Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób które zaczynają swoje drogę z zagadnieniami celnymi,  pracowników działów powiązanych z międzynarodowym obrotem towarowym, logistyki oraz sprzedaży.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  podstawowymi aspektami prawa celnego pod kątem obsługi w przedsiębiorstwie. Skierowane jest do osób nie posiadających doświadczenia w sprawach celnych. W sposób przystępny poruszone zostaną najważniejsze kwestie związane z Polskim i Europejskim ustawodawstwem celnym, a także kwestie praktyczne związane z obsługa celną firmy.

 Korzyści ze szkolenia:

Zaznajomienie uczestników z podstawami prawa celnego – przekazanie wiedzy podanej w przystępny sposób, dostosowany do poziomu wiedzy uczestnika. Pomoc praktyczna, udzielona uczestnikom, w znalezieniu rozwiązań problemów związanych z zagadnieniami celnymi.

 Metody pracy:
 • wiedza teoretyczna
 • ćwiczenia praktyczne
 • case study
Program szkolenia:
 1. Regulacje prawne
  • Unijny Kodeks Celny, rozporządzenia wykonawcze oraz delegowane
  • Krajowe przepisy celne
  • Konwencje międzynarodowe
 2. Organizacja struktur celnych w ramach Krajowej Administracji Skarbowej
 3. Unia Europejska a Unia Celna
 4. Działalność celna:
  • Odprawy celne
  • Deklaracje Intrastat
  • Akcyza
 5. Rodzaje dokumentów celnych: formularze SAD, deklaracje intrastat, dokumenty tranzytowe, świadectwa pochodzenia
 6. Taryfa celna – budowa i podstawowe zasady jej stosowania
 7. Procedury celne i ich rodzaje: procedury zwykłe i specjalne oraz procedury uproszczone
 8. Omówienie procedur celnych:
  • Procedura wywozu
  • Procedura dopuszczenia do obrotu
  • Tranzyt i pozostałe procedury specjalne
 1. Pochodzenie towarów. Świadectwa pochodzenia oraz deklaracje na fakturze
 2. Ograniczenia i zakazy w obrocie towarowym. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę.
  • Kontrola eksportu
  • Ograniczenia pozaekonomiczne
  • Towary podwójnego zastosowania i inne
 3. Dozór celny – zamknięcia celne, dozór celny, kary za przestępstwa i wykroczenia celne
 4. AEO – Upoważniony Przedsiębiorca
  • Rodzaje świadectw AEO
  • Arkusz samooceny przedsiębiorcy
  • Audyt AEO – porady praktyczne
 5. Porady praktyczne związane z obrotem towarowym z krajami trzecimi
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

14-15 czerwca 2018 Warszawa, 22-23 października 2018 Wrocław, 17-18 grudnia 2018 Warszawa
1250 zł + 23% VAT/ osoba