Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie, którego celem jest przedstawienie idei civility, czyli kultury godności w środowisku pracy, doświadczenia z praktycznego zastosowania idei civility oraz możliwości wdrożenia programu wzmacniania poczucia godności w organizacjach działających w Polsce.  Szkolenie jest kierowane do prezesów, dyrektorów i właścicieli firm kierowników HR wyższego i niższego szczebla, a także do specjalistów ds. HR, specjalistów ds. strategii.

Cel szkolenia:
 • Prezentacja zagadnienia CIVILITY, począwszy od źródeł powstania idei, poprzez ewolucje zastosowań, aż po aspekty biznesowe,
 • Przedstawienie wpływu KULTURY GODNOŚCI PRACY na operacyjną praktykę kierowania i sposób motywowania pracowników,
 • Przedstawienie ścieżki wdrożenia KULTURY GODNOŚCI PRACY, jako elementu wspierającego efektywny rozwój przyjaznych miejsc pracy.
 Metody pracy:
 • Mini wykłady
 • Ćwiczenia
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie problemów
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
Program szkolenia:
 1. Poznajmy CIVILITY – źródła, definicje, ewolucja idei,
 2. Rozumienie CIVILITY jako KULTURY GODNOŚCI PRACY – wymiar społeczny, zarządczy, interpersonalny,
 3. Korzyści z realizacji programów wdrażania Kultury godności pracy – wpływ na zaangażowanie pracowników, ich motywację oraz wyniki biznesowe,
 4. Zachowania sprzeczne z KULTURĄ GODNOŚCI PRACY (INCIVILITY) – przykłady, uwarunkowania, straty w biznesie,
 5. Wsparcie zarządzania efektywnością pracy poprzez zachowania organizacyjne charakterystycznymi dla KULTURY GODNOŚCI PRACY,
 6. Perspektywy, zarządcze, kulturowe oraz strategiczne wdrożenia KULTURY GODNOŚCI PRACY,
 7. Wdrożenie KULTURY GODNOŚCI PRACY jako element profilaktyki antymobbingowej oraz szeroko rozumianej polityki CSR,
 8. Doświadczenia firm i instytucji wdrażających programy Civility,
 9. Podsumowanie.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:15
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

12 października 2018 Warszawa
500 zł + 23% VAT/osoba (PROMOCJA)