Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenia dofinansowane EFS. Baza Usług Rozwojowych.

Już dziś możesz zyskać dofinansowanie na nasze usługi szkoleniowe i doradcze, poprzez Bazę Usług Rozwojowych.
Zapoznaj się ze szczegółami!

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowania unijne do szkoleń i usług podnoszących kwalifikację mogą otrzymać wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zarejestrowane na terenie Polski (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego). Dotacja pokrywa koszt przeprowadzenia szkolenia oraz koszty organizacyjne (sala, wyżywienie, materiały szkoleniowe, nocleg itp.)

Na jakie usługi można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegają szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, doradztwo, coaching, mentoring, egzamin i usługi o charakterze zawodowym, świadczone przez podmioty posiadające zweryfikowaną akredytację na realizację usług dofinansowanych w Bazie Usług Rozwojowych. Baza Usług Rozwojowych (BUR) to nic innego jak internetowa baza ofert szkoleniowych. Znajdują się w niej usługi z całego kraju.

Co należy zrobić, by uzyskać dofinansowanie?

 1. Znajdź w Bazie Usług Rozwojowych szkolenie odpowiednie do swoich potrzeb
 2. Skontaktuj się z Operatorem w Twoim województwie (lista poniżej), dowiedz się o sposobie i wielkości dofinansowania; podpisz umowę z Operatorem
 3. Zrealizuj z nami szkolenie lub doradztwo; wypełnij ankietę poszkoleniową
 4. Otrzymaj od Operatora refundację kosztów

Nasza oferta w ramach dofinansowania EFS

szkolenia otwarte/ szkolenia zamknięte/ doradztwo

Na naszym profilu w Bazie Usług Rozwojowych zamieszczone są propozycje szkoleń otwartych, na które można uzyskać dofinansowanie. Nie przejmuj się jeśli usługa którą wybrałeś realizowana jest poza Twoim województwem – możesz skorzystać z usług szkoleniowych na terenie całej Polski!

W przypadku chęci zorganizowania szkolenia zamkniętego czy skorzystania z doradztwa w ramach dofinansowania, skontaktuj się najpierw z nami byśmy mogli przygotować spersonalizowaną ofertę i zamieścić ją w BUR.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o dofinansowaniu dla poszczególnych województw, w tym m.in. o wielkości dofinansowania, czy sposobie jego dystrybucji. Dla Państwa wygody zamieściliśmy także bezpośrednie kontakty do Operatorów, czyli instytucji wyznaczonych przez samorządy województw w celu przyjmowania i rozpatrywania wniosków, a także przyznawania środków.

województwo dolnośląskie

 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. (Lider Projektu)

Rataja 26, 59-220 Legnica

tel. 76 862 27 77

e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

strona internetowa: https://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-ii/  

 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

tel. 71 736 63 12

e-mail: szkolenia@dawg.pl

strona internetowa: http://dawg.pl/pl/page/644/PARTNERSTWO-NA-RZECZ-ROZWOJU-DOLNOSLASKICH-MSP-I-ICH-PRACOWNIKOW-%E2%80%93-EDYCJA-2

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 752 75 00

e-mail: partnerstwo@karr.pl

strona internetowa: http://karr.pl/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow-edycja-ii/

 • Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A.

Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda

tel. 74 872 97 47

e-mail: bur@agroreg.com.pl

strona internetowa: https://www.agroreg.com.pl/

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław

tel. 71 797 04 00

e-mail: uslugirozwojowe@warr.pl

strona internetowa: https://www.warr.pl/uslugi-rozwojowe-dla-msp-8-6-rpo-edycja-ii/

 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.

Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel. +48 717 575 244 , e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

strona internetowa: https://dpin.pl/portfolio/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow-ii-edycja/

województwo kujawsko-pomorskie

Dostępne środki w ramach realizowanego projektu: 5 900 000 zł

Okres realizacji: do 31 grudnia 2020 r.

Środki dostępne zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie – szczegóły na temat aktualnych i planowanych naborów można znaleźć pod adresem www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl.

Dofinansowanie usług rozwojowych odbywa się na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów na podstawie wystawionej promesy.

Maksymalne poziom dofinansowania:

 • Mikro przedsiębiorstwo – 10 000 zł,
 • Małe przedsiębiorstwo – 30 000 zł,
 • Średnie przedsiębiorstwo – 70 000 zł.

Dofinansowanie kosztu udziału w usłudze rozwojowej jednego pracownika delegowanego przez przedsiębiorstwo – 5 000 zł.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia można uzyskać u Operatorów PSF w regionie.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel.tel. 56 699 54 92, 56 699 54 97,

e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl

województwo lubelskie

Środki w ramach realizowanych projektów: 71 889 835 zł

Okres realizacji: do 30 września 2023 r.

IZ RPO nie planuje naborów w bieżącym roku kalendarzowym. W trakcie realizacji są 3 projekty, w ramach których uczestnicy mogą pozyskać dofinansowanie  usług rozwojowych.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia można uzyskać u Operatorów PSF w regionie.

 • Powiaty lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński oraz m. Lublin

Wschodnia Agencja Rozwoju sp. z o.o.,

Koncertowa 19/35,

20-866 Lublin

e-mail: bur@warwschod.pl

Tel.: 81 741 71 80, 785 355 302

strona internetowa: www.warwschod.pl

 • Powiaty: puławski, rycki, opolski, łukowski, kraśnicki, janowski

INSTYTUT ROZWOJU I INNOWACJI EURO-KONSULT SP. Z O. O.

Piłsudskiego 28/302

24-100 Puławy

e-mail: msp@euro-konsult.pl

Tel.: 81 531 88 26

strona internetowa:  www.euro-konsult.pl/projekty.html

 • Powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, parczewski, radzyński, tomaszowski, włodawski, zamojski oraz m. Biała Podlaska, Chełm i Zamość

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”

Al. Żołnierzy I AWP 3

22-100 Chełm

Tel.: 82 565 84 45

e-mail: bur_triada@triada-chelm.pl

http://triada-chelm.pl/projekty/uslugi-rozwojowe-dla-msp-w-podregionie-bialskim-i-chelmsko-zamojskim

województwo lubuskie

IZ RPO zrealizowała 4 nabory Operatorów, zakończone podpisaniem umów o dofinansowanie projektów, po 2 na każdy z okresów rozliczeniowych 2017-2019 i 2020-2022

 • Projekt ZIPH – II edycja – całkowita wartość 17 647 029,95 dofinansowanie 14 999 975,45
 • Projekt ARR – II edycja –  całkowita wartość  17 646 924,56, dofinansowanie 14 999 885,87

W województwie lubuskim  obowiązuje podział na dwa subregiony:

SUBREGION GORZOWSKI obejmujący powiat strzelecko-drezdenecki, powiat gorzowski, powiat słubicki, powiat sulęciński, powiat międzyrzecki oraz miasto Gorzów Wielkopolski.

SUBREGION ZIELONOGÓRSKI obejmujący powiat krośnieński, powiat świebodziński, powiat zielonogórski, powiat żarski, powiat żagański, powiat nowosolski, powiat wschowski oraz miasto Zielona Góra.

 

Minimalna wielkość grupy docelowej w ramach każdego z projektów realizowanych w okresie 2020-2022 wyniesie co najmniej 1000 osób objętych wsparciem. Co najmniej 50% MMŚP dzięki udziałowi w projekcie zrealizuje swoje cele rozwojowe.

 

Większy nacisk niż w okresie 2017-2019 IZ RPO położyła  na objęcie wsparciem uczestników o niskich kwalifikacjach (min. 800 osób w każdym z projektów);

Większy nacisk niż w okresie 2017-2019 IZ RPO położyła  na objęcie wsparciem uczestników w wieku powyżej 50 roku życia (min. 300 osób w każdym z projektów);

IZ RPO większy nacisk kładzie również  na jakość oferowanych usług rozwojowych dofinansowywanych w ramach projektu (co najmniej 75% osób objętych wsparciem w każdym projekcie uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje);

 

W województwie lubuskim obowiązuje system bonowy.

 

Poziom dofinansowania usług rozwojowych dla firm wynosi:

 • dla mikroprzedsiębiorstwa – poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%)
 • dla małego przedsiębiorstwa – poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 80%)
 • dla średniego przedsiębiorstwa – poziom dofinansowania wynosi 60% kosztów usługi rozwojowej (w przypadku wystąpienia preferowanych usług lub typu przedsiębiorstwa – 70%)

 

Preferowane typy usług lub przedsiębiorstw to

 1. przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji
 2. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 3. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacja
 4. przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno- gospodarcze.

W okresie 2020-2022 obowiązują nowe limity dofinansowania na 1 przedsiębiorcę uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa (dotychczas 35 tys zł dla wszystkich):

 • mikroprzedsiębiorstw : 20.000 PLN
 • małych przedsiębiorstw: 30.000 PLN
 • średnich przedsiębiorstw: 60.000 PLN

Zwiększony został maksymalny poziom dofinansowania na jednego pracownika – aktualnie nie może przekroczyć 10.000 zł (limit ten dotyczy jednego, niepowtarzającego się numeru PESEL, niezależnie od tego, czy pracownik ten zgłaszany jest przez jedną czy więcej firm; dotyczy sumy wszystkich usług rozwojowych dotyczących tej osoby)

 

Wprowadzono w okresie 2020-2022 dodatkowe ograniczenie polegające na tym, że z usług rozwojowych nie mogą korzystać pracownicy (osoby fizyczne) niezależnie od aktualnego miejsca zatrudnienia oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które wzięły udział w usługach rozwojowych dofinansowanych w ramach projektów z Działania 6.5 RPO w latach 2017-2019

 

Co do zasady – kwalifikowalna jest każda usługa szkoleniowa wpisana do BUR oraz rozliczona zgodnie z regulaminem który opracował każdy z Operatorów Na stronach www udostępnione są zarówno formularze dotyczące zgłoszeń, zapisów na konkretne usługi rozwojowe oraz ich rozliczania.

Szczegółowe zasady dotyczące wpisu do Bazy Usług Rozwojowych przez firmy szkoleniowo-doradcze można uzyskać w PARP prowadzącym ten rejestr. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 

Szczegółowe zasady rozliczania się z wykonanych usług udostępnia każdy z operatorów w okresie realizacji projektu na stronie projektowej:

województwo łódzkie

W województwie łódzkim obecnie bony są dostępne u trzech Operatorów. Aktualnie podpisane umowy z Operatorami to ponad 102 mln zł. dla przedsiębiorców z regionu.

 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna – Strefa RozwoYou 2, – 43 293 091,77 zł
 • HRP GROUP Sp. z o.o. Przepis na Rozwój 3,  – 32 809 007,00 zł
 • KRAJOWE CENTRUM PRACY Sp. z o.o – ŁORKK – ŁÓDZKA OFERTA ROZWOJU KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI – edycja 2,  – 26 236 744,60 zł

Każdy z Operatorów prowadzi nabory na bony rozwojowe według własnych harmonogramów publikowanych na swoich stronach internetowych.

Limit kwotowy za jedną godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej wynosi, dla:

 1. usługi szkoleniowej – maksymalnie 70,00 zł/godz.;
 2. usługi doradczej (w tym coaching, mentoring, doradztwo) – maksymalnie 70,00 zł/godz.;
 3. usługi studiów podyplomowych – maksymalnie 35,00 zł/godz.

Maksymalny poziom wsparcia w ramach PSF WŁ na jednego pracownika (w ramach jednego projektu) wynosi 9 240,00 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa).

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% dla każdego z kryterium, jednakże nie więcej niż 80%

 1. Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 2. Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 3. Wsparcie dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu

Rozliczenie bonów rozwojowych dokonywane jest:

 • do wysokości kosztów rzeczywistych usługi
 • z uwzględnieniem wysokości limitu kwotowego za godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej,
 • oraz limitu na 1 pracownika

OPERATORZY:

 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A

Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

90-349  Łódź

bezpłatna infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr.: 885 801 405

Możliwość umówienia spotkania w regionie z mobilnym doradcą pod bezpłatnym numerem infolinii.

www.strefarozwoju.lodz.pl 

 • HRP Group sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 19A

90-349 Łódź

(42) 208-06-06

www.przepisnarozwoj.eu

 • KRAJOWE CENTRUM PRACY Sp. z o.o.

Łódź ul. Jaracza 42/13

Powiaty: bełchatowski, wieluński, wieruszowski Tel.: 881-206-177 bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty: łaski, zduńskowolski Tel.: 881-201-572 bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty: pajęczański, piotrkowski, radomszczański Tel.: 881-201-966 bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty: poddębicki, sieradzki Tel.: 881-203-640 bonyrozwojowe@frgz.pl

Powiaty: opoczyński, rawski, tomaszowski Tel.: 512-176-047 bonyrozwojowe@lorkk.pl

Powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, skierniewicki Tel.: 572-722-376 bonyrozwojowe@lorkk.pl

Powiaty: brzeziński, Łódź, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski Tel.: 508-024-592 bonyrozwojowe@lorkk.pl

województwo małopolskie

Okres realizacji: do 31 stycznia 2023 r.

WSPARCIE DLA MŚP I ICH PRACOWNIKÓW

System dystrybucji środków: system bonowy.

Limity kosztów usług rozwojowych oraz maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 

Limit Wielkość MŚP (liczba pracowników) Limit podstawowy Limit dodatkowy Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego MŚP w PLN
A Samozatrudniony 160 0 7 680,00
B 1-3 pracowników 160 80 11 520,00
C 4-9 pracowników 160 160 15 360,00
D 10-19 pracowników 160 320 23 040,00
E 20-49 pracowników 160 640 38 400,00
F 50-99 pracowników 160 1280 69 120,00
G 100-249 pracowników 160 2560 130 560,00

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

Preferencje w dostępie do środków:

 • pracownicy w wieku 50 lat lub więcej;
 • pracownicy o niskich kwalifikacjach, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorstwach z branż/sektorów wysokiego wzrostu
 • usługi rozwojowe kończące się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy o Zintegrowanym Systemie

OPERATORZY:

 • Krakowski Obszar Metropolitalny wraz z Metropolią Krakowską (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki) – wsparcie finansowe

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

tel: (12) 617 66 00

email: biuro@marr.pl

 

 • Subregion tarnowski (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski) − wsparcie finansowe

Krajowym Centrum Pracy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Gwiaździsta 66

53-413 Wrocław

tel: 508 024 554

email: info@krajowecentrumpracy.pl

 

 • Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki)

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Leszczyńskiej 7

32-600 Oświęcim

tel: (33) 847 54 75

email: szih@szih.pl

 • Subregion sądecki (gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski)

Miasto Nowy Sącz

Rynek 1

33-300 Nowy Sącz

tel: (18) 442 35 68

email: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl

 • Subregion podhalański (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański) − wsparcie finansowe EFS

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Orkana 20F/1

34-700 Rabka Zdrój

tel: (18) 267 77 39

email: poczta@frrr.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekty „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dzięki nim uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu może otrzymać dofinansowanie do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny, może wybrać także kilka różnych szkoleń/kursów. W projekcie „Kierunek Kariera” można otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł (z czego wkład własny wynosi 405 zł). Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy ogólne, tj. językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych).

W projekcie „Kierunek Kariera Zawodowa” można otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł (z czego wkład własny wynosi 758 zł). Bony można przeznaczyć na szkolenia/kursy zawodowe m.in. na kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych, szkolenia zawodowe, język obcy zawodowy, prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi D, T, egzaminy zewnętrzne, studia podyplomowe.

Kryteria kwalifikacji do projektu KK – muszą być spełniane łącznie:

 1. Wiek: ukończone 25 lat (nie ma górnej granicy wieku) i zatrudnienie (rozumiane szeroko: umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, jednoosobowa działalność gospodarcza bez zatrudniania pracowników, rolnik opłacający składki w KRUS;
 2. Związek z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki);
 3. Wykształcenie: osoby pomiędzy 25 a 50 lat, wykształcenie maksymalnie do poziomu zdanej matury, osoby powyżej 50 roku życia wykształcenie mogą mieć już dowolne.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą przystąpić do projektu na specjalnych zasadach, tj. bez względu na wykształcenie i fakt zatrudnienia, muszą wtedy jedynie spełniać kryterium wieku (pomiędzy 25 a 65 rokiem życia) wykazać związek z Małopolską oraz posiadać dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Osoby kwalifikujące się do projektu „Kierunek Kariera” mogą przystąpić także do projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” jeżeli posiadają potrzeby w zakresie szkoleń zawodowych.

Wybór szkoleń następuje na spotkaniu z doradcą zawodowym w trakcie usługi doradczej, zwanej Bilansem Kariery. Bilans Kariery może być podstawowy – wtedy obejmuje jedno spotkanie z doradcą, lub pogłębiony – w takim przypadku wymaga kilku spotkań z doradcą zawodowym.

Spotkania z doradcą zawodowym odbywają się obecnie on-line, za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, dla osób spełniających kryteria. Oprócz tego możliwe są nabory w ramach rekrutacji zamkniętych dla innych grup, w ramach określonych limitów i w określonych terminach. Informacje o tym zamieszczane są na bieżąco na stronie projektu.

Aby zarejestrować się do projektu wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie projektu www.kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce “Zgłoś się”. Na koniec rejestracji kandydat do projektu umawia się na spotkanie z doradcą zawodowym w terminie dla siebie dogodnym, wybierając spośród wolnych terminów w kalendarzu doradców zawodowych.

Spotkanie z doradcą jest pierwszym, obowiązkowym, wsparciem w ramach projektu. Na spotkaniu odbywa się weryfikacja danych klienta, omówienie jego sytuacji zawodowo-edukacyjnej oraz wybór szkoleń.

Bony na szkolenia ogólne w projekcie „Kierunek Kariera” zamawia doradca w trakcie spotkania, bony na wybrane szkolenie (szkolenia) zawodowe uczestnik zamawia samodzielnie po zakończeniu Bilansu Kariery na stronie projektu w zakładce „Zamów bony”. Następnie pomiędzy WUP a uczestnikiem zawierana jest umowa o dofinansowanie wybranych szkoleń, uczestnik wpłaca wkład własny i dopiero wtedy może zapisać się na szkolenie. Szkolenia wybiera są spośród ofert zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych, przy czym co do zasady muszą być one przeznaczone dla uczestników naszych projektów, o czym informacja powinna znajdować się w tytule lub opisie usługi zamieszczonej w BUR.

Projekty „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa” realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w 3 Punktach Obsługi Klienta:

w Krakowie tel. 12 619 84 09, e-mail: kariera@wup-krakow.pl;

w Nowym Sączu tel. 18 442 94 90, e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl;

w Tarnowie tel. 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl.

 

Szczegółowe informacje o projekcie oraz aktualności zamieszczane są na stronie www.kierunek.pociagdokariery.pl.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: kariera@wup-krakow.pl

lub telefonicznie 12 619 84 09 (informacja dla kandydatów/uczestników projektów),

lub 12 619 85 63 (informacja dla firm szkoleniowych).

Operator finansowy w projektach „Kierunek Kariera” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa”:

tel. 22 346 75 05 lub 22 346 75 15, mail: tbok.kk@sodexo.com.

województwo opolskie

Okres realizacji: do 31 października 2021 r.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN

Preferowane wsparcie szkoleniowe i doradcze dla Przedsiębiorców (MSP) działających na terenie woj.

opolskiego w obszarze specjalizacji regionalnych do których zalicza się branże:

 • Budowlaną wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • Chemiczną
 • Drzewno-papierniczą, w tym przemysł meblarski
 • Maszynową i elektromaszynową
 • Metalową i metalurgiczną
 • Paliwowo-energetyczną
 • Rolno-spożywczą
 • Transport i logistykę
 • Usługi medyczne i rehabilitacyjne
 • Usługi turystyczne

Podstawą kwalifikowalności

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia można uzyskać u Operatora PSF w regionie.

 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Krakowska 38,

45-075 Opole

tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09

e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl

biuro@ocrg.opolskie.pl

strona: http://www.ocrg.pl

województwo podkarpackie

Okres realizacji: do 31grudnia 2022 r.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków

Wsparcie oferowane dla MŚP w ramach dofinansowania (Działanie 7.5):

 • mikroprzedsiębiorstwa – maks. 16 000,00 zł na firmę, 8 000,00 zł na pracownika; min. dofinansowanie 70 %, maks. 80 %;
 • małe przedsiębiorstwa – maks. 40 000,00 zł na firmę, 8 000,00 zł na pracownika; min. dofinansowanie 60 %, maks. 70%;
 • średnie przedsiębiorstwo –maks. 80 000,00 zł na firmę, 8 000,00 zł na pracownika; min. dofinansowanie 50%, maks. 60 %.

Wsparcie oferowane dla osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem swoich kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w BUR (Działanie 9.5):

 • średnia wartość usługi rozwojowej kształtuje się na poziomie ok. 4 000,00 zł;

Po zrealizowaniu i rozliczeniu usługi uczestnik może dowolnie korzystać z następnych naborów w celu wybrania kolejnej usługi rozwojowej.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia można uzyskać u Operatora PSF w regionie.

Wsparcie dla MŚP (Działanie 7.5):

 • Subregion “SR”: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35 –959 Rzeszów.

tel: (17) 86 76 227 lub (17) 86 76 224

www.rarr.rzeszow.pl

 • Subregion “SK”: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski.

Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38 – 400 Krosno.

tel: (13) 43 695 90 wew. 37 lub (13) 43 234 47 wew. 37

www.pigkrosno.pl

 • Subregion “SP”: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Księdza Piotra Skargi 7/1, 37 – 700 Przemyśl. 

tel: (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3

http://parr.pl/projekty/35/fundusz-uslug-rozwojowych

 • Subregion “ST”: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S. A., ul. Chopina 18, 39 – 300 Mielec.

tel. 797 600 310, 797 701 408, 797 600 324

https://www.marr.com.pl/BUR.html

Wsparcie osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem swoich kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w BUR (Działanie 9.5):

 • Subregion “SR”: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko- sędziszowski.

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o., Świlcza 145B, 36-072 Świlcza.

Tel. 668 611 170

ok@cdgpolska.pl

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/

województwo podlaskie

Maksymalne dofinansowanie na osobę: od 9 000,00 zł do 15 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy (oparty o system zaliczkowo – refundacyjny z wkładem własnym zgodnie z założeniami projektu)

Preferencyjny poziom dofinansowania: max 90%

Preferencje w dostępie do środków:

 1. osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia;
 2. osoby dorosłe uczestniczące w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych;

OPERTORZY:

 • Dla subregionu suwalskiego obejmującego m. Suwałki, powiat suwalski, augustowski, sejneński, moniecki, grajewski:

Operator: Miasto Suwałki

Partnerzy: Powiat Suwalski; Powiat Sejneński; Powiat Augustowski; Powiat Moniecki; Powiat Grajewski;

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bon-szkolenie.pl

 • Dla subregionu łomżyńskiego obejmującego m. Łomża, powiat bielski, hajnowski, kolneński, łomżyński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski;

Operator: Miasto Łomża

Partnerzy: Powiat Bielski, Powiat Hajnowski, Powiat Kolneński, Powiat Łomżyński, Powiat Siemiatycki, Powiat Wysokomazowiecki, Powiat Zambrowski, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży

Dane kontaktowe do operatora projektu: notlomza.pl/szkolenia

 • Dla subregionu białostockiego obejmującego m. Białystok, powiat białostocki, sokólski:

Operator: Powiat Sokólski

Partnerzy: Powiat Białostocki, Miasto Białystok, Polskie Centrum edukacji i Analiz “ORDO” sp. z o.o.

Dane kontaktowe do operatora projektu: www.bonynaszkolenia.pl/

województwo śląskie

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie: 108 000 Nabór ciągły.

Sposób dystrybucji dofinansowania: system kont przedpłaconych

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.

Maksymalny limit dofinansowania: od 50% do 80%

 • 50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
 • 70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
 • 80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 • Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 • Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 • Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
 • Prowadzenie w sektorze kluczowym dla regionu

OPERATORZY:

 • Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

nr tel. 32 72 85 700 (Infolinia)

email: bur@oddzial.fgsa.pl

strona internetowa: https://www.bur.fgsa.pl/

 • Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna

nr tel.: 510 446 895 (infolinia)

e-mail: rozwojMSP@oddzial.fgsa.pl

strona internetowa: https://www.rozwojmsp.fgsa.pl/ 

 •  Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa

nr tel. 32 278 42 26 (Infolinia)

email: dotacje@dr-kurnicki.eu

strona internetowa: http://www.dr-kurnicki-psf.eu/kontakt

 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna

34 360 56 54 lub 508 400 460 (Infolinia)

email: operator@psf3.pl

strona internetowa: www.psf3.pl

 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

nr tel. 32 706 10 91 (Infolinia)

strona internetowa: http://operatorpsf.riph.com.pl/

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Tel. 885 520 520

email: szkolenia@wst.com.pl

www.wst.com.pl

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia można uzyskać u Operatora PSF w regionie.

województwo świętokrzyskie

Dostępne środki w ramach realizowanych projektów:  31 164 502,00 zł (stan na koniec I kwartału 2020 – uaktualnienie na koniec II kwartału 2020 r.)

Okres realizacji projektu: do 30.06.2023 r.

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system refundacji części poniesionych kosztów.

Maksymalna wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika indywidualnego nie może przekroczyć kwoty 6 000 zł bez względu na poziom dofinansowania. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego uczestnika instytucjonalnego wynosi 60 000, 00 zł na cały okres realizacji projektu.

Poziom refundacji uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa, przynależności do preferowanych grup docelowych oraz usług i może wynieść maksymalnie:

 • samozatrudnieni, mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
 • dla pracowników powyżej 50 roku życia – 80%,
 • dla pracowników o niskich kwalifikacjach – 80%,
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu – 80%,
 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu tj.: metalowo-odlewniczym, zasobooszczędnym budownictwie, turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej – 80%,
 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy tj.: metalurgicznej, maszynowej, odlewniczej, motoryzacyjnej, wydobywczej i przeróbki surowców skalnych, budowlanej oraz turystycznej – 80%,
 • dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor – 80 %,
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze – 80%,
 • przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER – 80%,
 • dla usług rozwojowych mających na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost  wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mających na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub pozwalających na ich rozwój – 80%.

Rozpoczęcie naboru 02.04.2020 r. Nabór ciągły w ramach kwartalnych okresów.

OPERATORZY:

 • Lider:

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Tel. 41 343 29 10

E-mail: biuro@it.kielce.pl

www: http://it.kielce.pl/

 • Partner:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Tel. : 41 368 02 78

e-mail: d_bisinska@siph.com.pl

www: http://www.siph.com.pl

województwo warmińsko-mazurskie

Na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomoc dla MŚP jest realizowana w ramach WA-MA FUR System – popytowego systemu finansowania, który gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych wyłącznie w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych na stronie internetowej https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy.

Od 1 kwietnia 2019 r. na terenie całego województwa działa czterech Operatorów, którym w ramach realizowanych projektów zostało powierzone zadanie związane z obsługą MŚP oraz przekazywaniem dofinansowania na usługi rozwojowe tj. szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo etc.

Wsparcie jest kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym do osób prowadzących działalność na własny rachunek) mających swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzących działalność gospodarczą w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia oraz ich pracowników, którzy
są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Poziom refundacji pojedynczej usługi rozwojowej wynosi do 80% wartości usługi szkoleniowej i 50% wartości doradztwa. W ramach realizowanych projektów możliwe jest dofinansowanie usług rozwojowych w wysokości do 70.000 zł.

W celu uzyskania refundacji Operator dociera do MŚP lub MŚP nawiązuje kontakt z Operatorem. Następnie po zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do projektu Operator dokonuje wstępnej diagnozy potrzeb firmy. W oparciu o diagnozę MŚP wybiera odpowiednią usługę rozwojową dostępną w Bazie Usług Rozwojowych. Po realizacji i opłaceniu wybranej usługi rozwojowej MŚP występuje do Operatora celem uzyskania refundacji.

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: 1.04.2019 r.

Alokacja na konkurs: 64 037 935,70 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 70 000,00 zł

Sposób dystrybucji: refundacja poniesionych kosztów z promesą

Poziom dofinansowania usług rozwojowych:

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi 50% kosztów tej usługi.

W przypadku objęcia wsparciem przedsiębiorstwa, które spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa,
 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • usługami rozwojowymi obejmuje własnych pracowników w wieku 50 lat lub więcej lub pracowników o niskich kwalifikacjach,
 • jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • skorzysta z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej ustawy,
 • uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta/miast średnich lub miasta/miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,

poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi max 80% kosztów usługi.

Wyższy poziom wsparcia nie dotyczy usług doradczych, które finansowane są wyłącznie na poziomie 50%.

OPERATORZY:

 • Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

tel. 55 248-10-91

ul. Józefa  Piłsudskiego 11A

14-400 Pasłęk

strona internetowa: https://www.screp.pl/aktualnosci/uslugi-rozwojowe/

e-mail: screp@screp.pl

 • Techpal Sp. z o.o.

tel. 89 542-98-21

ul. Franciszka Barcza 16

10-685 Olsztyn

strona internetowa: http://operator.techpal.com.pl/

e-mail: techpal@techpal.com.pl

 • Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

tel. 89 523-55-60

ul. Artyleryjska 3K

10-165 Olsztyn

strona internetowa: http://www.wmzpp.org

e-mail: biuro@wmzpp.org

 • Krajowa Agencja Informacyjna “INFO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

tel. 89 534 01 44

ul. Artyleryjska 3K

10-165 Olsztyn

strona internetowa: http://www.wmzpp.org/wr-msp/

e-mail: biuro@kai-info.eu

województwo wielkopolskie

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie:

 • PODREGION POZNAŃSKI

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

nr tel. 61 887 11 66

email: biuro@spoldzielnie.org

strona internetowawww.spoldzielnie.org

Dostępne środki w ramach realizowanych projektów: 15 136 007,45  zł

Okres realizacji projektu: do 31.03.2023 r.

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 250,00 zł netto (z wkładem własnym przedsiębiorstwa)

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: brak

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwo – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

 1. Dla małych przedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi co do zasady 70%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%. Poziom dofinansowania zwiększany jest w oparciu o następujące kryteria:
  1. jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu Wielkopolski (smart specialisation) (+10% dla całego przedsiębiorstwa),
  2. objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),
  3. objęcia wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),
  4. wyboru usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji (+10% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa).
 2. Dla średnich przedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi co do zasady 50%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%. Poziom dofinansowania zwiększany jest w oparciu o następujące kryteria:
  1. jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla regionu Wielkopolski (smart specialistation) (+20% dla całego przedsiębiorstwa),
  2. objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),
  3. objęcia wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa),
  4. wyboru usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji (+20% dofinansowania, ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa).

 

 • PODREGION KALISKI

KALISKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

nr tel.  62 765 60 55

e-mail:sekretariat@inkubator.kalisz.pl

strona internetowa: https://inkubator.kalisz.pl/

Dostępne środki w ramach realizowanych projektów: 11 617 620,00 zł

Okres realizacji projektu: do 29.05.2023 r.

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:  refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 4 100,00 zł / 3 000,00 zł (usługi rozwojowej realizowanej w formie zdalnej lub e-learningu)

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

Mikroprzedsiębiorstwa – 30 000,00 zł

Małe przedsiębiorstwa – 50 000,00 .zł

Średnie przedsiębiorstwa – 70 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwo – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 20 pkt. procentowych w przeliczeniu na jednego pracownika (z zachowaniem maksymalnego progu dofinansowania 80%) w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, gdy zostaje spełnione jedno z kryteriów:

 1. w ramach umowy o udzielenie wsparcia Uczestnikiem usługi rozwojowej jest osoba powyżej 50. roku życia lub osoba o niskich kwalifikacjach,
 2. b) usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, znajdującym się pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje. gov.pl/,
 3. c) przedsiębiorstwo działa w branży o największym potencjale rozwojowym, branży strategicznej dla regionu Wielkopolski (smart specialisation).

 

 • PODREGION KONIŃSKI

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

nr tel. 632 453 095 wew. 29, 32, 61,

email: edyta.kasprzak@arrkonin.org.pl

strona internetowa: http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl

Dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych: 11 581 662,00 zł

Okres realizacji projektu: 1.03.2020 –  29.05.2023

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

5000,00 zł – usługa stacjonarna,

2000,00 zł – usługa zdalna

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000.00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwo – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

łącznie poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 80%

branże o największym potencjale – 20%

pracownicy 50+ – 20%

pracownicy o niskich kwalifikacjach – 20%

usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji – 20%

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą – 20%

 

 • MIASTO POZNAŃ

WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

nr tel. 616 563 500

email: info@warp.org.pl

strona internetowa: http://warp.org.pl/uslugi-rozwojowe-warp/

Dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych:     21 446 549,91 zł

Okres realizacji projektu: 1.03.2020 –  29.05.2023

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

4 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000.00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwo – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

łącznie poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 80%

branże o największym potencjale – 20%

pracownicy 50+ – 20%

pracownicy o niskich kwalifikacjach – 20%

usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji – 20%

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą  – nie dotyczy

 

 • PODREGION PILSKI

FUNDUSZ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

nr tel. 616 710 481

email: fripww.poznan@gmail.com

strona internetowa: http://rozwijamy.eu/ 

Dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych:     6 188 000,00 zł

Okres realizacji projektu:1.03.2020 –  29.05.2023

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

5 000.00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 75 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwo – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

łącznie poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 80%

branże o największym potencjale – 20%

pracownicy 50+ – 20%

pracownicy o niskich kwalifikacjach – 20%

usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji – 20%

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą – 20%

 

 • PODREGION LESZCZYŃSKI

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

nr tel. 61 868 54 17 wew. 146, kom. 603 138 382, kom. 507077758

email: magda.konieczna@zdz.com.pl  rafal.stachowiak@zdz.poznan.pl

strona internetowa: http://www.leszczynskiecentrumuslug.pl

Dostępne środki w ramach projektu na dofinansowanie usług rozwojowych:     11 276 584,32 zł

Okres realizacji projektu: 1.01.2020 – 31.03.2023

PSF wdrażany w regionie w oparciu o system:   refundacja

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

5 000.00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000.00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 80%

małe przedsiębiorstwo – 70%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania:

łącznie poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 80%

branże o największym potencjale – 20%

pracownicy 50+ – 20%

pracownicy o niskich kwalifikacjach – 20%

usługi kończące się zdobyciem kwalifikacji – 20%

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcję społeczno-gospodarczą – 20%

województwo zachodniopomorskie

Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie

Dostępna alokacja w wysokości: 58 027 957,15 zł

Termin realizacji projektu: do 30 kwietnia 2023 r.

Maksymalne dofinansowanie na osobę: max. do 6 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych kosztów

 Preferencyjny poziom dofinansowania: 50 %

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do poziomu 80%, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • korzysta z usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy,
 • przed przystąpieniem do niniejszego projektu uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER,
 • prowadzi działalność gospodarczą w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,
 • prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) w odniesieniu do pracowników zatrudnionych wyłącznie na terenie SSW, zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 • jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • usług rozwojowych korzystają pracownicy przedsiębiorstwa w wieku powyżej 50 roku życia lub pracownicy o niskich kwalifikacjach.

OPERATORZY:

 • Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Przemysłowa 8 75-216 Koszalin

Punkt doradczy w Koszalinie:

email: e.szydlowska@karrsa.plm.lesniewska@karrsa.pll.drazkiewicz@karrsa.plp.sulek@karrsa.pl

tel.: 511 996 395, 511 996 249, 515 416 890, 515 416 845

http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/

Punkt doradczy w Szczecinie:

Budynek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego

Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pok. 233

email: m.zdobylak@karrsa.pla.majkowska@karrsa.pl

tel: 515 416 886, 515 416 856

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Monte Cassino 32 70-466 Szczecin.

Tel.: (91) 312 92 06; (91) 312 92 07; (91) 312 92 34

Oddział w Koszalinie:

Partyzantów 17, 75-411 Koszalin

tel/fax (94) 340 70 35, 784 689 616

Oddział w Wałczu:

Południowa 10 B, 78-600 Wałcz

tel/fax (67) 25 83 086

email: fur@fur.pfp.com.pl

www.fur.pfp.com.pl

 • Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin.

tel: (91) 488 24 88 fax: (91) 488 26 26

email: uslugirozwojowe@zarr.com.pl

www.zarr.com.pl

Informacje o programie przygotowane przez PARP:

Kompetea all rights reserved