Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Żyjemy w czasach, w których każdy jest odpowiedzialny za swoją sytuację zawodową i finansową oraz sukces zawodowy. Świat pracy daje szereg ciekawych możliwości i wyzwań, jednak trudno jest stwierdzić, które z nich pozwolą na rozwój, ugruntują lub poprawią naszą sytuację zawodową, pozwolą osiągać więcej, a także dadzą nam szczęście i poczucie spełnienia zawodowego. Na wsparcie pracodawców nie warto liczyć, gdyż nawet Ci, którzy rozwijają pracowników, często pozostawiają ich z lukami w kwalifikacjach lub kompetencjach, które w dłuższej perspektywie mogą zaszkodzić skuteczności działania, a w konsekwencji skutkować brakiem awansu i podwyżek a nawet zwolnieniem.

Te warsztaty dają Ci niepowtarzalną szansę opracowania indywidualnego planu kariery i poznania metod rzeczywistego i konsekwentnego realizowania tego planu. Niezależnie od możliwości u obecnego pracodawcy czy zajmowanego stanowiska pracy można:

 • zdecydować o kierunkach kariery i rozwoju,
 • poprawić stabilność zawodową i zarobkową,
 • zwiększyć szanse pozyskiwania ciekawych i dobrze płatnych stanowisk,
 • z większą pewnością osiągać sukces zawodowy i osobisty.

W ramach warsztatu będziesz mógł pod okiem eksperta :

Stworzyć własną mapę ambicji zawodowych

 • Odkryć własne marzenia zawodowe
 • Zrozumieć wartości, które Tobą kierują w życiu zawodowym
 • Wybrać odpowiednie dla Ciebie kierunki kariery
 • Ustalić preferowane stanowiska pracy
 • Wybrać drogę awansu i rozwoju

Ocenić Twoje realne szanse zawodowe w środowisku pracy

 • Skodyfikować swoje silne i słabe strony
 • Ustalić oczekiwania pracodawców na pożądanych stanowiskach pracy
 • Wykryć luki w kompetencjach, które trzeba zapełnić, aby stać się ekspertem w poszukiwanych dziedzinach
 • Zdiagnozować  blokady w osiąganiu preferowanych ofert pracy, stanowisk, powyżej i awansów
 • Zbadać i ocenić swoje talenty pozwalające wygrywać na rynku pracy wewnętrznym i zewnętrznym

Poznać zasady skutecznego wykorzystania możliwości rynku pracy

 • Wybierać oferty edukacyjne, które wesprą Twój potencjał zawodowy, przyniosą Ci korzyści zawodowe
 • Skutecznie poszukiwać ofert pracy, zgodnych z Twoją ścieżka kariery
 • Efektywnie startować w procesach rekrutacyjnych i przechodzić selekcję, negocjować warunki pracy
 • Pracować u pracodawców, którzy dają rzeczywiste możliwości rozwoju i awansu

Rozpocząć myślenie o tym, aby żyć w zgodzie ze sobą

 • Wyznaczyć świadomie dalszą ścieżkę zawodową
 • Zrozumieć, konsekwencje własnych wyborów dla sytuacji osobistej, zawodowej i materialnej
 • Być gotowym i zmotywowanym ponosić nakłady czasowe i finansowe na rozwój
 • Realizować rozwój i ścieżkę kariery zgodnie z własnymi potrzebami

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które maja doświadczenie zawodowe i myślą o rozwoju, zmianie pracy, awansie, podwyżce lub reorientacji kariery.

 Metody pracy:

To NIE jest coaching :) Pracujemy grupowo i indywidualnie, dzielimy się doświadczeniami, wypracowujemy rozwiązania. Wykorzystujemy różne techniki warsztatowe w tym m.in. mapy myśli, karty skojarzeń ect.

Prowadzący:

Szkolenie prowadzi Irmina Gocan – Absolwentka m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów  MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, a obecnie konsultant i trener.

W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna m.in. za administrację kadrową, opracowywanie strategii personalnej, wdrażanie i koordynację złożonych projektów strategicznych w zzl, rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w energetyce i przemyśle Autorka wielu praktycznych rozwiązań, takich jak systemy planowania zatrudnienia, systemy rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, programy motywacji płacowej i pozapłacowej, zarządzania przez cele, kompetencyjnej oceny pracowniczej, controllingu personalnego i wiele innych.

Autor wielu publikacji z zakresu kadr i HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa WoltersKluwer Polska. Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Program szkolenia:

Dzień 1. Zrozumienie swoich preferencji zawodowych a poszukiwanie wymarzonego miejsca pracy.

 1. Czy naprawdę Cię to interesuje? Planowanie kariery i jej konsekwentna realizacja jako klucz do szczęścia, spełnienia i sukcesu zawodowego oraz wysokich zarobków.
 • Czy warto planować karierę ? Po co wyznaczać cele karierowe?
 • Zarządzanie własną karierą – podstawowe mechanizmy i działania.
 • Strategie kształtowania nowoczesnych karier na dzisiejszym rynku pracy.
 • Czym wygrywają o pracę kandydaci i pracownicy na dzisiejszym rynku pracy?
 • Jak kształtują się wynagrodzenia osób realnie zarządzających własną karierą ?
 1. Jak jest Twoja preferowana ścieżka kariery i awansu? 4 typy karier zawodowych i co z nich wynika dla indywidualnych wyborów zawodowych.
 • 4 typy karier zawodowych a postrzeganie i odczuwanie szczęścia, efektywności i sukcesu zawodowego.
 • Twój preferowany rozwój kariery i awansu a wybór potencjalnych miejsc pracy i stanowisk pracy – osobisty test i preferowany model kariery.
 • Oferta pracodawców pasująca do Twojego typu kariery.
 • Jak poszukiwać odpowiedniego dla siebie miejsca pracy i stanowiska pracy wewnątrz swojej organizacji i na rynku pracy.
 1. Co jest dla Ciebie ważne? Rola 10 wartości osobistych w pracy zawodowej.
 • 10 kotwic kariery – osobiste wartości, które ludzie wyznają i chcą realizować w pracy.
 • Osobiste wartości a zapatrywania na pracę, karierę i ich miejsce w życiu.
 • Twoje wartości, decydujące o tym, czy będziesz szczęśliwy i efektywny w swoim miejscu pracy oraz – osobisty test wartości i wykaz cech organizacji w których będziesz się czuł dobrze i odniesiesz sukces.
 • Potencjalni pracodawcy, u których możesz realizować swoje wartości.
 • Jak poszukiwać pracodawcy, który działa wg tych samych wartości.
 1. Jakie są Twoje preferowane obszary zawodowe? Wpływ preferencji zawodowych a wybór stanowisk pracy.
 • 6 typów preferencji zawodowych a wybór obszarów zawodowych i stanowisk.
 • Twoje preferencje zawodowe a polecane dla Ciebie stanowiska pracy – osobisty test i wykaz konkretnych stanowisk, które powinieneś wziąć po uwagę przy planowaniu kariery.
 • Twoje osobiste style działania a wybór poziomu stanowiska i charakteru pracy – osobisty kwestionariusz cech, wykaz silnych i słabych stron oraz rekomendacje do doskonalenia i rozwijania talentów.
 • Jakich preferencji zawodowych i stylów działania szukają pracodawcy u kandydatów do pracy i awansu i jakimi narzędziami to sprawdzają ?
 1. Czy awans na stanowiska menedżerskie jest dla Ciebie? Jak wysoko chcesz awansować? Czego wymaga się od stanowisk najlepiej opłacanych – menedżerów i ekspertów.
 • Autodiagnoza własnego potencjału menedżerskiego i przywódczego – osobisty test.
 • Wpływ potencjału menedżerskiego i przywódczego na wybór drogi kariery – ścieżki przywódcze a ścieżki eksperckie.
 • Ocena silnych i słabych stron, rekomendacje do rozwoju i samodoskonalenia dla osób wybierających ścieżkę przywódczą i ekspercką.
 • Umiejętności menedżerskie i przywódcze oraz umiejętności eksperckie wymagane przez pracodawców – ogólnie i w odniesieniu do różnych poziomów stanowisk.
 1. Czy balans pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym jest dla Ciebie ważny? Na co zwrócić uwagę wytyczając stanowiska w karierze zawodowej.
 • Rytm i natężenie pracy u pracodawców, na co zwrócić uwagę :
  • Zadania i czynności a realny charakter pracy,
  • Rozkład miesięczny, dobowy, dniowy,
  • Nadgodziny, podróże służbowe, dojazdy,
  • Praca zdalna i telepraca,
  • Praca pod nadzorem a samostanowienie,
  • Praca indywidualna a praca w grupie,
  • Natężenie pracy w ciągu dnia pracy,
  • Praca w pomieszczeniach i na powietrzu,
  • Umaszynowienie i informatyzacja,
  • Warunki pracy, czynniki ryzyka, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy,
  • Poziom proceduralizacji pracy a swoboda działania,
  • Bonusy w miejscu pracy.
 • Twój preferowany rytm pracy i natężenie pracy:
  • osobisty biogram a ewentualne stanowiska pracy.
  • gdzie na pewno chciałbyś, a gdzie nie chciałbyś pracować.

5 wymarzonych stanowisk, które chciałbyś zajmować.

Dzień 2. Projektowanie kariery, rozwój i skuteczne poszukiwanie wymarzonego miejsca pracy.

 1. Kim jesteś? Odkrywanie i ocena własnego potencjału zawodowego (warsztat).
 • Inwentaryzacja Twoich silnych stron:
  • osobistych preferencji i talentów,
  • własnych osiągnięć edukacyjnych i zawodowych,
  • potencjału prywatnego wspierającego karierę,
 • Inwentaryzacja Twoich słabych stron:
  • Główne luki zawodowe, o których już wiesz.
 • Już podjęte działania doskonalące i rozwojowe.
 1. Kim chcesz być? Planowanie ścieżki kariery na bazie analizy AS IS / TO BE (warsztat).
 • Realne etapy Twojej kariery : stanowiska, miejsca pracy i wynagrodzenia dziś, jutro, za rok, za kilka lat.
 • Marzenia o karierze a realna oferta stanowisk u pracodawców (z rynku pracy).
 • Zadania i wymagania na kolejnych stanowiskach.
 • Oczekiwane korzyści i koszty karierowe:
  • wynagrodzenia na kolejnych stanowiskach – Twoje oczekiwania a realia (dane z raportów płacowych),
  • realne koszty i korzyści finansowe zajmowania kolejnych stanowisk,
  • nowe perspektywy zawodowe, ich wady i zalety.
 1. Jaka jest Twoja własna droga rozwoju? Zintegrowane stawianie celów zawodowych i planowanie rozwoju (warsztat).
 • Kolejne stanowiska pracy a plan Twoich działań rozwojowych – zakres i metody rozwoju.
 • Szczegółowy zakres doskonalenia, rozwoju i przekwalifikowania niezbędny do objęcia wymarzonych przez Ciebie stanowisk.
 • Twoje nakłady w działania rozwojowe – czas rozwoju i zmiany stanowisk, inwestycje czasowe i finansowe w rozwój, możliwości pozyskania finansowania z zewnątrz na rozwój.
 • Ocena realności wykonania przez Ciebie planów kariery i działań rozwojowych.
 1. Czy naprawdę chcesz to zrobić ? Ocena i wycena planów kariery.
 • Zestawienie kosztów i korzyści z realizacji Twoich planów kariery.
 • Ocena korzyści i strat – co będzie, jeśli zrealizujesz cele karierowe a co będzie, jeśli ich nie zrealizujesz.
 • Świadome podjęcia planów karierowych.
 • Świadoma rezygnacja z planów karierowych jako również dobry wybór.
 1. Czy jesteś atrakcyjnym kandydatem dla potencjalnych pracodawców? Realna ocena Twojej osoby i oferty pracy.
 • Strategie stosowane przez pracodawców do poszukiwania kandydatów do pracy i pracowników do zmiany stanowisk i awansu.
 • Poszukiwane przez pracodawców profile karier zawodowych a znaczenie Twoich pojedynczych wyborów zawodowych dla rozwoju całej kariery (w oparciu o przykłady uczestników i studia przypadków konkretnych osób).
 • Ja jako pracownik – główne atuty, słabe strony i praca nad nimi:
  • Analiza dokonać u pracodawcy,
  • Ocena możliwości zdobycia innego stanowiska lub awansu u obecnego pracodawcy,
  • Aktywności wspierające rozwój, zdobycie innego stanowiska lub awansu u obecnego pracodawcy.
 • Ja jako kandydat do pracy – główne atuty, słabe strony i praca nad nimi:
  • Analiza CV,
  • Ocena realnej możliwości zdobycia pracy u nowego pracodawcy,
  • Działania wspierające zdobycie pracy u nowego pracodawcy.
 1. Jak zaczniesz i aktywnie prowadzić swoje działania karierowe? Zasady i metody sterowania własną karierą.
 • Metody rekrutacji i selekcji stosowane przez pracodawców a własny skuteczny udział w tych procesach.
 • Niestandardowe drogi dotarcia do poszukiwanych pracodawców – networking, media społecznościowe, staże, praktyki, samozatrudnienie i kooperacja.
 • Osiągasz to, co chcesz – autoprezentacja i motywacja w rekrutacji na pożądane stanowisko.
 • Negocjowanie Twoich warunków pracy i płacy.
 1. Co zrobisz w dalszej perspektywie czasowej? Zasady konsekwentnego dążenia do realizacji własnej kariery.
 • Sterowanie własną karierą po rozpoczęciu życia zawodowego – Twój plan, monitoring i kontrola oraz ocena efektów.
 • Codzienne funkcjonowanie w środowisku pracy a Twoja kariera i awans.
 • Bieżący personal branding i networking.
 1. Czy możesz wykorzystać politykę personalną swoich pracodawców? Wykorzystywanie poziomu i mechanizmów zarządzania zasobami ludzkimi u pracodawców do realizacji własnej ścieżki kariery.
 • Pracodawcy nie dbający o rozwój własnych pracowników i skutki ich działań dla Twojej kariery i rozwoju.
 • Ścieżki awansowe a ścieżki karier u pracodawców dbających o Twój rozwój.
 • Kto decyduje o Twojej karierze i jakie są tego korzyści oraz straty ?
 • Konstruowanie ścieżek awansowych przez pracodawców – zalety i pułapki Twojego udziału w tych programach.
 • Programy talent management w firmach – zalety i pułapki Twojego udziału w tych programach.
 1. Czy rozstanie z Twoją firmą to na pewno nowa szansa? Ustal, kiedy warto a kiedy nie warto zrezygnować z pracy i co zrobić jeśli to pracodawca się z Tobą rozstanie.
 • Różnice między wyborem a koniecznością rozwiązania umowy o pracę.
 • Postępowanie w sytuacji utraty pracy, poszukiwanie przez Ciebie nowych perspektyw, wsparcia i nowych możliwości zawodowych.
 • Decyzja o zmianie pracy. Kiedy powinieneś poszukiwać nowej pracy i kiedy odejść z firmy na własnych warunkach.
 • Wyciąganie wniosków na przyszłość z rozstania się z pracodawcą.

Twój osobisty plan kariery i najbliższe działania do wykonania.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

centrum konferencyjne Golden Floor Millennium Plaza; Al.Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Architekt kariery - przejmij kontrolę nad swoim rozwojem, karierą i awansem
1290 + 23% VAT/ osoba
990 zł + 23% VAT/ osoba