Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Dofinansowania do kursów dla osób pracujących

dofinansowania do szkoleń

Dofinansowanie do kursów dla osób pracujących stanowi ważne narzędzie w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych, a tym samym zwiększaniu konkurencyjności na rynku pracy. Istnieje kilka ścieżek i programów, przez które osoby zatrudnione oraz przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na szkolenia. W tym artykule pokażemy Ci, jak otrzymać takie dofinansowanie i dlaczego warto się na nie zdecydować? Gotowy? To zaczynajmy!

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) zapewnia wsparcie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców. Program został wprowadzony w roku 2014 poprzez nowelizację Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ma on być jednym z instrumentów wspierających rozwój zawodowy pracowników i adaptację firm do zmieniających się warunków gospodarczych. Jego istotą jest alokacja części składek odprowadzanych przez pracodawców na Fundusz Pracy na cele związane z kształceniem ustawicznym pracowników. Głównym celem KFS jest zwiększenie dostępności do szkoleń oraz promowanie inwestycji w rozwój kompetencji zawodowych na rynku pracy.

Ile wynosi dofinansowanie w KFS i na co można je przeznaczyć?

Dofinansowanie do kursów z KFS może pokryć do 80% kosztów szkolenia, ale nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika. Mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób zatrudnionych) mogą liczyć na 100% pokrycia kosztów. Program ma na celu adaptację pracowników do zmieniających się warunków rynkowych, wsparcie osób powracających na rynek pracy, a także rozwój kompetencji w deficytowych zawodach.

Bardzo ważną cechą programu Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest elastyczność, która pozwala pracodawcom na podejmowanie decyzji dotyczących rodzaju szkoleń oraz wyboru odpowiednich programów dostosowanych do potrzeb ich firm i pracowników. 

W ramach tego funduszu można dokładnie określić potrzeby szkoleniowe, które będą mogły być zrealizowane dzięki dostępnym środkom. Ponadto można przeznaczyć fundusze na pokrycie kosztów kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów, w których udział wezmą pracownicy, zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i za jego zgodą. KFS umożliwia także sfinansowanie badań lekarskich i psychologicznych, jeśli okażą się niezbędne w kontekście uczestnictwa pracowników w szkoleniach. Dodatkowo fundusz może być wykorzystany na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą mieć miejsce podczas udziału pracowników w kształceniu ustawicznym. 

dofinansowania do szkoleń

Jak uzyskać dofinansowanie do kursów dla osób pracujących z KFS?

Aby ubiegać się o dofinansowanie kursów dla osób pracujących, pracodawca musi złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy. Można to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl. Wniosek powinien być kompletny i zawierać precyzyjne dane identyfikacyjne pracodawcy. Oprócz tego wniosek powinien zawierać uzasadnienie potrzeby szkolenia oraz szczegółowe informacje na temat planowanego szkolenia, takie jak tematyka, zakres oraz oczekiwane cele.

Powiatowy Urząd Pracy ma na rozpatrzenie wniosku 30 dni. W wyjątkowych przypadkach może on ulec przedłużeniu. Po tym czasie otrzymasz decyzję. Jeśli będzie ona pozytywna, konieczne jest podpisanie umowy. W dokumentacji muszą się znaleźć informacje na temat rachunku bankowego, na który ma zostać przelane dofinansowanie kursu. 

Po zaksięgowaniu pieniędzy pracownik może zrealizować kurs. Na jego koniec niezbędne jest wystawienie faktury i dostarczenie pełnej dokumentacji do Urzędu Pracy. Na podstawie dokumentów dokonuje się rozliczenie z pobranej kwoty. 

Jeśli planujesz wnioskować o dofinansowanie kursów, nie ma co czekać. O przyznaniu środków może decydować kolejność. Powodzenia! 

Comments are closed.

Kompetea all rights reserved