Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

VAT – nowe regulacje od 01.07.2015 r. i od 01.01.2016 r. Doświadczenia z wdrożeń wcześniejszych zmian.

Adresaci:

Menedżerowie odpowiedzialni za prawidłowość rozliczeń podatkowych, pracownicy służb finansowych i księgowych podmiotów gospodarczych, samorządu terytorialnego, spółdzielczości mieszkaniowej

Program szkolenia:

07.2015 – kolejne zmiany w regułach rozliczania VAT

  • Odwrotne obciążenie – zmiana zasad i zakresu stosowania, ograniczenia kwotowe, transakcje jednolite, przepisy przejściowe, informacjepodsumowujące.
  • Solidarna odpowiedzialność za podatek VAT przy sprzedaży i zakupietowarów „wrażliwych”, kaucje gwarancyjne.
  • Wyłączenia związane z symetrią naliczeń i odliczeń podatku w regulacji ulg na złe długi

01.2016 –  zmiany w prawie do odliczeń VAT

  • Prawo do odliczenia VAT naliczonego przy czynnościach opodatkowanych i nieopodatkowanych, nowe zasady ustalania proporcji odliczeń, „prewspółczynnik”, korekty proporcji.

Doświadczenia z wdrażania generalnych zmian w podatku VAT 2013/2014 – interpretacje organów  skarbowych, linie orzecznicze sądów administracyjnych, orzecznictwo TS UE

  • Faktury, kasy fiskalne, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia, proporcje odliczeń.Odwrócone obciążenie, towary „wrażliwe”.
  • Miejsce opodatkowania, system rozliczeń MOSS.
  • Samochody: derogacja unijna, regulacje krajowe, główne problemy rozliczeń, interpretacje, orzecznictwo sądowe. Zasady odliczania VAT od nabycia, leasingu, najmu, paliwa i  eksploatacji pojazdów. Użycie dla celów gospodarczych i mieszane.VAT od sprzedaży pojazdów używanych. System marża i zwolnienia. Korekta podatku VAT od nabycia przy sprzedaży pojazdów.

Wpływ najnowszych zmian w ordynacji podatkowej na system podatku VAT

Problemy zgłoszone przez uczestników szkolenia, aktualności

Trener:

Jarosław Małyszko – doradca podatkowy, który od 1990r prowadzi działalność w zakresie doradztwa podatkowego i ekonomicznego, rozliczeń podatkowych PIT, CIT, VAT, rachunkowości, ksiąg podatkowych, obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej. Jest także trenerem i wykładowcą w obszarze podatków i przedsiębiorczości.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy1 dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:30

Koszt uczestnictwa:

550 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.