Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami stosowania metodologii balansowania metodą MTM-1, mając za cel wzrost wydajności i stabilności procesu oraz zespołowe wypracowanie usprawnień. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia balansowania. Uczestnik szkolenia będzie partnerem mogącym podjąć skuteczną współpracę z pracownikami organizacji posiadającymi wiedzę w tym temacie. Szkolenie przygotowuje do rozpoczęcia procesu implementacji podejścia balansowania metodą MTM-1 w organizacji, stworzenia planu i layout’u z obszaru objętego działaniami, utworzenia zespołu inicjującego zmiany oraz formułowania planów optymalizacji procesów. Dzięki metodyce MTM możliwe jest bardzo dokładne określenie czynności w procesach oraz ogromna poprawa ergonomii pracy.

 Adresaci szkolenia:
 • personel wszystkich szczebli zarządzania,
 • osoby odpowiedzialne za przygotowanie i uruchomienie nowych procesów,
 • technolodzy, kierownicy, pracownicy średniego szczebla nadzoru,
 • personel działu utrzymania ruchu,
 • personel z działów jakości,
 • operatorzy maszyn i urządzeń,
 • pracownicy administracyjni wykonujący operacje powtarzalne, ręczne
Cel szkolenia:
 • przekazanie wiedzy i metod na temat zwiększania efektywności procesów, czynności (czynności ręczne, produkcja, logistyka, biura, narzędziownia),
 • nabycie przez uczestników wiedzy na temat zarządzania procesem zgodnie z MTM,
 • zapoznanie uczestników szkolenia z metodami kolejkowania i balansowania linii montażowych metodą MTM-1,
 • praktyczne przećwiczenie metod mapowania i analizy krytycznej procesów.
 Metody pracy:
 • wiedza teoretyczna
 • ćwiczenia praktyczne
 • case study
Program szkolenia:
 1. Wstęp do świata Lean Manufacturing i MTM:
 • marnotrawstwo a wartość dodana – stosowanie w praktyce,
 • przykłady, ograniczenia, kryteria wyboru, definicje, dyskusja.
 1. Balansowanie procesów i czynności:
 • sformułowanie problemu oraz warunków ograniczających,
 • przedstawienie przykładów,
 • zmapowanie sytuacji aktualnej zgodnie z MTM-1,
 • określenie celów stawianych przed zbalansowaniem procesu,
 • zbalansowanie przykładowych procesów,
 • wykorzystanie pracy kończyn dolnych i ciała (np.: schylić się, powstać, chodzenie, kroki boczne, ruch stopy),
 • wykorzystanie pracy kończyn górnych i jednoczesnej pracy rąk (np.: sięgnąć, przemieścić, chwycić, umiejscowić),
 • wykorzystanie pracy oczu (np.: przesunąć spojrzenie, przyjrzeć się),
 • znaczenie ruchu pokrytego i pokrywającego.
 1. Zarządzanie procesem:
 • sposoby realnej oceny czasu trwania poszczególnych czynności na stanowiskach zgodnie z jednostką TMU,
 • przygotowywanie instrukcji stanowiskowych.
 1. Ćwiczenia, przykłady, studium przypadku trenera.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Balansowanie procesów metodą MTM - normowanie czasów czynności
19-20.12.2019 Katowice
1350 zł + 23% VAT/ osoba