazynowe,
 • organizacja przepływu informacji w procesach logistyki wewnętrznej.

Specyfikacja i podział środków transportu wewnętrznego:

 • dane techniczne – analiza i interpretacja,
 • drogi komunikacyjne – organizacja i wymagania

Transport wewnętrzny:

 • wewnątrz magazynowy,
 • transport międzywydziałowy,
 • transport wewnątrz wydziałowy,
 • podział i dobór środków transportu.

Utrzymanie środków transportu wewnętrznego:

 • efektywność środków transportu,
 • monitorowanie jakości,
 • UR w logistyce wewnętrznej,
 • zastosowanie TPM w logistyce wewnętrznej.

Nowoczesne koncepcje w logistyce wewnętrznej:

 • JiT i LEAN w logistyce wewnętrznej,
 • budowa systemu wskaźników transportu wewnętrznego
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa
27-28.10.2022 Warszawa
1590 zł + 23% VAT
1390 zł + 23% VAT