Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Cel szkolenia z asertywności i budowania pewności siebie:

 • Ćwiczenie użycia technik asertywności
 • Zwiększenie wiedzy na temat asertywności
 • Analiza własnych reakcji nieasertywnych uczestników
 • Trening umiejętności reakcji asertywnych w różnorodnych sytuacjach
 Korzyści ze szkolenia:
 • Dowiedzą się, jak wygląda proces przekazywania informacji, jaką rolę odgrywa w nim nadawca, odbiorca i komunikat;
 • Dowiedzą się, jakie bariery utrudniają efektywne porozumiewanie się ;
 • Uświadomią sobie, dlaczego ludzie używają różnych słów do opisu rzeczywistości;
 • Poznają asertywne sposoby przekazywania informacji (konstruktywna krytyka, kanapka informacji zwrotnych, komunikat UFO, technika FUKOZ).
 Metody pracy:

warsztatowo – wykładowa z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

Program szkolenia z budowania pewności siebie:

Moduł 1. Wprowadzenie do asertywności
Cel: poznanie postaw nawykowych i wyuczonych

 • Typy postaw: postawy nawykowe (agresywna.pasywna, maniupulacyjna) i wyuczone (asertywna i odważna)
 • Straty wynikające z wchodzenia w postawy nawykowe
 • Korzyści z bycia asertywnym

Moduł 2. Preferowany styl zachowania
Cel: autodiagnoza preferowanego stylu zachowania

 • Preferowany styl zachowania
 • Autodiagnoza postawy osobistej wobec asertywności
 • Wytyczanie celów rozwoju

Moduł 3. Asertywność – zastosowanie praktyczne cz. 1
Cel: trening wybranych technik asertywnych

 • Techniki mówienia „nie”
 • Jasne formułowanie oczekiwań
 • Wyrażanie próśb, prezentowanie poglądów

Moduł 4. Asertywność – zastosowanie praktyczne, cz. 2
Cel: trening wybranych technik asertywnych

 • Sposoby reagowania na krytykę
 • Asertywność w konflikcie
 • Ochrona własnych decyzji

Moduł 5. Trening technik asertywnych
Cel: trening technik asertywnych

 • komunikat JA
 • Komunikat UFO
 • Komunikat FUKOZ
 • Kanapka Informacji Zwrotnych
 • Konstruktywna krytyka

Moduł 6. Warunki efektywnej komunikacji w kształtowaniu postawy asertywnej
Cel: uświadomienie barier blokujących komunikację

 • Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się z innymi
 • Budowanie kontaktu i dobrych relacji dzięki odzwierciedleniu
 • Kiedy się dopasować, a kiedy prowadzić w komunikacji?
 • Mechanizmy obronne stosowane przez nadawcę i odbiorcę wpływające na komunikację

Moduł 7. Indywidualne Wzorce Myślenia a postawa asertywna
Cel: poznanie Indywidualnych Wzorców Myślenia i wpływu na asertywność

 • „Z kim mi po drodze, a do kogo mi daleko” – znaczenie stylów komunikacyjnych w nawiązywaniu i budowaniu dobrych relacji
 • Indywidualne Wzorce Myślenie – jak nadawać „na tej samej fali”;
 • Rozpoznawanie języka wzrokowca, słuchowca, kinestetyka, czyli dlaczego ludzie używają różnych słów do opisu rzeczywistości;
 • Test na Indywidualne Wzorce Myślenia
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkoleń >>> SPRAWDŹ

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu

Kompetea all rights reserved

Asertywność i budowanie pewności siebie
12-13 września 2017 Katowice, 07-08 listopada 2017 Warszawa
1290 zł + 23% VAT/ osoba