Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie, którego celem jest przedstawienie koncepcji budowania motywującego środowiska pracy poprzez wdrażanie programów Civility, czyli kultury godności w środowisku pracy. Szkolenie jest kierowane do   prezesów, dyrektorów i właścicieli firm, dyrektorów i kierowników działów HR wyższego i niższego szczebla, a także do specjalistów ds. HR.

Cel szkolenia:
 • Przedstawienie koncepcji budowania motywującego środowiska pracy poprzez wdrażanie programów Civility, czyli kultury godności w środowisku pracy – programy Civility świetnie sprawdzają się jeśli chcemy zwiększyć siłę motywacji wewnętrznej pracowników, ograniczyć fluktuację i poprawić poziom współpracy i zaufania w organizacji. Z programów tych korzysta wiele światowych firm będących liderami w swoich branżach.
 • Przedstawienie doświadczeń firm z praktycznego stosowania idei Civility oraz możliwości wdrożenia programu wzmacniania poczucia godności w organizacjach działających w Polsce
 • Prezentacja zagadnienia CIVILITY – KULTURY GODNOŚCI PRACY począwszy od źródeł powstania idei, poprzez ewolucje zastosowań, aż po aspekty biznesowe
 • Przedstawienie wpływu KULTURY GODNOŚCI PRACY na operacyjną praktykę kierowania i sposób motywowania pracowników.
 • Przedstawienie ścieżki wdrożenia KULTURY GODNOŚCI PRACY, jako elementu wspierającego efektywny rozwój przyjaznych miejsc pracy.
 Metody pracy:
 • Mini wykłady
 • Ćwiczenia
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie problemów
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk
Program szkolenia:
 1. Nowe wyzwania w motywowaniu pracowników nowoczesnych firm – Potrzeba uruchamiania nie tylko motywacji zewnętrznej opartej głównie na nagrodach finansowych, ale też motywacji wewnętrznej i tworzenia motywującego środowiska pracy
 2. Poznajmy CIVILITY – źródła, definicje, ewolucja idei, wyniki badań
 3. Rozumienie CIVILITY jako KULTURY GODNOŚCI PRACY – wymiar społeczny, zarządczy, interpersonalny
 4. Korzyści z realizacji programów wdrażania Kultury godności pracy – wpływ na zaangażowanie pracowników, ich motywację, a także na wyniki biznesowe
 5. Zachowania sprzeczne z KULTURĄ GODNOŚCI PRACY (INCIVILITY) – przykłady, uwarunkowania, straty w biznesie
 6. Wsparcie zarządzania efektywnością pracy poprzez zachowania organizacyjne charakterystycznymi dla KULTURY GODNOŚCI PRACY,
 7. Perspektywy, zarządcze, kulturowe oraz strategiczne wdrożenia KULTURY GODNOŚCI PRACY,
 8. Wdrożenie KULTURY GODNOŚCI PRACY jako element profilaktyki antymobbingowej oraz szeroko rozumianej polityki CSR,
 9. Doświadczenia firm i instytucji wdrażających programy Civility
 10. Jak zaprojektować program Civility dla naszej organizacji – podejście, narzędzia, metody i etapy pracy?
Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:15
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

17.10.2019 Katowice, 09.12.2019 Warszawa
850 zł + 23% VAT/osoba