Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Formularz online

Formularz zgłoszenia na szkolenie. Po jego wypełnieniu i wysłaniu otrzymasz maila potwierdzającego
zapis na listę uczestników.

DANE DOTYCZĄCE SZKOLENIA

Nazwa szkolenia

Data i miejsce szkolenia

FORMUŁA SZKOLENIA

Czy bierze Pan/Pani pod uwagę realizację szkolenia w formule on-line, w przypadku wprowadzonych obostrzeń lub
braku minimalnej grupy na daną edycję szkolenia?

TAKNIE

ZAMAWIAJĄCY:

FirmaOsoba prywatna

DANE DO FAKTURY

Nazwa firmy*

Numer NIP*

Ulica*

Kod pocztowy*

Miejsowość*

Dane osoby prywatnej

Imię i nazwisko*

Email*

Stanowisko

Telefon kontaktowy*

Adres*

PESEL / NIP*

FAKTURA ELEKTRONICZNA

Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur VAT, faktur korygujących VAT oraz duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących w formie elektronicznej, od: Kompetea Sp. z o.o. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, NIP 5223008314.

Adres e-mail do otrzymywania faktur drogą elektroniczną*

ZWOLNIENIE Z VAT

Oświadczam, że nabyta usługa szkoleniowa ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników oraz jest finansowane przynajmniej w 70% ze środków publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. z późniejszymi zmianami.

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Imię i nazwisko*

Stanowisko*

Email służbowy*

Email prywatny

Telefon kontaktowy*

DANE UCZESTNIKA
Uczestnik 1:

Imię i nazwisko*

Stanowisko*

Email*

Telefon kontaktowy

Uczestnik 2:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Email

Telefon kontaktowy

Uczestnik 3:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Email

Telefon kontaktowy

Uczestnik 4:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Email

Telefon kontaktowy

Uczestnik 5:

Imię i nazwisko

Stanowisko

Email

Telefon kontaktowy

UWAGI

(informacja o warunkach płatności, wewnętrzny numer zamówienia, prośba o pomoc w rezerwacji noclegu, przyznany rabat ect)

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń

Zapoznałem się i akceptuję
regulamin szkoleń
regulamin szkoleń on-line
oraz wyrażam zgodę wobec
Kompetea Sp. z o.o. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) *
na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego

Twoje dane osobowe są bezpieczne. Zapoznaj się z naszą
polityką prywatności.

Kompetea all rights reserved