Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Webinar 1/ Controlling personalny
WEBINAR / Controlling personalny w praktyce

 Analiza kosztów fluktuacji kadry a uzasadnianie podwyżek płac w Firmie

30 listopada 2016, godz. 13:00

cena: pierwszy webinar bezpłatny!

Imię i nazwisko*

Adres email*

Firma*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kompetea Sp.z o.o., ul.Fort Wola 22, 01-258 Warszawa, w celu otrzymywania informacji handlowych, o których mowa w art.10 ustawy z dn.18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Kompetea Sp.z o.o.

 

Zapraszamy na cykl siedmiu webinarów „Controlling personalny w praktyce”, którego celem jest rzetelna analiza wskaźników controllingowych. Podczas każdego webinaru poruszana jest inna problematyka controllingowa, podparta doświadczeniem Prelegentów i konkretnymi przykładami biznesowymi. Dodatkowo, po każdym seminarium, Uczestnicy otrzymują pomoce w postaci tabel analitycznych, formatek ect. do wykorzystania w swojej praktyce zawodowej.

Plan webinarów:

 1. Controlling personalny w praktyce: analiza kosztów fluktuacji kadry a uzasadnianie podwyżek płac w Firmie.
 2. Controlling personalny w praktyce: obliczanie ROI (zwrotu z inwestycji) z zatrudnienia pracownika – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 3. Controlling personalny w praktyce: analizy jakościowe i ilościowe stanu załogi – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 4. Controlling personalny w praktyce: szacowanie kosztów luk kompetencyjnych oraz ocena kosztów i zasadności inwestycji szkoleniowych – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 5. Controlling personalny w praktyce: inwestycja szkoleniowa – od celu szkolenia do realnych efektów.
 6. Controlling personalny w praktyce: analizy jakościowe i ilościowe w systemie ocen okresowych – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.
 7. Controlling personalny w praktyce: szacowanie obciążenia pracą a etatyzacja – w podziale indywidualny pracownik, zespół, cała załoga.

Webinar 1

Controlling personalny w praktyce: analiza kosztów fluktuacji kadry a uzasadnianie podwyżek płac w Firmie.

Tło merytoryczne:

z jednej strony mamy do czynienia z rynkiem pracy, na którym co raz częściej warunki dyktują pracownicy – jeśli nie są zadowoleni z miejsca pracy, chętniej niż w przeszłości podejmują decyzję o zmianie albo emigrują zarobkowo. Z drugiej strony mamy do czynienia z rozwijającymi się firmami, których zapotrzebowanie na pracowników rośnie, a które są przekonane o łatwości procesu rekrutacji, nawet jeśli oferują obiektywnie słabe warunki pracy (niska płaca, umowy czasowe ect). I tu pojawia się problem, z którym musza zmierzyć się działy HR – wysoki poziom fluktuacji.

Korzyści:

w ramach tego webinarium zaprezentowane i zanalizowane zostaną metody w zakresie obliczania kosztów utraty i wymiany pracowników. Chcemy pokazać zespołom HR w jaki sposób przekonać kadrę kierowniczą do wprowadzania korzystnych zmian warunków płacy i pracy oraz poszukiwania skutecznych rozwiązań naboru i utrzymania pracowników.Po zakończonym seminarium online, zarejestrowani uczestnicy otrzymają tabele analityczne pozwalające dokonać analiz we własnej organizacji.

Program webinarium:

 1. Realne uzasadnienie podwyżek płacowych w firmie – 2 kierunki
  1. Analiza rynkowych poziomów wynagrodzeń a argumentacja dla Zarządu
  2. Analiza kosztów wymiany kadry a argumentacja dla Zarządu
  3. Co jeszcze ? Nie tylko wynagrodzenia stabilizują zatrudnienie.
 2. Koszty wymiany kadry – główne i łatwe do szacowania pozycje kosztowe
  1. Koszty ponownej rekrutacji i ich obliczanie
  2. Koszty przyuczenia i wdrożenia nowego pracownika i ich obliczanie
  3. Koszty zmiany na stanowisku i ich obliczanie
 3. Koszty wymiany kadry – ukryte i trudniejsze do szacowania pozycje kosztowe
  1. Utracone korzyści i ich obliczanie
  2. Utrata jakości i efektywności i jej obliczanie
  3. Koszty po stronie Zespołu HR
 4. Koszty wymiany kadry – problemy globalne jedynie w części policzalne
  1. Utrata wizerunku pracodawcy wśród potencjalnych kandydatów i obliczanie kosztów z tym związanych
  2. Utrata zaangażowania wśród obecnych pracowników i obliczanie kosztów z tym związanych
  3. Koszty anomii pracowniczej i obliczanie kosztów z tym związanych
 5. Uzasadnione nakłady w obszarze pracowniczym zmniejszające fluktuację oraz koncepcja EVP-Emploee Value Proposition.
 6. Sesja pytań i odpowiedzi (nie jest wliczona do czasu szkolenia, przewidujemy dodatkowe 30 minut)

Prowadzące:

dr MBA Irmina Gocan

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, hr business partner. W swojej karierze odpowiedzialna m.in. za opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych HR, pozyskiwanie i rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w przemyśle i energetyce. Prowadzi doradztwo biznesowe oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. Pomaga też zorganizować obszar HR w firmach m.in. prowadzi audyty obszaru HR i obciążenia pracą w Zespołach personalnych, projekty rozwoju i doskonalenia struktur HR.

Autor wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego oraz SWPS.


anna-kasperowicz
MBA Anna Kasperowicz

Ekspert, konsultant i praktyk z doświadczeniem w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie pracy w wewnętrznych działach HR w branży usługowej i logistycznej, w firmach o zróżnicowanej kulturze organizacyjnej oraz jako konsultant w projektach doradczych z obszaru ZZL dla spółek skarbu państwa, uczelni, urzędów oraz firm komercyjnych.

Specjalizuje się w obszarze rekrutacji i diagnozie potencjału pracowników, systemach ocen kompetencyjnych, zintegrowanych programach rozwoju, systemach motywacyjnych, opisywaniu i wartościowaniu stanowisk pracy oraz employer brandingu, praktykuje też w obszarze controllingu personalnego. Wykładowca m.in. na studiach podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie SWPS.


Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Webinar podzielony jest na część merytoryczną trwającą ok. 60 minut (omawianie zagadnień w ramach prezentacji/przykładowe case’y) oraz część panelu dyskusyjnego, trwającą ok 20-30 minut w zależności od liczby zadawanych pytań.
Nie. Aby wziąć udział w webinarze wystarczy posiadać komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do internetu. Link przekierowujący do webinaru Uczestnicy otrzymają drogą mailową.
Tak, webinar będzie nagrywany i udostępniony Uczestnikom, którzy wzięli udział w semianrium, wraz z dodatkowymi materiałami.
Udział w pierwszym webinarze (w dn. 30.11) jest bezpłatny, zaś każdy kolejny kosztuje 149 zł netto. Chcemy, aby mieli Państwo możliwość przekonania się o wartości merytorycznej treści przekazywanych przez Prelegentów, zanim zdecydują się Państwo na udział w kolejnych seminariach online.
Nie. Można wziąć udział jedynie w pierwszym bezpłatnym webinarze lub wybranym (wybranych) webinarach z cyklu siedmiu proponowanych.
Nie. Na seminarium online może się zarejestrować dowolna liczba osób w ramach jednej organizacji.