Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Audyty obszarów personalnych

Planning, risk and strategy in business, businessman and engineer gambling placing wooden block on a tower

Jeśli widzisz, że w Twojej organizacji jakiś obszar nie funkcjonuje, albo funkcjonuje źle, ale nie masz ogromnego budżetu, czasu czy wystarczającej ilości ludzi by przeprowadzić audyt, to ta propozycja może Cię zainteresować.

MINI AUDYTY poszczególnych obszarów HR, pozwalają w krótkim czasie zdiagnozować problem, przygotować działania wdrożeniowe i zaimplementować je w praktyce. 
Metody pracy:
 • warsztat prowadzony metodą Planowania Ideału (Idealized Design)
 • analiza zbieranych informacji na podstawie benchmarków i list kontrolnych stosowanych przez firmy konsultingowe i instytucje wypracowujące nowe standardy myślenia i działania w tej dziedzinie
 • W szerokim zakresie korzystamy z baz wiedzy oraz rekomendacji dwóch największych organizacji promujących nowoczesne metody pracy w obszarze HR, czyli amerykańskiego stowarzyszenia Society for Human Resource Management (SHRM) oraz brytyjskiego Chartered Institute of Personnel Development CIPD).

OBSZAR DZIAŁAŃ: Doskonalenie programów rozwoju i zarządzania talentami

Wyzwania dla współczesnych organizacji:

 • Budowanie nowoczesnych i efektywnych organizacji wymaga skutecznych metod rozwoju talentów i kluczowych kompetencji zawodowych pracowników
 • W wielu firmach dotychczas stosowane strategie i zasady działania programów rozwoju i zarządzania talentami, powoli mogą stawać się coraz mniej wydolne i przynoszą firmom coraz mniej korzyści. Mimo, że często jesteśmy przyzwyczajeni do systemów, które mamy od lat i niechętnie podchodzimy do ich modyfikacji, to jednak w wielu przypadkach unowocześnianie tych systemów jest niezbędne i może przynieść firmom wiele korzyści.

Cel i korzyści dla organizacji:

 • Weryfikacja efektywności działania obecnego systemu rozwoju i zarządzania Talentami w oparciu o benchmarki polskie i zagraniczne i analizę wniosków z najnowszych badań poświęconych dobrym praktykom i standardom stosowanym przez firmy należące do liderów w swoich branżach.
 • Diagnozowanie występowania barier i zakłóceń utrudniających podnoszenie efektywności działania programów Talentowych.
 • Usystematyzowanie i weryfikacja wiedzy organizacyjnej na temat czynników i mechanizmów wzmacniania efektywności działania programów Talentowych i przeciwdziałania pojawianiu się niekorzystnych zjawisk w tej dziedzinie.
 • Przygotowanie kadry kierowniczej uczestniczącej w warsztacie do projektowania modyfikacji w działaniu wcześniej stworzonych programów Talentowych lub budowanie ich od nowa w oparciu o nowe założenia konstrukcyjne.

Czas realizacji i struktura działań:

Dzień 1: poświęcony jest na analizę dokumentów, dostępnych danych dotyczących działania stosowanych w firmie metod diagnozowania Talentów, programów ich rozwijania i zarządzania Talentami oraz na wywiady z przedstawicielami HR, kadry kierowniczej i osoby należące do grupy Talentów.

Dzień 2: poświęcony jest na warsztat, w czasie którego dokonamy analizy mocnych i słabych stron stosowany obecnie przez firmę rozwiązań w zakresie stosowanych metod zarządzania rozwojem Talentów i wypracowany zostanie plan działań którego celem będzie unowocześnienie stosowanych metod i programów oraz zwiększenie efektywności ich działania. Nasz sposób działania zakłada bliską współpracę z expertami wewnętrznymi firmy i osobami odpowiedzialnymi za programy rozwoju i zarzadzania Talentami.

OBSZAR DZIAŁAŃ: Doskonalenie komunikacji wewnętrznej w organizacji

Wyzwania dla współczesnych organizacji:

 • Budowanie nowoczesnych i efektywnych organizacji wymaga skutecznej komunikacji wewnętrznej. Do zapewnienia skutecznej komunikacji wewnętrznej niezbędne są zarówno odpowiednie narzędzia komunikacji, jak i zdolność szybkiego diagnozowania i radzenia sobie z barierami blokującymi skuteczną komunikację wewnętrzną.
 • W wielu firmach dotychczas stosowane koncepcje i narzędzia komunikacji wewnętrznej, powoli mogą stawać się coraz mniej wydolne i przynoszą firmom coraz mniej korzyści. Spadek efektywności działania komunikacji wewnętrznej może negatywnie odbijać się na sprawności działania firmy, a także na poziomie zaangażowania i motywacji pracowników. Mimo, że często jesteśmy przyzwyczajeni do systemów i rozwiązań, które mamy od lat i niechętnie podchodzimy do ich modyfikacji, to jednak w wielu przypadkach unowocześnianie tych systemów jest niezbędne i może przynieść firmom wiele korzyści.

Cel i korzyści dla organizacji:

 • Weryfikacja efektywności działania obecnego systemu i narzędzi komunikacji wewnętrznej w oparciu o benchmarki polskie i zagraniczne i analizę wniosków z najnowszych badań poświęconych dobrym praktykom i standardom stosowanym przez firmy należące do liderów w swoich branżach.
 • Diagnozowanie występowania barier i zakłóceń utrudniających podnoszenie efektywności działania komunikacji wewnętrznej.
 • Ocena najczęściej stosowanych w firmie narzędzi komunikacyjnych oraz diagnoza preferencji pracowników dotyczących dopasowania narzędzi komunikacyjnych do typów i celów przekazów komunikacyjnych.
 • Zaprojektowanie kierunków doskonalenia poszczególnych narzędzi komunikacyjnych i ustalenie priorytetów działania dla firmy.
 • Usystematyzowanie i weryfikacja wiedzy organizacyjnej na temat czynników i mechanizmów wzmacniania efektywności działania komunikacji wewnętrznej i przeciwdziałania pojawianiu się niekorzystnych zjawisk w tej dziedzinie.
 • Przygotowanie kadry kierowniczej uczestniczącej w warsztacie do projektowania modyfikacji w działaniu wcześniej stworzonych systemów i modeli komunikacji wewnętrznej lub budowanie ich od nowa w oparciu o nowe założenia konstrukcyjne.

Czas realizacji i struktura działań:

Dzień 1: poświęcony jest na analizę dokumentów, dostępnych danych dotyczących działania stosowanych w firmie systemów i narzędzi komunikacji wewnętrznej. Analizujemy przykładowe dokumenty komunikacyjne i stosowane rozwiązania w zakresie Visual Management. Informacje analityczne zbieramy w oparciu o metodę wywiadu ustrukturyzowanego z wybranymi przedstawicielami kadry menedżerskiej, HR, oraz innymi pracownikami firmy.

Dzień 2: poświęcony jest na warsztat, w czasie którego dokonamy analizy mocnych i słabych stron stosowany obecnie przez firmę rozwiązań w zakresie stosowanych systemów i narzędzi komunikacji wewnętrznej i wypracowany zostanie plan działań, którego celem będzie unowocześnienie oraz zwiększenie efektywności firmowej komunikacji wewnętrznej.

OBSZAR DZIAŁAŃ: zaangażowanie pracowników

Wyzwania dla współczesnych organizacji:

 • Budowanie innowacyjności i wysokiej sprawności działania firm wymaga stałej troski o wysoki poziom zaangażowania pracowników
 • Klasyczne systemy motywacji finansowej i świadczeń stają się coraz mniej efektywne w budowaniu zaangażowania pracowników, a generują coraz wyższe koszty

Cel i korzyści dla organizacji:

 • Opracowanie i uzgodnienie planu działań zmierzających do zwiększania poziomu zaangażowania pracowników i redukowania ryzyk związanych z niepożądanymi odejściami, demotywacją Talentów i wypaleniem zawodowym, które mogą niekorzystnie odbijać się na wynikach biznesowych firmy w przyszłości i jej zdolności do konkurowania poprzez innowacyjność, jakość i wydajność.
 • Usystematyzowanie i weryfikacja wiedzy organizacyjnej na temat czynników i mechanizmów wzmacniania zaangażowania pracowników
 • Przygotowanie kadry kierowniczej uczestniczącej w warsztacie do realizacji wspólnych, skoordynowanych działań zorientowanych na wzmacnianie zaangażowania pracowników i redukowanie ryzyk w obszarze zarzadzania kapitałem ludzkim. 

Czas realizacji i struktura działań:

Dzień 1: poświęcony jest na analizę dokumentów, dostępnych danych dotyczących satysfakcji zawodowej pracowników, zaangażowania oraz zachowań pracowników (wyniki oceny pracowniczej, trendy zmian w poziomie wydajności pracy, fluktuacji kadr, absencji chorobowej, aktywności pracowników itd.) i wywiady z przedstawicielami kadry kierowniczej i wykonawczej.

Dzień 2: poświęcony jest na warsztat, w czasie którego opracowany zostanie plan działań zwiększających poziom zaangażowania pracowników firmy; usystematyzujemy wiedzę na temat specyficznych czynników wzmacniających zaangażowanie pracowników firmy i czynników blokujących lub obniżających zaangażowanie; zaproponujemy logikę działań zwiększających zaangażowanie w oparciu o sprawdzone badawczo koncepcje i teorie; wypracujemy zasady realizacji tych działań oraz monitorowania efektów.

Jeśli chcą Państwo uzyskać wycenę audytu w jednym z powyższych obszarów lub widzą Pańtwo potrzebę audytu z innych obszarów personalnych, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza.

  Imię i nazwisko*

  Adres e-mail*

  Firma*

  Numer telefonu

  W czym możemy Ci pomóc? Opisz krótko cel audytu, jego zakres*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kompetea Sp. z o.o. Ludwika Rydygiera, 01-793 Warszawa w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłania zapytania.*

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w celu otrzymywania tych informacji telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego

  Twoje dane są bezpieczne. Zapoznaj się z polityką prywatności.

  Kompetea all rights reserved