Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczej (GRA SZKOLENIOWA)

Szkolenie skierowane jest do osób, które od niedawna pełnią rolę managera zespołu lub dopiero się do niej przygotowują. W trakcie szkolenia uczestnicy wcielą się w rolę managera nowo utworzonego zespołu. Będą poznawać swoich ludzi, testować style kierowania, dopasowywać zadania, komunikację, zachowania i organizację do sytuacji, w której się znaleźli. Warsztat w całości oparty jest o symulacje sytuacji zawodowych uwypuklające wybrane mechanizmy zarządzania zespołem.

Cele szkolenia:

 • Rozpoznawanie etapu rozwoju i stylu funkcjonowania członków zespołu
 • Zdobycie wiedzy na temat stylów przewodzenia w zespole i dopasowania ich do ludzi i zadań
 • Osiągnięcie umiejętności skutecznego komunikowania celów, udzielania informacji zwrotnych oraz skutecznego komunikowania w sytuacjach trudnych
 • Nabycie umiejętności  kompetentnego podziału zadań i delegowania
 • Zdobycie wiedzy na temat budowania autorytetu lidera zespołu

Program szkolenia:

Moduł 1. Poznaj swój zespół

 • Ewolucyjna teoria przywództwa
 • Analiza zespołów uczestników pod względem ich etapu w rozwoju zawodowym
 • Planowanie i wspomaganie rozwoju podwładnych
 • Delegowanie zadań leadera niezbędnym narzędziem rozwoju podwładnych

Moduł 2.Menager leaderem – jak przewodzić zespołowi

 • Zadania menagera w pracy z ludźmi
 • Wyznaczanie i komunikowanie celów w zespole
 • Podejścia do motywowania pracowników
 • Style przywództwa
  • Konsekwencje stylów przywództwa dla funkcjonowania zespołu
  • Przywództwo adekwatne do zadania i sytuacji

Moduł 3: Rola komunikacji w skutecznym przewodzeniu zespołowi

 • Delegowanie zadań – jak mówić, by być zrozumianym?
 • Spotkania zespołu – jak rozmawiać w zespole, by osiągać wspólne cele?
 • Dostęp do informacji – czyli bieżąca informacja w zespole
 • Kontrola i informacje zwrotne
  • Zasady udzielania informacji zwrotnych
  • Informacje zwrotne podsumowujące pracę zespołu
  • Indywidualne informacje zwrotne wspierające rozwój członka zespołu
 • Komunikacja lidera w sytuacjach trudnych i „beznadziejnych”

Moduł Dodatkowy: Menager i źródła jego autorytetu

 • Źródła autorytetu:  Autorytet wiedzy, Autorytet pozycji, autorytet osobowości, Autorytet władzy, Autorytet emocjonalny
 • Autoprezentacja w budowaniu autorytetu i wpływu
  • Obszary budowania własnej wiarygodności jako lidera
  • Znaczenie autoprezentacji w pracy lidera
 • Samokształcenie się  jako podstawowe zadanie leadera

Trener:

Agnieszka Mulak

Psycholog. Trener umiejętności interpersonalnych z wieloletnim doświadczeniem. Doktorant Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi autorskie zajęcia na temat wykorzystania gier w edukacji i szkoleniach biznesowych. Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie konfliktów, negocjacji, mediacji i facylitacji, komunikacji interpersonalnej, oraz zarządzania projektami. Autor gier negocjacyjnych opartych na case’ach dużych transakcji biznesowych. Uczestnik Szkoły Trenerów Biznesu i stażysta w Grupie TROP, gdzie brała udział w tworzeniu Akademii Superwizora – szkoły doskonalenia umiejętności trenerskich dla osób z długim stażem prowadzenia warsztatów.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

17-18 listopada Kraków

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1190 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.