Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Prawo celne – Unijny Kodeks Celny – zmiany w obrocie towarowym oraz ich wpływ na przepisy krajowe

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów cennych, osób powiązanych z międzynarodowym obrotem towarowym, logistyki oraz sprzedaży.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przeanalizowanie zmian płynących z nowego ustawodawstwa EU oraz wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego. Omawiany będzie wpływ zmian Unijnego prawa celnego na przepisy krajowe, stan dostosowania się Polski do Unijnego Harmonogramu, oraz przepisy przejściowe. Dodatkowo poruszony zostanie problem Kontroli eksportu, czyli rosnący nacisk ze strony UE oraz USA na nie rozprzestrzenianie się wrażliwych technologii.

 Korzyści ze szkolenia:

Zaznajomienie uczestników ze zmianami w unijnym i krajowym prawie celnym oraz zbudowanie świadomości konsekwencji wprowadzanych zmian w ustawodawstwie. Zwrócenie uwagi na wrażliwe rejony przedsiębiorstwa, narażone wpływ zmian mogący skutkować zmianami w funkcjonowaniu lub strategii. Uświadomienie rosnącej roli unijnej kontroli exportu oraz ciężaru konsekwencji niedostosowania się do niego. Pomoc praktyczna oraz studium przypadku.

 Metody pracy:
 • wiedza teoretyczna
 • ćwiczenia praktyczne
 • case study
Program szkolenia:
 1. Geneza Unijnego Kodeksu Celnego
 2. Struktura Unijnego Kodeksu Celnego
 3. Najistotniejsze zmiany wprowadzane przez UKC
 4. Decyzje wydawane przez organy celno-skarbowe
 5. Zmiany przepisów związanych ze stosowaniem wiążących informacji – WIT i WIP
 6. Pozwolenie AEO oraz ułatwienie gwarantowane dla jego posiadaczy
 7. Postępowania celne, terminy oraz odwołania od decyzji
 8. „Single window” oraz samoobsługa celna
 9. Zmiany w sposobie wyliczania wartości celnej
 10. Zmiany dotyczące zabezpieczeń
 11. Zmiany dotyczące czasowego składowania
 12. Składy celne oraz obszary wolnocłowe
 13. Procedury uproszczone, wpis do rejestru zgłaszającego
 14. Scentralizowana odprawa celna – krajowa oraz procedura SASP
 1. Nowe procedury celne
 2. Zmiany płynące z nowej definicji eksportera
 3. Zmiany w związane z dokumentowaniem pochodzenia towarów
 4. Zmiany dotyczące alternatywnego potwierdzania wywozu towarów
 5. Przepisy stosowane w trakcie okresu przejściowego
 6. Środki polityki handlowej
 7. Zmiany w Ustawie „prawo celne”
 8. Centrum Urzędowe Dokonywania Odpraw (CUDO)
 9. Jednolitość wniosków oraz pozwoleń
 10. Ustawa o podatku od towarów i usług
 11. Ordynacja podatkowa oraz Kodeks karno – skarbowy w sprawach celnych
 12. Systemy celne: AES, AIS, REX, SENT, PUESC
 13. Towary podwójnego zastosowania, kody ECCN
 14. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Prawo celne - Unijny Kodeks Celny
14-15 czerwca 2018 Warszawa, 22-23 października 2018 Wrocław, 17-18 grudnia 2018 Warszawa
1250 zł + 23% VAT/ osoba