Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:

osoby odpowiedzialne za rozliczanie czasu pracy, pracownicy działów kadr, działów personalnych

Cel szkolenia:

Omówione zostaną m.in. zmiany w kodeksie pracy, obowiązujące od  2017 r., nowe interpretacje MRPiPS czy interpretacje PIP dot. np. odpracowywania wyjścia prywatnego przez pracowników niepełnosprawnych. Szkolenie uwzględnia tematykę wyjść prywatnych, sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy, ustalanie rekompensaty za prace w wolne soboty, niedziele i święta, a także m.in. rozliczanie czasu w podróży służbowej.

Program szkolenia:
 1. Obowiązkowe dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy
  • Umowa o pracę
  • Umowa zlecenie, umowa o dzieło, Samozatrudnienie – zmiany od 2017 r.
  • Przepisy wewnątrzzakładowe – regulaminy
  • Dokumentowanie czasu pracy samozatrudnionych – zmiany od 2017 r.
  • Lista obecności, rozkład, karta ewidencji czasu pracy – wymogi prawne w zakresie dokumentacji – zmiany od 2017 r.
  • Pojęcie systemu, rozkładu, grafiku, harmonogramu, tygodnia i doby pracowniczej
  • Typowe i nietypowe okoliczności a kwalifikacja czasu pracy (przygotowanie pracownika do pracy, dojazd do pracy, stwierdzenie nietrzeźwości, świadczenie pracy po godzinach bez pisemnego polecenia przełożonego).
  • Nowe obowiązki zleceniodawców – zmiany od 2017 r.
  • Przechowywanie ewidencji – zmiany od 2017 r.
 2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
  • normy czasu pracy dla systemu podstawowego,
  • zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
  • Czas wykonywania zleceń i świadczenia usług przez osoby fizyczne – zmiany od 2017 r.
  • planowanie i rozliczanie pracy na przełomie okresów rozliczeniowych – zmiany od 2017 r.
  • definicja doby pracowniczej i możliwości prawne w zakresie uelastycznienia doby (porozumienie i indywidualne wnioski pracownicze),
  • ramy prawne dla stosowanie czterobrygadowej organizacji czasu pracy w ramach systemu podstawowego,
 3. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
  • ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,
  • skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,
  • wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,
  • sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego,
  • świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne.
 4. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:
  • sposoby zlecania pracy nadliczbowej,
  • ograniczenia w zakresie pracy nadliczbowej,
  • ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym,
  • praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta,
  • kompensowanie nadgodzin czasem wolnym,
  • Orzecznictwo PIP i Sądu Najwyższego w kwestii godzin nadliczbowych – najnowsze wytyczne
 5. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:
  • rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową,
  • udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta,
  • rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin,
 6. Obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy:
  • przerwa śniadaniowa,
  • obsługa monitora ekranowego a korzystanie z 5-minutowej przerwy raz na godzinę,
  • przerwa na karmienie
  • dodatkowa przerwa osoby niepełnosprawnej.
 7. Czas pracy a szkolenie i dyżur:
  • dyżur a czas pracy,
  • wezwanie pracownika do pracy w trakcie dyżuru – rozliczenie czasu pracy,
  • udział w szkoleniu a czas pracy,
  • szkolenia bhp a czas pracy.
 8. Podróż służbowa a czas pracy:
  • dojazd do miejsca wykonywania zadania służbowego i powrót do domu a czas pracy ewidencjonowany w karcie,
  • wykonywanie zadań służbowych w godzinach przekraczających normalny czas pracy,
  • odpoczynek po zakończeniu podróży w godzinach nocnych,
  • czas kierowania pojazdem w podróży służbowej a czas pracy.
 9. Wyjścia prywatne w czasie pracy:
  • wniosek pracownika o zgodę na wyjście prywatne,
  • wymogi w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych,
  • książka wejść i wyjść jako potwierdzenie wniosku pracownika o zgodę na wyjście prywatne
  • odpracowanie wyjścia prywatnego a nadgodziny,

Najnowsze orzecznictwo i interpretacja PIP

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:15
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Czas pracy - planowanie i rozliczanie w świetle obowiązujących przepisów
zapytaj o szkolenie zamknięte
640 zł + 23% VAT/ osoba