Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Rosnące w siłę pokolenie Henryków

Rosnące w siłę pokolenie Henryków

Na podstawie niedawno przeprowadzonych w Polsce badań, została wyłoniona silna grupa nazwana pokoleniem Henryków. Czym się charakteryzuje, co jest ich najsilniejszym atutem, co uważają za największy sukces, a co ich ogranicza i jakie są ich obawy?

Jest pokolenie baby boomers, millenialsi, pokolenie C lub wg innego podziału generacja X,Y,Z. Każdemu z pokoleń przypisuje się inne cechy charakteru, preferencje, zachowania, także te które są istotne z punktu widzenia pracodawcy.

Pokolenie Henryków  zostało już zauważone kilka lat temu na Zachodzie, natomiast w Polsce zostało wyodrębnione stosunkowo niedawno. Jest to nowa, rosnąca w siłę grupa młodego, ale nie najmłodszego pokolenia. Są to osoby w przedziale wieku 26-45 lat. Przywiązują dużą uwagę do pieniędzy i jak uważa 45% z nich, bez zasobnego portfela nie można wieść życia na odpowiednim poziomie. Są skorzy do zaciągania pożyczek. Są dobrymi pracownikami, w większości z wyższym wykształceniem, oddani przez długie lata jednemu pracodawcy. Są lojalni i uczciwi. Średnia płaca, którą deklaruje 59% badanych, przekracza 4000 zł netto, a więc więcej od  przeciętnego Polaka.

Henrykowie, czyli z języka angielskiego High Earner Not Rich Yet  jako pracownicy są bardzo dobrze postrzegani, z punktu widzenia kadry zarządzającej. Prawie 85% zajmuje stanowiska umysłowe, kierownicze lub prowadzi własne firmy. Wierzą we własne możliwości, ale jednocześnie nie porywają się z motyką na księżyc, nie są zapatrzeni w siebie, tylko trzeźwo patrzą i oceniają realia otaczającego świata. Najważniejsza zasada to żyć i pracować w zgodzie z własnym sobą. Doskonale również są zorientowani na sukces. Jednak co dziwne, tylko 34% z badanych uważa, że można go osiągnąć jedynie ciężką pracą.

Osoby z pokolenia Henryków cenią sobie bezpieczeństwo i praktycznie połowa posiada prywatną opiekę medyczną. 93% ma własny środek transportu, a laptop, telefon i internet uważają za konieczność.  Jako synonim wiedzy i dobrobytu pojawia się marka Apple, jako ta najbardziej pożądana, za nią Netfix i Endomodo. Jako zainteresowania najczęściej wymieniane są podróże, głównie zagraniczne. Zdawać by się mogło, że jest to grupa podatna na obietnice marketingowe, jednak po dokładnej analizie wynika, że mają własne i wyrobione opinie, nie należą również do ludzi naiwnych.

Obawy głównie dotyczą stanu zdrowia, utraty pracy, samotności i braku środków na pokrycie zobowiązań. Az 33% z badanych wymieniło strach przed problemem z dziećmi i kryzysem w związku, co porównując, do statystycznego Polaka jest to 21%. Jest to grupa rozważnych osób, stąd też wyrażają chęć do oszczędzania, co daje im poczucie bezpieczeństwa. Taką tendencję przejawia aż 75% osób. Co nie jest zaskoczeniem, 100% Henryków posiada konto bankowe i 67% kartę kredytową.

Na ten moment pokolenie Henryków rozpatrywane jest głównie w perspektywie konsumenckiej, czy przyjdzie czas na obszar zarządzania ludźmi w firmie – czas pokaże.

zródło: http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/PL/documents/Raport_Pokolenie_Henry_GfK__CluePR.pdf

Polecamy szkolenie: Zarządzanie różnorodnością, pokolenia X,Y,Z

Comments are closed.

Kompetea all rights reserved