Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Technika wdrożenia i utrzymania zestandaryzowanego porządku na stanowisku pracy- 5S, odnosi się do pięciu japońskich słów (Seiri-sortowanie, Seiton– systematyka, Seiso– sprzątanie, Seiketsu– standaryzacja, Shitsuke– samodyscyplina). Technika, oparta o te  elementy, charakteryzuje się takim podejściem do organizacji i zarządzania miejscem pracy, które zmierza do podniesienia wydajności przez: wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych.

W węższym ujęciu 5S opisuje standaryzację utrzymywania porządku w miejscu pracy. Mówi się, że 5S jest „testem” dla każdej organizacji, która chcę wejść na drogę Szczupłego Wytwarzania i osiągnąć minimalny poziom kosztów własnych przy zachowaniu spójnego zespołu.

Dzięki 5S firmy wkraczają na drogę świadomego ciągłego doskonalenia. Wzmacniają swoją dyscyplinę oraz tworzą wyższą kulturę pracy opartą o konsekwentne stosowanie i respektowanie wypracowanych reguł współpracy.

 Adresaci szkolenia:

Pracownicy produkcji, dozór bezpośredni, specjaliści i kierownicy odpowiedzialni za obszar objęty programem 5S.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przeprowadzenie uczestników przez proces wdrożenia 5S oraz ukazanie różnic w jakości, wydajności oraz komforcie pracy- przed i po wdrożeniu.

 Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy szkolenia będą:

 • znali i rozumieli metodę 5S, organizacji pracy opartą o standaryzację dobrych nawyków
 • znali sposób wdrożenia standardowego utrzymania porządku na stanowisku pracy oraz jego konsekwentnego stosowania
 • będą przygotowani do samodzielnego utrzymania i rozwoju standardów 5S przy użyciu narzędzi audytowych
 • znali techniki audytowania obszaru objętego standardem 5S
 Metody pracy:
 • praktyczne szkolenie w oparciu o model symulacyjny
 • LEAN Coaching zespołowy
 • analiza CASE STUDIES
 • gra symulacyjna
 • praca zespołowa
 • aktywność warsztatowa wsparta wykładem
 • dyskusja
 • wymiana doświadczeń, „konfrontacja różnych praktyk”
 • rozwiązywanie problemów
Program szkolenia:
 1. Powitanie, zdefiniowanie oczekiwań i określenie celu szkolenia, ćwiczenie kreatywne,
 2. Struktura wdrożenia LEAN oraz rola 5S w programie ciągłego doskonalenia
 3. MUDA- omówienie marnotrawstwa jako źródła braku „S”
  • Ćwiczenie związane z MUDA Hunting oraz sesja PROBLEM SOLVING
  • Diagnoza świadomości 5S w organizacji uczestników szkolenia
 4. Omówienie narzędzia 5S wsparte przykładami i CASE STUDY wdrożenia:
  • Sortowanie– co to oznacza ?
  • Systematyka a SYSTEM- skąd wiemy, że to już działa?
  • Sprzątanie– czyli proste rzeczy trudne do osiągnięcia
  • Standaryzacja: obszaru, pracy, procesu, stanowiska; systemy zarządzania wizualnego
  • Samodyscyplina– arkusz audytowy, kultura utrzymania rezultatów pracy
  • Szóste „S”
 5. Znaczenie 5S dla TPM, PULL systemu, VM, Kanban, FIFO, SMED i innych technik odchudzonej produkcji
 1. Praktyczne ćwiczenie wdrożenia 5S (model treningowy)
 2. 4 sesje produkcyjne- od stanu obecnego do systemu PULL
 3. Opracowanie standardów wizualnych
 4. Audyt 5S
 5. Plan ekspansji programu
 6. Rola pracy zespołowej– TEAM WORK
  • Rola Przywództwa Lean– Lean Leadership
  • Motywowanie zespołu
  • Skuteczna komunikacja, wywieranie wpływu
  • Rola nawyków
 7. Podsumowanie szkolenia, sesja informacji zwrotnej, wypełnienie ankiet, wręczenie dyplomów
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

5 S - eliminacja straconego czasu poprzez systematyczne utrzymanie porządku w miejscu pracy  
13-14.06.2024 Warszawa
1650 zł + 23% VAT/ osoba
15-16.04.2024 on-line