Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Webinar 5/ Controlling personalny
WEBINAR 5 / Controlling personalny w praktyce

 inwestycja szkoleniowa – od celu szkolenia do realnych efektów

25 lipca 2017, godz. 13:00

udział bezpłatny!

Imię i nazwisko*

Adres email*

Firma*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kompetea Sp.z o.o., ul.Fort Wola 22, 01-258 Warszawa, w celu otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w art.10 ustawy z dn.18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Kompetea Sp.z o.o.

*Uwaga, podczas tej rejestracji masz dodatkową możliwość uzyskać dostęp do materiałów (nagranie oraz prezentacja) z wcześniejszego webinaru, który odbył się w ramach cyklu "Controlling personalny w praktyce; w tym celu wykonaj 2 czynności:

1. Zaproś kolejną osobę (podaj jej adres email)

2. Udostępnij to wydarzenie na Facebooku

* lub pomiń ten krok i przejdź do zapisu

Zapraszamy na cykl siedmiu webinarów „Controlling personalny w praktyce”, którego celem jest rzetelna analiza wskaźników controllingowych. Podczas każdego webinaru poruszana jest inna problematyka controllingowa, podparta doświadczeniem Prelegentów i konkretnymi przykładami biznesowymi. Dodatkowo, po każdym seminarium, Uczestnicy otrzymują pomoce w postaci tabel analitycznych, formatek ect. do wykorzystania w swojej praktyce zawodowej.

Plan webinarów:

 1. Controlling personalny w praktyce: analiza kosztów fluktuacji kadry a uzasadnianie podwyżek płac w Firmie.
 2. Controlling personalny w praktyce: obliczanie ROI (zwrotu z inwestycji) z zatrudnienia pracownika – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 3. Controlling personalny w praktyce: szacowanie kosztów luk kompetencyjnych oraz ocena kosztów i zasadności inwestycji szkoleniowych – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 4. Controlling personalny w praktyce: analizy jakościowe i ilościowe stanu załogi – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 5. Controlling personalny w praktyce: inwestycja szkoleniowa – od celu szkolenia do realnych efektów.
 6. Controlling personalny w praktyce: analizy jakościowe i ilościowe w systemie ocen okresowych – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 7. Controlling personalny w praktyce: szacowanie obciążenia pracą a etatyzacja – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.

Webinar 5

Controlling personalny w praktyce: inwestycja szkoleniowa – od celu szkolenia do realnych efektów

Controlling personalny to nie tylko wskaźniki, ale też zapewnienie efektywności procesów HR. Na tym webinarze zajmiemy się odpowiedzią, jak z perspektywy controllingu personalnego ustalić proces szkoleń w organizacji i jak na jego podstawie planować, organizować szkolenia, nadzorować ich realizację oraz rozliczać efektywność szkoleń. Dodatkowo zaprezentowane zostaną benchmarki dot. średniej liczby szkoleń u pracodawców oraz poziomu inwestycji szkoleniowych w pracowników.

Webinar pokazuje:

 • Efektywny proces szkoleniowy
 • Przydatne formatki do gromadzenia informacji i projektowania rozwiązań
 • Zasady współpracy ze wszystkimi interesariuszami szkoleń
 • Metody badania efektywności szkoleń
 • Przykłady rozliczania efektywności szkoleń
 • Benchmarki dot. wydatków szkoleniowych wraz z komentarzem

Korzyści:

W ramach webinarium zaprezentowane i przeanalizowane zostaną metody procesowego prowadzenia szkolenia efektywnego biznesowo wraz z narzędziami (formatkami do gromadzenia informacji i projektowania rozwiązań, wskaźnikami oceny efektywności i modelami rozliczania efektów szkoleń). Wskazana zostanie rola controllingu personalnego w tym procesie oraz omówione zostaną benchmarki dotyczące skali inwestycji szkoleniowych czynionych przez pracodawców wg. benchmarków rynkowych.

Program webinarium:

 1. Efektywny proces szkoleniowy
  1. Modeli i etapy realizacji szkolenia efektywnego biznesowo
  2. Miejsce działań controllingowych w procesach szkoleniowych
  3. Model U planowania i rozliczanie efektów szkoleniowych
  4. Działania controllingowe w modelu U
  5. Wskaźniki controllingu personalnego wiodące i wynikowe w realizacji szkolenia efektywnego biznesowo oraz w modelu U
 2. Przydatne formatki do gromadzenia informacji i projektowania rozwiązań
  1. Kwestionariusze, ankiety, tabele monitoringu i rozliczania efektów
 3. Zasady współpracy ze wszystkimi interesariuszami szkoleń
  1. Kluczowi interesariusze szkoleń
  2. Role i zadania interesariuszy szkoleń w realizacji szkolenia efektywnego biznesowo oraz w modelu U
  3. Wskaźniki controllingu personalnego wskazujące na aktywność interesariuszy
 4. Metody badania efektywności szkoleń
  1. Model Kirckpaticka i jego twórcze zastosowanie
  2. Model Phlipsa i jego twórcze zastosowanie
  3. Racjonalność w stosowaniu modeli
  4. Metody i wskaźniki controllingu personalnego w stosowaniu modeli
 5. Przykłady rozliczania efektywności szkoleń
  1. Przykład szkoleń menedżerskich
  2. Przykład szkoleń ogólnofirmowych dot. wartości firmy
  3. Przykład szkoleń specjalistycznych
  4. Przykład szkoleń pracowników handlowych
  5. Przykład szkoleń pracowników produkcyjnych
 6. Benchmarki dot. wydatków szkoleniowych wraz z komentarzem
  1. Dane z rynku : kto i z czego się szkoli ?
  2. Średnia liczba szkoleń na pracownika
  3. Średnie wydatki szkoleniowe na pracownika
  4. Stosunek szkoleń wewnętrznych do zewnętrznych

Sesja pytań i odpowiedzi (nie jest wliczona do czasu szkolenia, przewidujemy dodatkowe 30 minut)

Prowadząca:

dr MBA Irmina Gocan

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, hr business partner. W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w przemyśle i energetyce. Prowadzi doradztwo biznesowe oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Pomaga też zorganizować obszar HR w firmach m.in. prowadzi audyty obszaru HR i obciążenia pracą w Zespołach personalnych, projekty rozwoju i doskonalenia struktur HR.

Autor wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego oraz SWPS.


Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Webinar podzielony jest na część merytoryczną trwającą ok. 60 minut (omawianie zagadnień w ramach prezentacji/przykładowe case’y) oraz część panelu dyskusyjnego, trwającą ok 20-30 minut w zależności od liczby zadawanych pytań.
Nie. Aby wziąć udział w webinarze wystarczy posiadać komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do internetu. Link przekierowujący do webinaru Uczestnicy otrzymają drogą mailową.
Aby sprawdzić czy połączenie z platformą webinarową będzie możliwe technicznie proszę o przeprowadzenie testu: https://kompetea.clickmeeting.com/controlling-personalny-w-praktyce_webinar-3/connection-tester

Procesor: dla Microsoft® Windows® XP oraz Windows 7 potrzebujesz co najmniej procesora 1.4 GHz Intel® Pentium® 4 lub podobnego; dla Windows Vista® Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzebujesz co najmniej procesora 2 GHz Pentium 4 lub podobnego;
Pamięć RAM: dla Windows XP i Windows 7 potrzebujesz 512 MB RAM (rekomendujemy jednak 1 GB). Dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 potrzebujesz 1 GB RAM (rekomendujemy jednak 2 GB);
Przeglądarka: potrzebujesz Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższego (tylko wersja 32 bitowa); Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome;
Programy: najnowsza wersja Adobe ® Flash® Player. Porty 1935, 443 oraz 80 muszą być otwarte.

Tak, webinar będzie nagrywany i udostępniony Uczestnikom, którzy wzięli udział w semianrium, wraz z dodatkowymi materiałami.
Udział w webinarze jest bezpłatny.
Nie. Można wziąć udział w pojedynczym webinarze lub kilku wybranych.
Nie. Na seminarium online może się zarejestrować dowolna liczba osób w ramach jednej organizacji.