Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Model kompetencji – przygotowanie i wdrożenie w organizacji

Uzyskaj 80% dofinansowania do tego szkolenia HR z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Sprawdź tutaj

Teraz sam decydujesz w jakiej formule szkolenia weźmiesz udział!

SZKOLENIE STACJONARNE

 • bierzesz udział w kameralnym szkoleniu (grupa max 10 osób), w nowoczesnym centrum szkoleniowym
 • dla Twojego bezpieczeństwa warsztat realizowany jest zgodnie z wytycznymi GIS m.in. z zapewnieniem przestronnej sali szkoleniowej, zachowaniem wymaganej odległości między Uczestnikami, wietrzeniem pomieszczeń, dezynfekcją urządzeń i pomieszczeń wspólnych etc.
 • zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe
 • masz bezpośredni kontakt z trenerem, możesz zadawać pytania i wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami
 • otrzymujesz wydrukowane materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE

 • masz dostęp do szkolenia realizowanego w czasie rzeczywistym poprzez platformę Microsoft Teams (nie musisz instalować żadnego oprogramowania)
 • zyskujesz czas i pieniądze na ewentualny dojazd i nocleg
 • korzystasz z własnego komputera z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu; przydadzą Ci się także słuchawki
 • widzisz i słyszysz trenera a także wyświetlaną prezentację, masz możliwość zadawania pytań, dyskusji z pozostałymi uczestnikami, a także ćwiczeń
 • otrzymujesz materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

*Program szkolenia oraz trener prowadzący są te same dla obu opcji. Aby zapisać się na preferowaną formułę szkolenia, naciśnij odpowiedni przycisk z ramki po prawej stronie ZAPISZ SIĘ lub ZAPISZ SIĘ (ON-LINE) a następnie wybierz dogodny termin

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stoją przed zadaniem przygotowania/zmodyfikowania lub/i wdrożenia modelu kompetencyjnego, a także dla osób które chcą poszerzyć swoje doświadczenie w tym zakresie. Szkolenie to może też być cenne dla wszystkich, którzy interesują się aspektem zarządzania kompetencjami i pomimo braku doświadczenia zawodowego w tym zakresie, chcą poznać rozwiązania na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej.

Cel szkolenia:
 • Poznanie zasad tworzenia modeli kompetencyjnych i ich zastosowania na przykładzie dwóch całkiem odmiennych podejść. Przeanalizowanie różnych zasad tak, by wybrać tę, która bardziej pasuje do środowiska organizacji, w której ma funkcjonować system ocen.
 • Omówienie trudności i nieprawidłowości w definiowaniu i zoperacjonalizowaniu kompetencji oraz analiza ich konsekwencji. Wykonanie oceny celowo sprofilowanych osób poprawnymi i wadliwymi opisami kompetencji i wyciągnięcie wniosków z opracowań.
 • Poznanie zasad rozszerzania modelu kompetencji z zastosowania w ramach SOOP do zastosowania w ramach oceny sytuacyjnej typu AC/DC oraz w wywiadzie behawioralnym.
 • Praktyczne opracowanie kilku kompetencji i poznanie zasad pracy z nimi w dwóch odmiennych podejściach. Wpisanie ich w różnego rodzaju skale oraz arkusze ocen. Próba zastosowania ich w stosunku do konkretnych osób (studia przypadków).
 Korzyści ze szkolenia:

Niniejsze szkolenie jest w dużej mierze połączeniem oddziaływania warsztatu szkoleniowego z warsztatem doradczym, ponieważ chcemy, by Uczestnicy po tym szkoleniu otrzymali całkowicie wymierną i łatwą w ocenie wartość dodaną w postaci:

 • opracowanych w pełni kilku kompetencji wraz ze wskaźnikami do zastosowania w dowolnym narzędziu ZZL opartym o modelu kompetencji
 • listy błędów, których należy się wystrzegać przy każdym działaniu wykorzystującym model kompetencji
 • przykładów narzędzi oceny, które zawierają elementy utrudniające lub uniemożliwiające definicję potrzeb rozwojowych (w tym narzędzi selekcyjnych i narzędzi SOOP)
 • zweryfikowanie wszelkich wątpliwości i pytań pochodzących z własnej praktyki
 Metody pracy:
 • wiedza teoretyczna
 • ćwiczenia praktyczne
 • case study
Program szkolenia:

1.Modele kompetencji i podstawy psychologii oceniania

 • po co i kiedy stosuje się kompetencje? czym one są? jak funkcjonują?
 • o czym informuje zachowanie człowieka? co je kształtuje?
 • znaczenie i źródła niepożądanych zachowań u pracownika
 • różnice indywidualne a kompetencje– udział elementów wrodzonych i nabytych w funkcjonowaniu kompetencji

2.Dwa alternatywne podejścia do budowania modelu kompetencji i definiowania ich poziomów

 • model oparty o wskaźniki zerojedynkowe (stosunek liczby zachowań pozytywnych do liczby zachowań negatywnych wskazuje na poziom kompetencji)
 • model oparty o macierze kompetencji i skale natężeń (poszczególne poziomy kompetencji są z góry definiowane i służą do wyznaczania ich natężeń u ocenianych)

3.Dobór kompetencji do stanowisk pracy – różne podejścia (omówienie, przegląd praktyki i ćwiczenia).

4.Dobór i projektowanie arkuszy oceny kompetencji w ramach SOOP – różne podejścia (omówienie, przegląd praktyki i ćwiczenia).

5.Błędy, zagrożenia i pułapki przy opisywaniu modeli kompetencji i projektowaniu arkuszy ocen kompetencji.

 • skąd się biorą?
 • do czego prowadzą?
 • jak ich uniknąć?
 • Jak naprawić jeśli już się pojawiły?

6.Zależności między wyborem metody definiowania kompetencji i ich dalszej oceny a zakresem rozmowy oceniającej oraz możliwości przygotowania planu rozwoju pracownika.

 • czy można zaprojektować ocenę okresową tak, by jej efektem od razu była identyfikacja potrzeb umożliwiających pracownikowi rozwój i poprawę (w tym szkolenia)
 • czy jednak zawsze trzeba stosować niezależne działania na rzecz szacowania potrzeb szkoleniowych i przygotowywania planów rozwojowych
Prowadzący:

dr Kinga Padzik

Epert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni ukończonych tytułem doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytetu SWPS) w Warszawie, w ramach której jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu ZZL oraz koordynatorem 2 modułów związanych z ZZL w ramach Psychologii Biznesu. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi (C.H. Beck) oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa ABC (Wolters Kluwer SA), w ramach którego wydała dwie książki poświęcone ocenianiu pracowników i zarządzaniu kompetencjami (SOOP http://www.ocena-pracownikow.abc.com.pl oraz AC/DC http://www.ocena-zintegrowana.wolterskluwer.pl/). Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential). Trener i konsultant w obszarze AC/DC, zarządzania kompetencjami, SOOP, budowania planów ścieżek karier i planów sukcesji, rekrutacji i selekcji pracowników, dopasowania pracownika do stanowiska pracy, opisów stanowisk pracy. Główne zainteresowania zawodowe dotyczą zarządzania pracą zespołów zadaniowych bazujące na wykorzystaniu pełnej lub częściowej wirtualizacji oraz pełnego odpersonalizowania kontaktów między członkami zespołu.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:00
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Pobierz program szkolenia

SZKOLENIE STACJONARNE

Miejsce realizacji szkolenia: SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU

SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce realizacji szkolenia: on-line


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Kompetea all rights reserved

Model kompetencji - przygotowanie i wdrożenie w organizacji
27-28.08.2020 Warszawa, 26-27.11.2020 Warszawa
1490 zł + 23% VAT
1190 zł + 23% VAT/ osoba
01-02.10.2020