Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

MTQ48

Test MTQ48 bada Odporność psychiczną (mental toughness) czyli  „cechę osobowości, określającą w znaczący sposób, jak ludzie radzą sobie ze stresem, presją, wyzwaniami niezależnie od sytuacji” Odporność psychiczna jest kluczowym czynnikiem w osiągania sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.  To cecha osobowości, która odpowiada aż za 25% efektywności naszego funkcjonowania. To od odporności psychicznej zależy, w jaki sposób – w sytuacji trudnej – osoba poradzi sobie z własnymi emocjami i jak ukierunkuje swoje zachowanie.

Kwestionariusz MTQ48 znajduje zastosowanie w biznesie, edukacji, w obszarze zdrowia, sportu czy usług społecznych, umożliwiając pracę nad rozwojem osobistej odporności psychicznej w zakresie jej czterech podstawowych filarów (Model 4 C)

Control = Kontrola (poczucie wpływu, sprawczość)
Commitment = Zaangażowanie (odpowiedzialność i wytrwałość)
Challenge = Wyzwanie (gotowość do próbowania nowych rzeczy)
Confidence = Pewność siebie (wiara we własne umiejętności i swój wpływ na innych).

Zastosowanie:

Diagnoza uzyskana dzięki testowi MTQ48 pozwala podjąć konkretne działania, zastosować konkretne techniki nastawione na podniesienie rezyliencji i zwiększenie wydajności, efektywności i dobrostanu. Test  MTQ48 będzie miał zastosowanie wszędzie tam  gdzie zależy nam na podniesieniu efektywności własnej/ pracownika/ zespołu/ organizacji. W szczególności znajdzie zastosowanie w obszarach:

  • poprawa efektywności własnej (wzmocnienie osobistej skuteczności i sprawczości)
  • poprawa  efektywności (wyników) pracy pracownika/ managera/ zespołu /organizacji
  • prewencja wypalenia zawodowego, radzenie sobie ze stresem, poprawa dobrostanu
  • zwiększenia odporności na stres i pojawiające się trudności
  • rekrutacja pracowników (jeśli praca wymaga odporności na stres)
  • planowanie rozwoju (określenie indywidualnych obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji), a co za tym idzie optymalizacja czasu i środków przeznaczonych na dalszy rozwój
  •  w obszarze sprzedaży  oraz w wszystkich obszarach  gdzie sukces jest szczególnie silnie skorelowany z Odpornością Psychiczną
  • wyniki testu mogą  oszacować efektywność środków interwencyjnych np.; szkoleń (pre i post test)
  • sprawdzania postępów w projektach rozwojowych, talentowych (raport postępów po upływie określonego czasu i/lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej)

Dodatkowo przez zastosowanie MTQ48 na grupie mamy możliwość stworzenia raportu grupowego prezentującego Odporność Psychiczną zespołu, a nie tylko jednostki.

Przebieg testu:

Kwestionariusz MTQ48 dostępny jest on-line.

1. Uczestnik otrzymuje link i hasło do badania na wskazany adres e-mail. Test składa się z 48 pytań, jego wypełnienie trwa około 10 minut.

2. Wyniki, w postaci rozbudowanego raportu ze wskazówkami rozwojowymi, zostają przedstawione podczas spotkania z certyfikowanym konsultantem (sesja informacji zwrotnej). – ok. 1-1,5h

Koszt:

750 zł + 23% VAT

Cena uwzględnia test oraz feedback online.

Przy większej ilości zamówionych testów cena ustalana indywidualnie.

Kompetea all rights reserved