Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Absencja pracowników. Jak nią zarządzać w organizacji?

Według raportu CIPD, wskaźnik absencji pracowniczej w 2023 roku osiągnął najwyższy poziom od dekady, wynosząc średnio 7,8 dni na pracownika rocznie. Jest to znaczny wzrost w porównaniu do 5,8 dni sprzed pandemii​ (CIPD)​. Absencja pracowników stanowi więc poważny problem dla organizacji na całym świecie, prowadząc do znacznych strat finansowych oraz obniżenia produktywności. W Polsce problem absencji pracowniczej również osiąga rekordowe poziomy. Według danych ZUS, w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku liczba dni absencji chorobowej wyniosła ponad 50 milionów​. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do lat poprzednich.

Przyczyny Wzrostu Absencji

Głównymi przyczynami absencji w pracy są wciąż problemy zdrowotne, zarówno te krótkoterminowe jak przeziębienia czy grypy, jak i długoterminowe – urazy mięśniowo-szkieletowe i choroby przewlekłe. Potwierdzają to raporty – większość zaświadczeń lekarskich wystawianych jest na krótkie okresy. W 2021 roku, 36,1% wszystkich zaświadczeń lekarskich obejmowało okres od 1 do 5 dni, podczas gdy 34,6% dotyczyło okresu od 11 do 30 dni​.Najdłużej na zwolnieniu przebywali pracownicy w wieku 30-39 lat, co stanowiło 27,8% liczby dni absencji chorobowej​ (Prawo.pl)​. W dalszej kolejności mamy do czynienia z problemami ze zdrowiem psychicznym. Stres i problemy psychiczne, takie jak depresja, są coraz częstszą przyczyną nieobecności. Szacuje się, że problemy ze zdrowiem psychicznym kosztują gospodarkę USA około 47,6 miliarda dolarów rocznie z powodu utraconej produktywności​. Swoje następstwa pozostawił także COVID-19: Pandemia COVID-19

Strategie Zarządzania Absencjami

W 2024 roku zarządzanie absencją w organizacjach staje się coraz bardziej złożonym i kluczowym aspektem efektywnego prowadzenia biznesu. Wzrost wskaźników absencji oraz zmieniające się warunki pracy wymagają od pracodawców wdrażania nowoczesnych strategii i narzędzi, aby skutecznie zarządzać nieobecnościami pracowników i minimalizować ich wpływ na działalność firmy.

Jednym z głównych trendów w zarządzaniu absencją jest automatyzacja i wykorzystanie technologii. Zaawansowane narzędzia do śledzenia absencji, takie jak systemy actiPLANS, umożliwiają organizacjom dokładne monitorowanie nieobecności, automatyzację procesów oraz tworzenie przejrzystych harmonogramów pracy. Dzięki postępom w dziedzinie sztucznej inteligencji i analityki danych, organizacje mogą teraz przewidywać wzorce absencji i podejmować proaktywne działania zapobiegawcze. Takie systemy analizują dane dotyczące absencji, pomagając zidentyfikować powtarzające się problemy zdrowotne wśród pracowników i wdrażać odpowiednie środki zaradcze.

Kolejnym ważnym trendem jest wprowadzenie elastycznych warunków pracy, takich jak praca zdalna i hybrydowa. Pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła adopcję tych form pracy, co pozwoliło pracownikom lepiej zarządzać swoim czasem i zmniejszyć liczbę dni chorobowych. Niemniej jednak, elastyczne warunki pracy wiążą się z wyzwaniami, takimi jak trudności w monitorowaniu rzeczywistej obecności i produktywności pracowników, co wymaga od organizacji zastosowania zaawansowanych narzędzi do śledzenia absencji​.

Wsparcie zdrowia psychicznego pracowników staje się również priorytetem dla wielu organizacji. Programy wsparcia dla pracowników (EAP), które oferują doradztwo psychologiczne, pomoc w zarządzaniu stresem oraz inne usługi wspierające zdrowie psychiczne, mogą znacząco przyczynić się do redukcji absencji związanych z problemami psychicznymi. Promowanie kultury zdrowia i dobrostanu w miejscu pracy, poprzez różnorodne inicjatywy, takie jak zajęcia fitness, zdrowe odżywianie i regularne badania zdrowotne, wspiera zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników​.

Zarządzanie polityką płatnych dni wolnych (PTO) również ewoluuje w kierunku większej elastyczności. Tradycyjne polityki PTO ustępują miejsca bardziej elastycznym systemom, które pozwalają pracownikom na większą swobodę w korzystaniu z dni wolnych. Takie podejście zwiększa satysfakcję z pracy i zmniejsza liczbę dni chorobowych, ponieważ pracownicy mają większą kontrolę nad swoim czasem wolnym​.

Regularne analizy i raportowanie absencji stają się standardem w wielu organizacjach. Dzięki temu pracodawcy mogą lepiej zrozumieć przyczyny i wzorce nieobecności oraz szybko identyfikować problemy, wdrażając skuteczne strategie zarządzania absencją. Regularne raportowanie pomaga w szybkim podejmowaniu decyzji i wprowadzaniu środków zaradczych, co minimalizuje zakłócenia w działalności firmy​.

Absencja pracowników jest złożonym problemem, który wymaga wieloaspektowego podejścia. Podczas naszego szkolenia dowiesz się jak przygotować wartościowe zestawienia i raporty z zakresu absencji w pracy oraz jej kosztów, jak skutecznie reagować na różne rodzaje absencji, czy jak prowadzić rozmowy poabsencyjne.

Comments are closed.

Kompetea all rights reserved