Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Profesjonalny controlling HR – na czym polega?

profesjonalny controlling w HR

Przedsiębiorstwa zmieniają się dynamicznie, podążając za falą innowacji i adaptując się do szybko ewoluującego świata biznesu. W związku z tym rola profesjonalnego controllingu HR staje się kluczowa dla skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi. Ale na czym tak naprawdę polega ten aspekt zarządzania? Wraz ze wzrastającym znaczeniem tej dziedziny, warto jej się bliżej przyjrzeć, co uczynimy w poniższym artykule. Miłej lektury!

Czym jest controlling w HR?

Controlling HR znany jest pod różnymi nazwami. Bardzo często możesz spotkać się z nazewnictwem “controlling personalny”. Jest to zamienne określenie. W obu przypadkach chodzi o to samo, a mianowicie filozofię zarządzania przedsiębiorstwem. Obejmuje to zrozumienie, przełożenie oraz planowanie długofalowych działań w obszarze Human Resources. Zmiany te są jednak podejmowane na podstawie wymiernych danych liczbowych.

Profesjonalny controlling HR opiera się na założeniu, że pracownicy są niezwykle ważnym elementem aktywów każdego przedsiębiorstwa. Zwiększają oni również konkurencyjność danej firmy na rynku. Zatem controlling jest znaczącym narzędziem w rękach działu HR, ale również kadry menedżerskiej. 

Wdrożenie controllingu personalnego niesie ze sobą liczne zmiany, zarówno w działach HR, jak i wśród pozostałych pracowników firmy. Elastyczność, otwartość na nowe rozwiązania i zdolność do łamania ustalonych schematów stają się kluczowe dla skutecznego dostosowania się do nowych wyzwań.

Czy każda organizacja powinna wprowadzić profesjonalny controlling HR?

Wdrożenie controllingu personalnego to strategiczny krok, który powinny rozważyć przedsiębiorstwa opierające swoją działalność na wysokich kompetencjach ludzkich, a także wszelkie duże organizacje, szczególnie te, które zatrudniają ponad 500 osób. Narzędzie sprawdzi się także w przypadku przedsiębiorstw, którym zależy na tym, aby zebrać dokładne dane o tym, jak inwestowanie w rozwój wpływa na zysk. 

profesjonalny controlling HR

Jak wprowadzić controlling personalny do firmy?

Gwarancją optymalnego działania narzędzia, jakim jest controlling HR, jest jego sprawne wprowadzenie do firmy. Jest to jednak złożony proces. Pierwszym krokiem jest klarowne określenie celów, jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć poprzez wdrożenie controllingu personalnego. Jest to istotne dla późniejszej akceptacji przez kadrę kierowniczą i zespoły pracowników. Decydując się na wdrożenie, niezbędne jest wybranie odpowiednich podsystemów, narzędzi czy procesów, które będą objęte kontrolą. To z kolei wymaga analizy struktury firmy i indywidualnych potrzeb działu zasobów ludzkich. Wybranym obszarem mogą być wyjazdy służbowe czy przygotowanie miesięcznych raportów.

Kluczowym elementem jest wprowadzenie systemu informacyjnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Metody, narzędzia oraz wskaźniki ilościowe i jakościowe powinny precyzyjnie odzwierciedlać rzeczywistość firmy, dostarczając szczegółowych opisów wydarzeń.

Bardzo ważne jest, aby wszyscy pracownicy byli zaangażowani w proces wdrażania controllingu HR. Należy im przypisać odpowiednie role oraz odpowiedzialność za konkretne zadania. Dzięki temu pracownicy będą mieli świadomość, co dzieje się w ich miejscu pracy oraz będą mieli poczucie, że są informowani na bieżąco o zmianach w firmie. To z kolei wpłynie na ich wydajność oraz zmniejszy obawy związane z posadą w firmie. Sprawny przepływ informacji to klucz do sukcesu.

Kierunek: zmiany w firmie!

Profesjonalny controlling HR stanowi niejako pulsujące serce nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. To nie tylko proces, ale przede wszystkim szansa na efektywne zarządzanie firmą. To nie tylko narzędzie analizy danych czy monitorowania efektywności działań personalnych, lecz przede wszystkim strategiczne podejście do prowadzenia przedsiębiorstwa. Wprowadzenie zaawansowanego controllingu HR to krok w kierunku optymalizacji procesów personalnych, zwiększenia zaangażowania pracowników i budowy solidnych fundamentów pod wzrost firmy.

Comments are closed.

Kompetea all rights reserved