Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Formularz online

Formularz zgłoszenia na szkolenie. Po jego wypełnieniu i wysłaniu otrzymasz maila potwierdzającego
zapis na listę uczestników.

  DANE DOTYCZĄCE SZKOLENIA

  Nazwa szkolenia

  Data i miejsce szkolenia


  ZAMAWIAJĄCY:

  FirmaOsoba prywatna

  DANE DO FAKTURY

  Nazwa firmy*

  Numer NIP*

  Ulica*

  Kod pocztowy*

  Miejsowość*

  Dane osoby prywatnej

  Imię i nazwisko*

  Email*

  Stanowisko

  Telefon kontaktowy*

  Adres*

  PESEL / NIP*

  FAKTURA ELEKTRONICZNA


  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących w formie elektronicznej, od: Kompetea Sp. z o.o. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, NIP 5223008314.

  Adres e-mail do otrzymywania faktur drogą elektroniczną*

  ZWOLNIENIE Z VAT

  Oświadczam, że nabyta usługa szkoleniowa ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników oraz jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z późniejszymi zmianami.

  DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

  Imię i nazwisko*

  Stanowisko*

  Email służbowy*

  Email prywatny

  Telefon kontaktowy*

  DANE UCZESTNIKA
  Uczestnik 1:

  Imię i nazwisko*

  Stanowisko*

  Email*

  Telefon kontaktowy

  Uczestnik 2:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Email

  Telefon kontaktowy

  Uczestnik 3:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Email

  Telefon kontaktowy

  Uczestnik 4:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Email

  Telefon kontaktowy

  Uczestnik 5:

  Imię i nazwisko

  Stanowisko

  Email

  Telefon kontaktowy

  UWAGI

  (informacja o warunkach płatności, wewnętrzny numer zamówienia, prośba o pomoc w rezerwacji noclegu, przyznany rabat ect)

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń
  regulamin szkoleń on-line
  oraz wyrażam zgodę wobec
  Kompetea Sp. z o.o. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu,

  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.)* (ZGODA WYMAGANA DO WYSŁANIA ZGŁOSZENIA)

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego

  Twoje dane osobowe są bezpieczne. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

  Kompetea all rights reserved