Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania/zmodyfikowania lub/i wdrożenia modelu kompetencyjnego, a także dla osób które chcą poszerzyć swoje doświadczenie w tym zakresie. Szkolenie to może też być cenne dla wszystkich, którzy interesują się aspektem zarządzania kompetencjami i pomimo braku doświadczenia zawodowego w tym zakresie, chcą poznać rozwiązania na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

Cel szkolenia:
 • Poznanie zasad tworzenia modeli kompetencyjnych i ich zastosowania na przykładzie dwóch całkiem odmiennych podejść. Przeanalizowanie różnych zasad tak, by wybrać tę, która bardziej pasuje do środowiska organizacji, w której ma funkcjonować system ocen.
 • Omówienie trudności i nieprawidłowości w definiowaniu i zoperacjonalizowaniu kompetencji oraz analiza ich konsekwencji. Wykonanie oceny celowo sprofilowanych osób poprawnymi i wadliwymi opisami kompetencji i wyciągnięcie wniosków z opracowań.
 • Poznanie zasad rozszerzania modelu kompetencji z zastosowania w ramach SOOP do zastosowania w ramach oceny sytuacyjnej typu AC/DC oraz w wywiadzie behawioralnym.
 • Praktyczne opracowanie kilku kompetencji i poznanie zasad pracy z nimi w dwóch odmiennych podejściach. Wpisanie ich w różnego rodzaju skale oraz arkusze ocen. Próba zastosowania ich w stosunku do konkretnych osób (studia przypadków).
 Korzyści ze szkolenia:

Niniejsze szkolenie jest w dużej mierze połączeniem oddziaływania warsztatu szkoleniowego z warsztatem doradczym, ponieważ chcemy, by Uczestnicy po tym szkoleniu otrzymali całkowicie wymierną i łatwą w ocenie wartość dodaną w postaci:

 • opracowanych w pełni kilku kompetencji wraz ze wskaźnikami do zastosowania w dowolnym narzędziu ZZL opartym o modelu kompetencji
 • listy błędów, których należy się wystrzegać przy każdym działaniu wykorzystującym model kompetencji
 • przykładów narzędzi oceny, które zawierają elementy utrudniające lub uniemożliwiające definicję potrzeb rozwojowych (w tym narzędzi selekcyjnych i narzędzi SOOP)
 • zweryfikowanie wszelkich wątpliwości i pytań pochodzących z własnej praktyki
 Metody pracy:
 • wiedza teoretyczna
 • ćwiczenia praktyczne
 • case study
Program szkolenia:

1.Modele kompetencji i podstawy psychologii oceniania

 • po co i kiedy stosuje się kompetencje? czym one są? jak funkcjonują?
 • o czym informuje zachowanie człowieka? co je kształtuje?
 • znaczenie i źródła niepożądanych zachowań u pracownika
 • różnice indywidualne a kompetencje– udział elementów wrodzonych i nabytych w funkcjonowaniu kompetencji

2.Dwa alternatywne podejścia do budowania modelu kompetencji i definiowania ich poziomów

 • model oparty o wskaźniki zerojedynkowe (stosunek liczby zachowań pozytywnych do liczby zachowań negatywnych wskazuje na poziom kompetencji)
 • model oparty o macierze kompetencji i skale natężeń (poszczególne poziomy kompetencji są z góry definiowane i służą do wyznaczania ich natężeń u ocenianych)

3.Dobór kompetencji do stanowisk pracy – różne podejścia (omówienie, przegląd praktyki i ćwiczenia).

4.Dobór i projektowanie arkuszy oceny kompetencji w ramach SOOP – różne podejścia (omówienie, przegląd praktyki i ćwiczenia).

5.Błędy, zagrożenia i pułapki przy opisywaniu modeli kompetencji i projektowaniu arkuszy ocen kompetencji.

 • skąd się biorą?
 • do czego prowadzą?
 • jak ich uniknąć?
 • Jak naprawić jeśli już się pojawiły?

6.Zależności między wyborem metody definiowania kompetencji i ich dalszej oceny a zakresem rozmowy oceniającej oraz możliwości przygotowania planu rozwoju pracownika.

 • czy można zaprojektować ocenę okresową tak, by jej efektem od razu była identyfikacja potrzeb umożliwiających pracownikowi rozwój i poprawę (w tym szkolenia)
 • czy jednak zawsze trzeba stosować niezależne działania na rzecz szacowania potrzeb szkoleniowych i przygotowywania planów rozwojowych
Prowadzący:

Trener Kompetea Kinga Padzik szkolenia dla hr

Kinga Padzik

Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW. Wieloletni konsultant w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy. Specjalista w zakresie AC oraz systemów okresowej oceny pracowniczej (SOOP) posiadający także autorskie programy w tym zakresie. Wieloletni współpracownik Uniwersytetu SWPS w Warszawie, w ramach którego jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu ZZL oraz koordynatorem modułów związanych z ZZL w ramach Psychologii Biznesu. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi (C.H. Beck), publikacji naukowych oraz wielu publikacji specjalistycznych w tym dwóch książek poświęconych ocenianiu pracowników (SOOP oraz AC/DC) i zarządzaniu kompetencjami. Certyfikowany konsultant metody MAPP3 (Motivational Appraisal of Personal Potential). Główne zainteresowania zawodowe i naukowe to charakterystyka procesów poznawczych i afektywnych w warunkach wirtualnych oraz szeroko rozumiany transhumanizm – jego cele i konsekwencje, szczególnie dla ZZL oraz zarządzania w ogóle.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Model kompetencji - przygotowanie i wdrożenie w organizacji
18-19.11.2024 Warszawa
1890 zł + 23% VAT/ osoba
1590 zł + 23% VAT/ osoba