Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

TPM – planowane utrzymanie ruchu

TPM – Total Productive Maintenance to zbiór sprawdzonych technik i rozwiązań, których celem jest zwiększenie wykorzystania (efektywności) maszyn i urządzeń w procesie produkcji.

Celem TPM jest włączenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa w działania usprawniające funkcjonowanie parku maszynowego, tak aby dążyć do osiągnięcia ZERO usterek maszyn, ZERO produkowania wad oraz ZERO wypadków przy pracy. TPM obejmuje swoim zadaniem cały cykl życia urządzeń produkcyjnych i pozwala stworzyć stabilny system zapobiegania stratom dostępności, produktywności oraz jakości w zakładzie.

Przedmiotem szkolenia jest szukanie wzrostu potencjału produkcyjnego posiadanego parku maszynowego oraz zespołowe wypracowanie usprawnień w systemie utrzymania ruchu jak i również wzrost efektywności wykorzystania maszyn i urządzeń produkcyjnych. Efektem szkolenia będzie również umiejętność oceny wydajności parku maszynowego.

Podczas szkolenia prezentujemy, omawiamy oraz ćwiczymy wykorzystanie modelu TPM.

Adresaci:

– personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją,

– personel działu utrzymania ruchu,

– osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,

– personel z działów jakości.

Korzyści dla uczestników

– poznanie koncepcji TPM na poziomie pozwalającym określić potrzeby wdrożeniowe,

– sparametryzowanie efektywności systemu poprzez monitorowanie OEE,

– umiejętność rozwijania systemu TPM,

– poznanie metod analizy danych i problemów występujących w parku maszynowym,

– poznanie metod zarządzania ryzykiem związanego z parkiem maszynowym,

– przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie TPM w zakładzie,

– wiedza i umiejętności niezbędne do sprawowania funkcji lidera działu DUR (TPM),

– zapoznanie z narzędziami i technikami stosowanymi podczas funkcjonowania TPM,

– nabycie umiejętności prowadzenia projektów doskonalących TPM w organizacji,

– systemowe podejście do zarządzania TPM w organizacji.

Metody szkolenia

– wykład,

– dyskusja,

– wymiana doświadczeń,

– ćwiczenia,

– film, studium przypadku.

Program szkolenia

1. Wstęp do produktywności:

– czym jest TPM – historia zarządzania,

– określenie strategii TPM dla firmy,

– rola Działu Utrzymania Ruchu.

2. Wskaźniki efektywności TPM wydajności parku maszynowego OEE:

– obliczanie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia, parku maszynowego,

– wskaźniki efektywności procesu KPI: MTBF, MTTR, MTTF

– 6 Wielkich Strat Omówienie 6 rodzajów strat mających wpływ na mniejszą wydajność maszyn, najczęstszych przyczyn występowania oraz zalecanych środków zaradczych – ćwiczenie.

3. Planned Maintenance:

– rola koordynacji działań na linii Dział Utrzymania Ruchu – Dział Produkcji,

– mierniki MTBF, MTTF i MTTR jak je wykorzystywać.

4. Focused Improvement:

– sposoby eliminacji 6 Wielkich Strat poprzez działania zespołów Kazein.

5. Early Equipment Management:

– kompleksowe zarządzanie parkiem maszynowym, Life-cycle costing, zakupy urządzeń. System diagnostyki urządzeń.

6. Autonomous Maintenance + 5S:

– program zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, 7 Faz wdrożenia, powiązanie Obsługi Autonomicznej z 5S,

– standardy czyszczenia i konserwacji,

– samodzielne przeglądy – anomalia.

7. Quality Maintenance:

– jakościowa obsługa maszyn, opis najczęstszych przyczyn defektów maszyn i ich wpływ na produkcję, metody wbudowywania jakości w proces produkcyjny i działanie maszyn.

Trener:

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody jak: Six Sigma, Lean Management (Lean Manufacturing, Lean Office), KAIZEN, TQM (mapowania procesów, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, normy), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii i KPI), BSC, MSA, QFD, FMEA, elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji. Prowadzi szkolenia, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu czy zarządzania.

Wybrani Klienci: Bydgoska Fabryka Kabli, Bydgoska Fabryka Mebli – BFM, Jabil, LaCroix Electronics, Ster, Vobro, Zentis, Polipack, Sharp Polska, Horus, Papirus, Seald Air Polska Sp. z o.o., Lechpol Sp. z o.o., A T Sp. z o.o.,  ProCam Polska, Polmo Łomianki S.A., Basf Polska.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

12-13 czerwca 2017, Gdańsk

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1290 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

TPM
12-13 czerwca 2017 Gdańsk
1290 zł + 23% VAT/ osoba