Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Formularz online

Formularz zgłoszenia na szkolenie. Po jego wypełnieniu i wysłaniu otrzymasz maila potwierdzającego
zapis na listę uczestników.

Dane dotyczące szkolenia

Nazwa szkolenia (wymagane)

Data i miejsce szkolenia (wymagane)

Dane firmy (do faktury) Osoba prywatna

Nazwa firmy*

Ulica*

Kod pocztowy*

Miejsowość*

Numer NIP*

Faktura elektroniczna

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących w formie elektronicznej, od: Kompetea Sp. z o.o. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa, NIP 5223008314.

Adres e-mail do otrzymywania faktur drogą elektroniczną*

Zwolnienie VAT

Oświadczam, że nabyta usługa szkoleniowa ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników oraz jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z późniejszymi zmianami.

Dane osoby prywatnej
Firma

Imię i nazwisko*

Email*

Stanowisko

Telefon kontaktowy*

Adres*

PESEL / NIP*


Dane osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko*

Stanowisko*

Email*

Telefon kontaktowy*


Dane uczestników

Uczestnik 1

Imię i nazwisko*

Stanowisko*

Email*

Telefon kontaktowy


Uczestnik 2

Imię i nazwisko*

Stanowisko*

Email*

Telefon kontaktowy


Uczestnik 3

Imię i nazwisko*

Stanowisko*

Email*

Telefon kontaktowy


Uczestnik 4

Imię i nazwisko*

Stanowisko*

Email*

Telefon kontaktowy


Uczestnik 5

Imię i nazwisko*

Stanowisko*

Email*

Telefon kontaktowy


+ Dodaj uczestnika

Uwagi

(informacja o warunkach płatności, wewnętrzny numer zamówienia, prośba o pomoc w
rezerwacji noclegu, przyznany rabat ect)

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Kompetea Sp. z o.o. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) *

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.)

Twoje dane osobowe są bezpieczne. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.