Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Webinar 3/ Controlling personalny
WEBINAR 3 / Controlling personalny w praktyce

 szacowanie kosztów luk kompetencyjnych oraz ocena kosztów i zasadności inwestycji szkoleniowych, w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga

21 lutego 2017, godz. 13:00

cena: 149 zł + 23% VAT 

Imię i nazwisko*

Adres email*

Dane do faktury*

Uwagi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kompetea Sp.z o.o., ul.Fort Wola 22, 01-258 Warszawa, w celu otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w art.10 ustawy z dn.18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Kompetea Sp.z o.o.

Zapraszamy na cykl siedmiu webinarów „Controlling personalny w praktyce”, którego celem jest rzetelna analiza wskaźników controllingowych. Podczas każdego webinaru poruszana jest inna problematyka controllingowa, podparta doświadczeniem Prelegentów i konkretnymi przykładami biznesowymi. Dodatkowo, po każdym seminarium, Uczestnicy otrzymują pomoce w postaci tabel analitycznych, formatek ect. do wykorzystania w swojej praktyce zawodowej.

Plan webinarów:

 1. Controlling personalny w praktyce: analiza kosztów fluktuacji kadry a uzasadnianie podwyżek płac w Firmie.
 2. Controlling personalny w praktyce: obliczanie ROI (zwrotu z inwestycji) z zatrudnienia pracownika – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 3. Controlling personalny w praktyce: szacowanie kosztów luk kompetencyjnych oraz ocena kosztów i zasadności inwestycji szkoleniowych – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 4. Controlling personalny w praktyce: analizy jakościowe i ilościowe stanu załogi – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 5. Controlling personalny w praktyce: inwestycja szkoleniowa – od celu szkolenia do realnych efektów.
 6. Controlling personalny w praktyce: analizy jakościowe i ilościowe w systemie ocen okresowych – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 7. Controlling personalny w praktyce: szacowanie obciążenia pracą a etatyzacja – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.

Webinar 3

Controlling personalny w praktyce: szacowanie kosztów luk kompetencyjnych oraz ocena kosztów i zasadności inwestycji szkoleniowych – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.

Od szkolenia do efektu biznesowego droga jest dość daleka. Zespoły personalne wciąż szukają odpowiedzi na pytanie, jak uzasadniać wydatki rozwojowe na pracowników i przekonać do nich Zarząd. Webinar pokazuje:

 • jak diagnozować realne potrzeby rozwoju,
 • jak planować efektywnie rozwój zawodowy i szkolenia,
 • jak uzasadniać koszty,
 • jak doprowadzać do pozytywnych efektów biznesowych na bazie nowych kompetencji pracowników,
 • jak szacować finansowe i niefinansowe korzyści z inwestycji w rozwój kadry.

Korzyści:

W ramach webinarium zaprezentowane i przeanalizowane zostaną metody wyliczania luk kompetencyjnych, wskaźników zwrotu z inwestycji w szkolenia, m.in. ROI ze szkoleń. Pokazane zostaną też metody i wskaźniki, które odnoszą się do działań, efektów, kosztów i przychodów związanych z realizacją procesów szkoleń i rozwoju w wymiarze finansowym i pozafinansowym. Ponadto wskazane zostaną konkretne dane benchmarkowe z rynku w zakresie wydatków szkoleniowych, liczby i charakteru szkoleń prowadzonych przez prawodawców, jak również ich praktyk w zakresie polityki rozwojowej i organizacji procesów szkoleniowych. Chcemy też pokazać zespołom HR, w jaki sposób zestawiać dane o kosztach i korzyściach z rozwoju w kilku układach: w odniesieniu do jednego pracownika, w odniesieniu do zespołu, w odniesieniu do całej firmy a także w podziale na grupy zawodowe. Po zakończonym seminarium online, zarejestrowani uczestnicy otrzymają tabele analityczne pozwalające dokonać analiz i rozliczenia omawianych wskaźników we własnej organizacji.

Program webinarium:

 1. Ile kosztuje firmę niekompetentny pracownik ?
  1. Szacowanie optymalnej (dopuszczalnej) efektywności i liczby błędów / pomyłek oraz stanu aspiracyjnego (najlepszego)
  2. Szacowanie kosztów niższej niż standardowa efektywności i popełnianych błędów
  3. Szacowanie luki kwalifikacyjnej i kompetencyjnej – w odniesieniu do jednego pracownika, w odniesieniu do zespołu, w odniesieniu do całej firmy a także w podziale na grupy zawodowe
 2. Czym jest inwestycja szkoleniowa efektywna biznesowo ?
  1. Koszty a korzyści z inwestycji szkoleniowych
  2. Koncepcja ROI ze szkoleń / rozwoju
 3. Jakie są obszary warunkujące efektywność procesów szkoleniowych ?
  1. Potrzeby szkoleniowe a potrzeby o innym charakterze
  2. Cele, mierniki i efekty szkoleniowe jako trzon działań szkoleniowych / rozwojowych
  3. Efektywny proces rozwojowy – model
  4. Miejsce controllingu personalnego w procesie rozwojowym oraz typowe wskaźniki controllingowe
 4. Jak szacować ROI i inne wskaźniki efektywności z udziału w programie szkoleniowym / rozwojowym?
  1. Przykład 1 – rozwój jednego pracownika,
  2. Przykład 2 – rozwój zespołu,
  3. Przykład 3 – rozwój całej firmy,
  4. Przykład 4 – rozwój grupy zawodowej.
  5. Trudności związane z pomiarem i porównywaniem wskaźników w programie szkoleniowym / rozwojowym.
 5. Benchmarki rynkowe dotyczące rozwoju zawodowego – dostępne dane i analizy oraz wnioski.
  1. Wydatki szkoleniowe i rozwojowe pracodawców – konkretne dane.
  2. Aktywności szkoleniowe i rozwojowe pracowników – ciekawe trendy.
  3. Typowe szkolenia – wybierane kierunki rozwoju.
 6. Sesja pytań i odpowiedzi (nie jest wliczona do czasu szkolenia, przewidujemy dodatkowe 30 minut)

Prowadzące:

dr MBA Irmina Gocan

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, hr business partner. W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w przemyśle i energetyce. Prowadzi doradztwo biznesowe oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Pomaga też zorganizować obszar HR w firmach m.in. prowadzi audyty obszaru HR i obciążenia pracą w Zespołach personalnych, projekty rozwoju i doskonalenia struktur HR.

Autor wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego oraz SWPS.


anna-kasperowicz
MBA Anna Kasperowicz

Ekspert, konsultant i praktyk z doświadczeniem w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie pracy w wewnętrznych działach HR w branży usługowej i logistycznej, w firmach o zróżnicowanej kulturze organizacyjnej oraz jako konsultant w projektach doradczych z obszaru ZZL dla spółek skarbu państwa, uczelni, urzędów oraz firm komercyjnych.

Specjalizuje się w obszarze rekrutacji i diagnozie potencjału pracowników, systemach ocen kompetencyjnych, zintegrowanych programach rozwoju, systemach motywacyjnych, opisywaniu i wartościowaniu stanowisk pracy oraz employer brandingu, praktykuje też w obszarze controllingu personalnego. Wykładowca m.in. na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie SWPS.


Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Webinar podzielony jest na część merytoryczną trwającą ok. 60 minut (omawianie zagadnień w ramach prezentacji/przykładowe case’y) oraz część panelu dyskusyjnego, trwającą ok 20-30 minut w zależności od liczby zadawanych pytań.
Nie. Aby wziąć udział w webinarze wystarczy posiadać komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do internetu. Link przekierowujący do webinaru Uczestnicy otrzymają drogą mailową.
Aby sprawdzić czy połączenie z platformą webinarową będzie możliwe technicznie proszę o przeprowadzenie testu: https://kompetea.clickmeeting.com/controlling-personalny-w-praktyce_webinar-3/connection-tester

Procesor: dla Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 potrzebujesz co najmniej procesora 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobnego; dla Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzebujesz co najmniej procesora 2 GHz Pentium 4 lub podobnego;
Pamięć RAM: dla Windows XP i Windows 7 potrzebujesz 512 MB RAM (rekomendujemy jednak 1 GB). Dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 potrzebujesz 1 GB RAM (rekomendujemy jednak 2 GB);
Przeglądarka: potrzebujesz Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższego (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome;
Programy: najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Porty 1935, 443 oraz 80 muszą być otwarte.

Tak, webinar będzie nagrywany i udostępniony Uczestnikom, którzy wzięli udział w semianrium, wraz z dodatkowymi materiałami.
Udział w webinarze to 149 zł netto. Do ceny webinaru należy doliczyć 23 % VAT. W momencie zapisu wystawiana jest faktura VAT, z terminem płatności 7 dni.
Nie. Można wziąć udział w pojedynczym webinarze lub kilku wybranych.
Nie. Na seminarium online może się zarejestrować dowolna liczba osób w ramach jednej organizacji.