Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

5 S – eliminacja straconego czasu poprzez systematyczne utrzymanie porządku w miejscu pracy  

Adresaci:

Pracownicy dozoru bezpośredniego produkcji, specjaliści i kierownicy odpowiedzialni za obszar objęty programem 5S. Pracownicy odpowiedzialni za organizacje pracy oraz procesu – planowanie produkcji, technologia i utrzymanie ruchu.

Cel szkolenia:

Przekazanie umiejętności i wiedzy na temat organizacji stanowiska pracy przy użyciu metody 5S. Poznanie sposobu wdrożenia standardowego utrzymania porządku na stanowisku pracy oraz jego utrzymania. Zrozumienie tej metody organizacji pracy opartej o standaryzację dobrych nawyków. Wprowadzenie do użycia narzędzi audytowych.

Korzyści ze szkolenia:

•     Zrozumienie, co to jest 5S
•     Wiedza jak przygotować wdrożenie 5 S oraz przeprowadzić akcję
•     Poznanie metod audytowania obszaru objętego standardem 5S

Metody pracy:

Wykład oraz ćwiczenia poprzez udział w grze symulacyjnej prezentującej etapy wdrożenia 5S. Symulacja procesu wdrożenia. Cześć teoretyczna wsparta jest praktycznym działaniem w warunkach symulacji pracy.

Prezentacja przykładów wdrożeń i standardów 5S oraz studium przypadku.

Program szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników
  • Wprowadzenie do Lean – miejsce 5S, przykłady
  • Proces wdrożenia 1-3 S, studium przypadku
  • Ćwiczenie zespołowe: symulacja wdrożenia – sortowanie, systematyka, sprzątanie
  • Proces wdrożenia 4-5 S, studium przypadku
  • Ćwiczenie w zespołach: opracowanie standardowych stanowiskowych danych, wizualizacja, samodyscyplina
  • Prezentacja wyników
  • Ćwiczenie: audyt 5S
  • Podsumowanie dnia, sesja informacji zwrotnej, zakończenie

Trener:

Ireneusz Poznański – TRENER BIZNESU, KONSULTANT LEAN / KAIZEN, COACH z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu Lean Management. Od początku swojej kariery związany z wdrażaniem zmian w organizacjach o zasięgu międzynarodowym – lider zespołów Change Management. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu wydajnymi organizacjami planowania i sterowania produkcją, logistyki, zarządzania gospodarką magazynową a także we wdrażaniu rozwiązań z zakresu Lean / Kaizen. Pracował w organizacjach prowadzących produkcję seryjną (przemysł kolejowy) oraz produkcją jednostkową (przemysł energetyczny).
Specjalizuje się w doradztwie, szkoleniach, planowaniu oraz organizacyjnym wsparciu wdrożeń w obszarach zarządzania produkcją oraz logistyką (5S, TPM, Kaizen, VSM). Dodatkowo, pełniąc rolę Pełnomocnika Zarządu ds. Lean Manufacturing, koordynuje wdrożenie inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia na poziomie kadry zarządzającej. Współtwórca pakietu mierników KPI (Key Performance Indicators) na poziomie przedsiębiorstw. Do jego codziennych obowiązków należało zarządzanie zespołem pracowników planowania i logistyki, organizacja pracy produkcji, zagwarantowanie dostaw na czas, zarówno materiałów jak i wyrobów gotowych, wdrożenie narzędzi Lean (m.in. Kanban, 5S, visual management). Doświadczenie trenerskie zdobył podczas szeregu szkoleń oraz warsztatów (ponad 1000 godzin szkoleniowych). Uczestnik szeregu szkoleń oraz warsztatów z zakresu zarządzania produkcją, Lean / Kaizen, TOC, warsztatów trenerskich
a także uczestnik konferencji oraz prelegent na spotkaniach skupiających praktyków Lean („Eliminacja oporu wobec Lean”, „Lean w produkcji jednostkowej”, „Kaizen – system sugestii pracowniczych”, budowanie zaangażowania, inne). Prywatnie wraz z żoną wychowuje 3 dzieci, interesuje się m.in. historią polski oraz starożytności. Zawsze znajduje czas na trening biegowy, czasami także start w zawodach. Wyznaje zasadę, że „wszystko, co łatwe, na początku przez chwilę bywa trudne” – wdraża ją w życie, przekraczając ograniczenia swoje i innych – także jako Coach.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

25 września 2017, Warszawa
27 listopada 2017, Katowice

Harmonogram godzinowy: 1 dzień

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

650 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

5 S - eliminacja straconego czasu poprzez systematyczne utrzymanie porządku w miejscu pracy  
25 września 2017 Warszawa, 27 listopada 2017 Katowice
650 zł + 23% VAT/ osoba