Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności stosowania komunikatów asertywnych w kontakcie ze współpracownikiem, przełożonym, podwładnym, klientem.

Korzyści ze szkolenia z asertywnej komunikacji:

Co uczestnik będzie wiedział, (czyli czego dowie się w trakcie trwania szkolenia)? 

 • Dowie się, jakie bariery utrudniają efektywne porozumiewanie się (różne „osobowości”, brak świadomości celu, niezrozumienie poziomów – zadaniowego i społeczno – emocjonalnego, brak umiejętności komunikacji na poziomie jednostki)
 • Pozna zasady skutecznej komunikacji
 • Dowie się, dlaczego niektóre informacje są gubione lub ulegają zniekształceniu
 • Pozna i przećwiczy narzędzia komunikacyjne (parafrazę, rodzaje pytań i zakres ich stosowania, komunikat „JA”)
 • Pozna sposoby przekazywania informacji w sposób asertywny (konstruktywna krytyka, kanapka informacji zwrotnych, komunikat UFO, technika FUKOZ)

Co uczestnik będzie umiał, (czyli czego się nauczy i jak będzie potrafił wykorzystać daną wiedzę w praktyce)?

 • Będzie potrafił używać komunikatów asertywnych.
 • Będzie umiał zadawać efektywne pytania: Współpracownikom, Przełożonym, Klientom diagnozując ich potrzeby bez naruszania ich godności i prawa do odmiennego zdania
 • Nauczy się używać parafrazę.
 • Nauczy się, jak przygotować się do trudnych rozmów przyjmując odpowiednią postawę i technikę rozmowy pomagającą w przekonywaniu innych do swoich racji.
 • Nauczy się, jak udzielić podwładnemu/współpracownikowi/klientowi konstruktywnej  informacji zwrotnej.
 • Będzie odważniejszy i pewny siebie oraz swoich umiejętności w rozmowach z trudnym partnerem, zdenerwowanym klientem, wymagającym przełożonym itd.
 • Będzie potrafił efektywnie współpracować w zespołach poprzez precyzję komunikatu, umiejętność dzielenia się informację zwrotną.

Jakie kompetencje społeczne ma szansę rozwinąć/nabyć korzystając ze szkolenia?

 • Pozna asertywne narzędzia komunikacyjne (Parafrazę, rodzaje pytań i zakres ich stosowania, komunikat „JA”) i będzie umiał je zastosować w komunikacji z innymi.
 • Pozna i nauczy się stosować konstruktywną krytykę, kanapkę informacji zwrotnych, komunikat UFO, technikę FUKOZ.
 • Nabędzie umiejętność parafrazowania.
 • Pogłębi wiedzę na temat różnych typów osobowości i zdiagnozuje swój styl.
 • Pozna metody wpływania na stan emocjonalny innych osób.
 • Nauczy się stosować „dopasowania” i „prowadzenia” w czasie komunikacji.
 • Nauczy się unikać słów, które sabotują komunikację.
 • Wzmocni umiejętność bezstresowej komunikacji.
 • Wzmocni umiejętność radzenia sobie z krytyką.

Program szkolenia z asertywnej komunikacji:

Moduł  1. RÓŻNE TYPY POSTAW I ICH WPŁYW NA KOMUNIKACJĘ

Cel: poznanie postaw nawykowych i wyuczonych, autodiagnoza preferowanej postawy

 Typy  postaw:

 • postawy nawykowe (agresywna, pasywna, manipulacyjna)
 • postawy wyuczone (asertywna i odważna)
 • Korzyści z bycia asertywnym
 • Style komunikacyjne
 • Preferowany styl zachowania – autodiagnoza

Moduł  2. ASERTYWNA KOMUNIKACJA – TRENING WYBRANYCH TECHNIK

Cel: uświadomienie barier blokujących komunikację; trening wybranych technik asertywnych 

 • Poziomy konfliktów – rozwiązywanie konfliktów w zespołach
 • Komunikat „TY”
 • Udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole
 • Techniki mówienia „NIE”
 • Trening technik asertywnych:
 • Asertywny komunikat „JA”
 • Komunikat UFO
 • Technika FUKOZ

Moduł  3. KONSTRUKTYWNA KRYTYKA KLUCZEM DO EFEKTYWNOŚCI  

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika dotyczącej konstruktywnej krytyki, trening konstruktywnych komunikatów

 • Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się z innymi
 • Jak być w pełni aktywnym słuchaczem? Kształtowanie aktywnego słuchania opartego na empatii i otwartości
 • Parafraza „Jeśli dobrze rozumiem…”
 • Siła pytań – jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi
 • Sposoby przekazywania trudnych informacji w zespole – narzędzia asertywne
 • Konstruktywna krytyka
 • Kanapka informacji zwrotnych
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Asertywna komunikacja w biznesie
27.11.2024 Warszawa
790 zł+ 23% VAT/ osoba
590 zł+ 23% VAT/ osoba
14.06.2024 on-line, 21.08.2024 on-line, 23.10.2024 on-line