Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Polityka jakości

Nadrzędnym celem firmy Kompetea Sp. z o.o. jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw, poprzez podnoszenie kompetencji pracowników w procesie szkoleniowym i doradczym.

System Zarządzania Jakością wdrożony w Kompetea Sp. z o.o. jest ukierunkowany na ciągłe doskonalenie oraz spełnianie oczekiwań Klientów poprzez realizację celów jakościowych tj.:

 • projektowanie i dostosowanie szkoleń uwzględniających praktykę organizacyjną, strukturę i kulturę organizacyjną firm i aktualnych wyzwań rynkowych;
 • świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych i doradczych dostarczających wartości dodanej klientom biznesowym i indywidualnym;
 • zaangażowanie w przygotowanie projektu już na etapie analizy potrzeb;

Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez:

 • wytyczanie i realizację przyjętych celów uwzględniających rozwój firmy i oczekiwania zainteresowanych stron,
 • analizę bieżących i przyszłych potrzeb i oczekiwań Klientów w celu ciągłego doskonalenia kompleksowości i atrakcyjności świadczonych usług szkoleniowych i doradczych,
 • profesjonalną sprzedaż usług przy wsparciu merytorycznym pracowników,
 • współpracę ze specjalistami z długoletnim doświadczeniem oraz trenerami współpracującymi z wieloma firmami obecnymi na rynkach międzynarodowych, prowadzących swoje działania w różnych sektorach i branżach,
 • kreowanie i wykorzystywanie pełnego zaangażowanie kierownictwa i pracowników
  w spełnianiu wymagań Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd Kompetea Sp. z o.o. deklaruje:

 • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 oraz zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji przyjętych celów,
 • spełnienie wymagań stron zainteresowanych, co do których spełnienia firma się zobowiązała,
 • przeprowadzanie przeglądów Polityki Jakości, celów oraz szans i zagrożeń pod kątem zapewnienia ich ciągłej przydatności i adekwatności;
 • świadomość, że każdy pracownik /współpracownik będzie znał, rozumiał oraz realizował cele i zadania wynikające z niniejszej Polityki oraz Systemu Zarządzania Jakością.

Realizując wyznaczone cele uwzględnia się oczekiwania Klientów i stron zainteresowanych, jak również wewnętrzne i zewnętrzne czynniki otoczenia, ryzyka i szanse wpływające na funkcjonowanie firmy Kompetea Sp. z o.o.

 

Zatwierdził Zarząd

Certyfikat jakości >>> https://kompetea.pl/certyfikat-iso/

Kompetea all rights reserved