Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

MAPP

Technika MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential) jest narzędziem służącym do określania potencjału osoby, zwłaszcza w sferze zawodowej, poprzez analizę jej motywacji wewnętrznej tj. posiadanych naturalnych nastawień, upodobań i skłonności. Ten indywidualny system wewnętrznych motywacji, z racji swojej niepowtarzalności można porównać do wzoru linii papilarnych. Określone natężenie poszczególnych motywacji oraz występowanie ich w konkretnych kombinacjach powoduje, że każda osoba w charakterystyczny dla siebie sposób realizuje się zawodowo i w życiu osobistym. Są obszary działań, w których jednostka będzie odnosiła sukcesy i czerpała z tego satysfakcję oraz takie, w których będzie to trudne, ograniczone i okupione wieloma wyrzeczeniami i trudami, a może również całkiem niemożliwe, pomimo starań i wysiłku.

Dla przykładu, jedni będą realizować się w zadaniach wymagających myślenia abstrakcyjnego, koncepcyjnego, samodzielnego, inni natomiast będą preferować te, w których potrzebne będzie ścisłe stosowanie się do reguł/procedur. Jedni doskonale będą sobie radzić z rolą i zadaniami przywódcy, inni za najbardziej komfortowe warunki będą uważać pracę w samotności.

Zastosowanie:

Konkretne działania/procesy

 • wygenerowanie profilu motywacyjnego osoby oraz identyfikacja jej potencjału zawodowego
 • opracowanie motywacyjnego profilu stanowiska pracy
 • analiza dopasowania osoby do uprzednio zdefiniowanego stanowiska pracy
 • porównanie profilu/potencjału motywacyjnego wybranych osób między sobą
 • analiza zespołu (dobór członków zespołu i ocena ich “wpasowania” w zespół)
 • analiza profilu / potencjału zarządczego poszczególnych osób

Dziedziny

 • rekrutacja i selekcja
 • realizacja ścieżek karier (awanse, przesunięcia, zadania indywidualne)
 • doradztwo zawodowe
 • coaching
 • budowanie zespołów
 • opracowywanie planu szkoleń
 • restrukturyzacja/reorganizacja firm i instytucji
 • zarządzanie talentami

Przebieg testu:

Test dostępny jest w wersji online. Składa się z 71 stwierdzeń. Jego wypełnienie zajmuje max. 20 min.

Koszt:

opcja 1: badanie indywidualne bez dopasowania do stanowiska pracy: 990 zł + 23% VAT

opcja 2: badanie indywidualne z dopasowaniem do stanowiska pracy: 1400 zł + 23% VAT

Cena uwzględnia test oraz feedback online.

Przy większej ilości zamówionych testów cena ustalana indywidualnie.

Kompetea all rights reserved