Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się w Firmie kwestiami celnymi, pracowników działów powiązanych z międzynarodowym obrotem towarowym, logistyki, sprzedaży oraz księgowości.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką sprawozdawczości dotyczącej handlu miedzy krajami Unii Europejskiej, w tym: mówienie aktualnego ustawodawstwa w zakresie Intrastat, zaznajomienie uczestników z wypełnianiem oraz wysyłaniem deklaracji Intrastat oraz z zasadami sporządzania korekt. Szkolenie łączy teorię z praktyką.

Program szkolenia:

Wymiana danych statystycznych obrotu towarowego pomiędzy członkami UE – Intrastat

 1. Wprowadzenie
 2. Ostatnie Kierunki zmian w raportowaniu Intrastat w Unii Europejskiej
 3. Przegląd ostatnich zmian w raportowaniu Intrastat w Polsce
 4. Wprowadzenie w zagadnienie Nomenklatury Scalonej
 5. Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów WNT I Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów WDT
 6. Moment pojawienia się obowiązku sprawozdawczego w przypadku obrotu towarowego z innymi Państwami UE – progi statystyczne (metody obliczania z założeniem na 2018 r.)
 7. Właściwość miejscowa oraz organy odpowiedzialne za obsługę zgłoszeń Intrastat
 8. Kary i upomnienia w Polsce, przegląd kar w UE
 9. Towary które podlegają raportowaniu Intrastat
 10. Raportowanie Intrastat a towary importowane i eksportowane
 11. Transakcje trójstronne a Intrastat
 12. Deklaracja Intrastat – formularza, sposób wypełniania
 13. Weryfikacja  deklaracji przez służby celne
 14. Deklaracja Intrastat a deklaracja VAT, rozbieżności co do wartości raportowanej w obu deklaracjach
 15. Korygowanie deklaracji
 16. Korekty powstałe na skutek uszlachetnień, zwrotów, napraw itp.
 17. Rejestracja oraz obsługa interfejsu portalu PUESC
 18. Intrastat w Praktyce – wypełnianie deklaracji
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:15
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

24 września 2018 Warszawa, 16 listopada 2018 Wrocław
590 zł + 23%/ osoba