Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Coaching

Coaching to partnerstwo pomiędzy coachem a klientem.

Coaching pomaga ludziom i organizacjom rozwijać się szybciej i osiągać bardziej zadowalające rezultaty. Odbywa się w formie indywidualnych spotkań. Po dokonaniu diagnozy stanu aktualnego, ustalamy cel rozwojowy, plan pracy na czas trwania coachingu. Pracujemy z celami, które wybrał klient. Dostosowujemy coaching do indywidualnych potrzeb klientów. Koncentrujemy się na wartościach klientów, dając im możliwość spojrzenia z nowej perspektywy. Docieramy do zasobów i strategii klienta, nawiązując dobre relacje budujemy zaufanie.

W zakresie naszych usług:

  • Executive coaching – dedykowany ludziom z najwyższego poziomu zarządzania i związany z największą odpowiedzialnością, sztuka podejmowania strategicznych decyzji i umiejętność nieustającego kształtowania wielkiej i silnej osobowości
  • Biznes coaching – najczęściej dedykowany kluczowym menadżerom i pracownikom, związanym z rozwojem kompetencji przywódczych, projektowaniem zmian i zarządzaniem ludźmi
  • Life coaching – skupiony na rozwoju osobistym, poznawaniu siebie, świadomym dostępie do własnego potencjału, głęboko rozwijający kompetencje komunikacyjne, emocjonalne, prowadzący do realizacji konkretnych celów życiowych w konkretnym czasie

Zapraszamy do złożenia zapytania: info@kompetea.pl

Obierz swój kurs i skorzystaj z naszego coachingu. Rozwijaj się z Kompetea.

Kompetea all rights reserved