Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Celem szkolenia jest praktyczne, warsztatowe zrozumienie narzędzi Total Quality Management, jak i przyjrzenie się konkretnym przypadkom implementacji tej metody. W trakcie zajęć będą też przedstawione etapy wdrażania zasad TQM w firmie. Przykłady zbudowane zostały w oparciu o doświadczenia wyniesione z przedsiębiorstw japońskich, polskich, niemieckich i amerykańskich. Zajęcia skupiają się na konkretnych narzędziach procesowych (twardych), jak i na kształtowaniu właściwych postaw pracowników w TQM.

Uczestnicy poznają zasady definiowania wartości dla klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego, określania KPI, jak i dobrych praktyk. TQM to oczywiście nie tylko techniki twarde, to również pewnego rodzaju „rozwinięcie kreatywnych skrzydeł” i twórcze proponowanie pomysłów usprawnień istniejących procesów. Obszar tematów miękkich został mocno wsparty zasadami rozwijania postaw twórczych/kreatywnych spójnie z tezami Deminga.

Korzyści dla uczestników

 1. Poznanie metodologii TQM na poziomie pozwalającym na stosowanie w organizacji,
 2. Poznanie metod analizy danych i rozwiązywania problemów niezbędnych do usprawniania procesów,
 3. Przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie procesu oraz w prowadzenie akcji usprawniających.

Metody szkolenia

 1. Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
 2. W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski,
 3. Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające interaktywne wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty, analizę sytuacji zleceniodawcy.

Adresaci:

 • zarządzający jakością,
 • kierownicy kontroli jakości, produkcji,
 • pozostałe osoby uczestniczące w procesach dot. jakości (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy),
 • operatorzy,
 • liderzy zmian,
 • kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja).

Program szkolenia

Świat TQM – wprowadzenie do myślenia pro-jakościowego – postrzegania otaczających nas procesów:

 • definicje, przykłady PDCA – cykl, koło jakości Deminga,
 • 8 obszarów strat.

Rozbieżne cele wewnątrz firmy – wdrażanie TQM. Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami:

 • cele przedsiębiorstwa,
 • koszta braku jakości oraz „nadjakość”,
 • wypracowanie definicji wartości dodanej,
 • „wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów,
 • warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.

Twórcze rozwiązywanie problemów – metody twórczego podejścia do analizy zastanych sytuacji wraz z przykładami:

 • 8D w odniesieniu do PDCA,
 • 5W1H,
 • burza mózgów werbalna i niewerbalna,
 • 5WHY,
 • Ishikawa (diagram „rybich ości”) i inne metody wsparcia kreacji w poszukiwaniu rozwiązań,
 • Diagram Pareto-Lorenza,
 • ABCD Suzuki,
 • POKA-YOKE,

Planowanie wdrożenia TQM w „pigułce” – 12 etapów i niezbędne kroki.

Trener:

Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody jak: Six Sigma, Lean Management (Lean Manufacturing, Lean Office), KAIZEN, TQM (mapowania procesów, zarządzanie projektami, rozwiązywanie problemów, normy), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii i KPI), BSC, MSA, QFD, FMEA, elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji. Prowadzi szkolenia, wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu czy zarządzania.

Wybrani Klienci: Bydgoska Fabryka Kabli, Bydgoska Fabryka Mebli – BFM, Jabil, LaCroix Electronics, Ster, Vobro, Zentis, Polipack, Sharp Polska, Horus, Papirus, Seald Air Polska Sp. z o.o., Lechpol Sp. z o.o., A T Sp. z o.o.,  ProCam Polska, Polmo Łomianki S.A., Basf Polska.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

19-20 września 2017, Warszawa
27-28 listopada 2017, Wrocław

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1290 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

TQM – Total Quality Management
19-20 września 2017 Warszawa, 27-28 listopada 2017 Wrocław
1290 zł + 23% VAT/ osoba