Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Webinar 4/ Controlling personalny
WEBINAR 4 / Controlling personalny w praktyce

 analizy jakościowe i ilościowe stanu załogi
– w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga

20 czerwca 2017, godz. 13:00

udział bezpłatny!

Imię i nazwisko*

Adres email*

Firma*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kompetea Sp.z o.o., ul.Fort Wola 22, 01-258 Warszawa, w celu otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w art.10 ustawy z dn.18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Kompetea Sp.z o.o.

*Uwaga, podczas tej rejestracji masz dodatkową możliwość uzyskać dostęp do materiałów (nagranie oraz prezentacja) z wcześniejszego webinaru, który odbył się w ramach cyklu "Controlling personalny w praktyce; w tym celu wykonaj 2 czynności:

1. Zaproś kolejną osobę (podaj jej adres email)

2. Udostępnij to wydarzenie na Facebooku

* lub pomiń ten krok i przejdź do zapisu

Zapraszamy na cykl siedmiu webinarów „Controlling personalny w praktyce”, którego celem jest rzetelna analiza wskaźników controllingowych. Podczas każdego webinaru poruszana jest inna problematyka controllingowa, podparta doświadczeniem Prelegentów i konkretnymi przykładami biznesowymi. Dodatkowo, po każdym seminarium, Uczestnicy otrzymują pomoce w postaci tabel analitycznych, formatek ect. do wykorzystania w swojej praktyce zawodowej.

Plan webinarów:

 1. Controlling personalny w praktyce: analiza kosztów fluktuacji kadry a uzasadnianie podwyżek płac w Firmie.
 2. Controlling personalny w praktyce: obliczanie ROI (zwrotu z inwestycji) z zatrudnienia pracownika – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 3. Controlling personalny w praktyce: szacowanie kosztów luk kompetencyjnych oraz ocena kosztów i zasadności inwestycji szkoleniowych – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 4. Controlling personalny w praktyce: analizy jakościowe i ilościowe stanu załogi – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 5. Controlling personalny w praktyce: inwestycja szkoleniowa – od celu szkolenia do realnych efektów.
 6. Controlling personalny w praktyce: analizy jakościowe i ilościowe w systemie ocen okresowych – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 7. Controlling personalny w praktyce: szacowanie obciążenia pracą a etatyzacja – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.

Webinar 4

Controlling personalny w praktyce: analizy jakościowe i ilościowe stanu załogi
– w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga

Controlling personalny to obecnie w dużej części wskaźniki personalne i rozliczenia budżetowe. Ale jest też inny ważny nurt controllingu personalnego, który nazwać można controllingiem stanu załogi, czy inaczej analizą demograficzną stanu załogi. Warto wrócić do koncepcji przyglądania się szczegółowym danym o pracownikach, gdyż tego typu analizy dają wiele odpowiedzi na to, czemu w finale wskaźniki HR w firmie wyglądają tak jak wyglądają.  Analiza demograficzna niejednokrotnie pozwala na sprawdzenie co jest przyczyną absencji, fluktuacji, trudności rekrutacyjnych, problemów z uzyskiwaniem wymaganej efektywności i zaangażowania. Webinar pokazuje:

 • jak gromadzić, analizować raportować szerokie dane o pracownikach, z których faktycznie coś wynika dla kształtowania polityki personalnej w firmie,
 • jak zorganizować gromadzenie danych o pracownikach nie obciążając przy tym HR i menedżerów,
 • jak uzasadniać koszty ponoszone na pracowników, ale też programy HR na bazie nowej wiedzy o pracownikach,
 • jak doprowadzać do pozytywnych efektów biznesowych na bazie nowej wiedzy o pracownikach.

Korzyści:

W ramach webinarium zaprezentowane i przeanalizowane zostaną możliwości zbudowania systemu gromadzenia szerszego zakresu danych niż te, które zazwyczaj znajdują się w teczkach personalnych i systemach kadrowo-płacowych. Pokazane zostaną metody analizy jakościowej i ilościowej danych o pracownikach, całych zespołach oraz załodze całej firmy oraz interpretowania ich na potrzeby wyjaśniania zjawisk w HR oraz doskonalenia polityki personalnej. Ponadto pokazane i omówione zostaną konkretne wzory raportów, które potem zostaną rozesłane do wykorzystania przez uczestników webinarium we własnej organizacji.

Program webinarium:

 1. Co firmy wiedzą o pracownikach a co analizują i raportują ?
  • Pakiet danych standardowych o pracownikach, zespołach, stanie załogi w całej firmie.
  • Pakiet danych rozszerzonych pracownikach, zespołach, stanie załogi w całej firmie.
  • Jakie są faktyczne potrzeby zarządcze w zakresie wiedzy o pracownikach, zespołach, stanie załogi w całej firmie?
  • Wykorzystanie powyższych danych do wyjaśnienia zjawisk w obszarze personalnym – 4 przykłady.
  • Wykorzystanie powyższych danych do budowy rozwiązań personalnych 4 przykłady.
 2. System gromadzenia danych o pracownikach, zespołach, stanie załogi w całej firmie.
  • Rozwiązania zintegrowanych systemów zarządzania IT-HR.
  • Rozwiązania w sytuacji posiadania mniej zaawansowanego systemu IT HR lub w sytuacji braku systemu IT HR.
  • Formatki gromadzenia danych i sposoby ich gromadzenia.
 3. Przykłady analizowania danych o pracownikach, zespołach, stanie załogi w całej firmie.
  • Zestawienia tabelaryczne, wykresy i analizy danych 1 pracownika – 4 przykłady.
  • Zestawienia tabelaryczne, wykresy i analizy danych dotyczące zespołów– 4 przykłady.
  • Zestawienia tabelaryczne, wykresy i analizy danych dotyczące stanu załogi w całej firmie – 4 przykłady.
  • Zestawienia tabelaryczne, wykresy i analizy danych dotyczące zespołów– 4 przykłady.
  • Zestawienia tabelaryczne, wykresy i analizy danych dotyczące stanu załogi w całej firmie – 4 przykłady.
 4. Wyniki analiz demograficznych, wnioskowanie i rekomendacje co do zjawisk personalnych i kierunków polityki personalnej.
 5. Sesja pytań i odpowiedzi (nie jest wliczona do czasu szkolenia, przewidujemy dodatkowe 30 minut)

Prowadzące:

dr MBA Irmina Gocan

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, hr business partner. W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w przemyśle i energetyce. Prowadzi doradztwo biznesowe oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Pomaga też zorganizować obszar HR w firmach m.in. prowadzi audyty obszaru HR i obciążenia pracą w Zespołach personalnych, projekty rozwoju i doskonalenia struktur HR.

Autor wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego oraz SWPS.


Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Webinar podzielony jest na część merytoryczną trwającą ok. 60 minut (omawianie zagadnień w ramach prezentacji/przykładowe case’y) oraz część panelu dyskusyjnego, trwającą ok 20-30 minut w zależności od liczby zadawanych pytań.
Nie. Aby wziąć udział w webinarze wystarczy posiadać komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do internetu. Link przekierowujący do webinaru Uczestnicy otrzymają drogą mailową.
Aby sprawdzić czy połączenie z platformą webinarową będzie możliwe technicznie proszę o przeprowadzenie testu: https://kompetea.clickmeeting.com/controlling-personalny-w-praktyce_webinar-3/connection-tester

Procesor: dla Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 potrzebujesz co najmniej procesora 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobnego; dla Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzebujesz co najmniej procesora 2 GHz Pentium 4 lub podobnego;
Pamięć RAM: dla Windows XP i Windows 7 potrzebujesz 512 MB RAM (rekomendujemy jednak 1 GB). Dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 potrzebujesz 1 GB RAM (rekomendujemy jednak 2 GB);
Przeglądarka: potrzebujesz Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższego (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome;
Programy: najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Porty 1935, 443 oraz 80 muszą być otwarte.

Tak, webinar będzie nagrywany i udostępniony Uczestnikom, którzy wzięli udział w semianrium, wraz z dodatkowymi materiałami.
Udział w webinarze jest bezpłatny.
Nie. Można wziąć udział w pojedynczym webinarze lub kilku wybranych.
Nie. Na seminarium online może się zarejestrować dowolna liczba osób w ramach jednej organizacji.