Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Green HR – co to jest i jak go wykorzystać?

Green HR -Zarządzanie zasobami ludzkimi kurs Kompetea

Nie od dziś wiadomo, że problem zmian klimatu oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego, jest niezwykle złożony i coraz bardziej postępuje. Wszystkie firmy muszą dołożyć wszelkich starań, aby działać w obszarze zrównoważonego rozwoju. I w tym momencie pojawia się koncepcja Green HR. Co to jest? Jakie są jej główne założenia i jak przedsiębiorstwa mogą ją wdrożyć? Tym tematem zajmiemy się w poniższym artykule!

Czym jest Green HR?

Troska o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój stały się dzisiaj nieodłącznymi elementami dyskusji na temat zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Koncepcja Green HR, czyli “zielonego” zarządzania zasobami ludzkimi, wyłania się jako odpowiedź na coraz bardziej dotkliwe wyzwania ekologiczne i społeczne współczesnego świata.

W ramach zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi Green HR ściśle współpracuje z ideą zielonej gospodarki. Zielona gospodarka, kładąc nacisk na efektywne wykorzystanie zasobów i minimalizację wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, stawia sobie za cel poprawę jakości życia ludności oraz ograniczenie negatywnych konsekwencji ekologicznych.

Zielony HR wyrósł z potrzeby zmian w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Milenialsi oraz pokolenie Z przywiązują ogromną wagę do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rozpoczynający swoją karierę zawodową młodzi ludzie czują potrzebę walki o lepsze jutro. 

Dlaczego firmy powinny stawiać na zielone zarządzanie zasobami ludzkimi?

Wdrożenie koncepcji Green HR przynosi korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla społeczeństwa i środowiska naturalnego. Firmy, które aktywnie angażują się w zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi, zyskują nie tylko pozytywny wizerunek, ale także zwiększają efektywność swoich działań i redukują koszty operacyjne. Jednocześnie, poprzez ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, organizacje wspierają procesy ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Jak firma może wdrożyć Green HR?

Osiągnięcie tych celów wymaga przede wszystkim zmiany sposobu myślenia i działania w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Green HR obejmuje szereg praktyk, których celem jest zminimalizowanie wpływu organizacji na środowisko, promowanie odpowiedzialności społecznej oraz budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi.

Biuro zero waste

Jedną z inicjatyw, które może wdrożyć w swojej firmie w ramach Green HR, jest biuro zero waste. Warto rozpocząć od ograniczenia zużycia papieru. Wiele dokumentów może być przechowywanych elektronicznie, co eliminuje potrzebę wydruków papierowych. Należy odpowiednio segregować odpady, zapewniając osobne pojemniki na papier, plastik, szkło i materiały organiczne. Ponadto należy promować recykling wśród pracowników i zapewnić odpowiednie pojemniki do recyklingu na terenie biura.

Alternatywny środek transportu do pracy

Warto także zadbać o promowanie zrównoważonych form transportu do i z pracy, takich jak rower, transport publiczny lub carpooling. W ten sposób można zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych związanych z dojazdami do pracy. Dodatkowo wybór np. roweru jako środka transportu do pracy nie tylko eliminuje emisję CO2, ale również sprzyja aktywnemu trybowi życia. 

Zrównoważony łańcuch dostaw i współpraca z podmiotami o podobnym zaangażowaniu

W kontekście zrównoważonego rozwoju coraz większą uwagę przywiązuje się do kwestii zrównoważonych łańcuchów dostaw. Firmy coraz częściej dążą do wdrażania zielonych zasad zarówno w swoich działaniach, jak i we współpracy z partnerami. Ideą zielonych łańcuchów dostaw jest promowanie współpracy z dostawcami, którzy również przywiązują wagę do ochrony środowiska oraz propagowanie zrównoważonych praktyk na wszystkich etapach procesu. 

Wszystko jednak zaczyna się od angażowania pracowników i zwiększania ich świadomości na temat roli zrównoważonego rozwoju. Zadbaj o zrównoważony rozwój firmy, dzięki przeszkoleniu personelu. Sprawdź szkolenie Green HR od Kompetea i zmień swoją firmę w organizację dla przyszłości!

Comments are closed.

Kompetea all rights reserved