Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Jakie są filary obsługi klienta, jakie umiejętności pracowników Działu Obsługi Klienta doskonalić, aby instytucja/ firma była dobrze oceniana przez Klienta i by ten powrócił?

Podczas tego warsztatu skupiamy się na wszystkich najważniejszych obszarach wpływających na profesjonalizację w kontakcie z Klientem – komunikacji werbalnej i niewerbalnej, budowaniu relacji, pracy z tzw “trudnym” Klientem,  etykiecie biznesowej.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do osób obsługujących Klientów wewnętrznych i zewnętrznych, które chcą poprawić swoje kompetencje w tym zakresie.

Cel szkolenia:
 1. Podwyższenie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.
 2. Zapoznanie z zasadami komunikacji z klientem.
 3. Obsługa klienta tzw. “trudnego”
 Korzyści ze szkolenia dla Uczestników:
 • Uświadomią sobie mechanizmy skutecznej komunikacji w czasie obsługi Klienta
 • Dowiedzą się, jakie czynniki decydują o zadowoleniu Klienta (triada wartości Klienta)
 • Dowiedzą się o zmianach zachodzących w relacjach między tradycyjnym a nowoczesnym modelem obsługi Klienta
 • Uświadomią sobie rolę pierwszego wrażenia, a także znaczenie wizerunku osobistego na kształtowanie wizerunku instytucji, którą reprezentują
 • Będą potrafili odczytać sygnały mowy ciała i wykorzystać je w skutecznej komunikacji
 • Poznają ćwiczenia poprawiające mowę ciała
 • Nauczą się sztuki uważnego, aktywnego słuchania
 • Poznają rodzaje pytań i zakres ich wykorzystania w obsłudze mieszkańców
 • Poznają różne typy interesantów i przećwiczą sposoby komunikowania się z nimi
 • Nauczą się posługiwać konstruktywną krytyką, żeby umieć przezwyciężać trudne sytuacje w relacjach z Klientem
 • Poznają asertywne komunikaty i przećwiczą je
 • Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem w obsłudze Klienta oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami.

Program szkolenia z doskonalenia jakości w dziale obługi klienta:

MODUŁ 1.  ZNACZENIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA W PROCESIE BUDOWANIA WIZERUNKU FIRMY/ INSTYTUCJI.

Cel: Uświadomienie uczestnikom mechanizmów psychologicznych uruchamiających się podczas relacji z klientem

 • Specyfika firmy/instytucji a specyfika i potrzeby klienta
 • Psychologiczne potrzeby klienta
 • Czego boi się klient, kiedy podejmuje decyzję o zakupie?
 • Czego boi się pracownik, kiedy obsługuje klienta?
 • Przyczyny powstawania trudnych sytuacji
 • Triada wartości klienta – kiedy klient jest zadowolony
 • Obsługa klienta w tradycyjnym i nowoczesnym ujęciu
 • Profesjonalizm w kontakcie z klientemczynniki zwiększające zadowolenie klienta.

MODUŁ 2. TWORZENIE POZYTYWNYCH RELACJI Z KLIENTEM  WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM

Cel: Uświadomienie uczestnikom roli wizerunku w budowaniu relacji z klientem

 • Warunki efektywnej komunikacji i zarządzanie relacjami z klientem
 • Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się z innymi
 • Reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta – nawiązywanie kontaktu z klientem
 • Istota wizerunku i autoprezentacji – Czy nasz osobisty wizerunek ma wpływ na postrzeganie przez otoczenie firmy/instytucji, którą reprezentujemy i budowanie relacji z klientem?
 • „Zasada 4 x 20” – psychologia pierwszego wrażenia i rola oceny w kontakcie z odbiorcą
 • „Najważniejszy pierwszy krok” – znaczenie powitania w autoprezentacji
 • Psychologia pierwszego wrażenia – efekt diabelski i anielski
 • Nastawienie i stereotypy – przyczyny sytuacji stresogennych: „czy każdy Włoch jest doskonałym….”, a „Kobiety z dużymi ….są bardzo…”
 • „Nie suknia zdobi człowieka”, a jednak „Habit czyni mnicha” – Jak cię widzą tak cię piszą, czyli  jak dbać o własny wizerunek i godnie reprezentować firmę/instytucję, w której pracuję.

MODUŁ 3. SZTUKA SŁOWA – KOMUNIKACJA WERBALNA, ROLA AKTYWNEGO SŁUCHANIA. 

Cel: Uświadomienie uczestnikom roli pytań w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego

 • Zasady kierowania rozmową z klientem – sztuka komunikacji i porozumiewania się
 • Aktywne, bierne, kosmetyczne, czy głębokie – jak słuchanie wpływa na nawiązywanie relacji i zarządzanie relacjami z innymi?
 • Rola aktywnego i empatyczne słuchania
 •  „Jeśli dobrze rozumiem…” – dlaczego parafraza jest tak skutecznym narzędziem w budowaniu dobrych relacji z klientem?
 • Siła pytań – jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi – rodzaje pytań i zakres ich stosowania w obsłudze klienta
 • „Okrutnie troskliwe pytania” – pytania na szczególne okoliczności
 • Jak być w pełni aktywnym słuchaczem? Kształtowanie słuchania opartego na empatii i otwartości.

MODUŁ 4. ZASADY KULTURALNEJ ROZMOWY TELEFONICZNEJ I SPECYFIKA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Cel: Wyposażenie uczestników w praktyczne zasady dotyczące obsługi klienta przez telefon oraz drogą mailową

 • Etapy rozmowy telefonicznej
 • Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych nawiązywanych
 • Zasady prowadzenia rozmów telefonicznych odbieranych
 • Telefoniczny savoir – vivre
 • Zasady redagowania tekstu
 • Netykieta
 • Formy grzecznościowe w e-mailach

MODUŁ 5. SZTUKA GESTU – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA.

Cel: Wyposażenie uczestników w praktyczne techniki pozwalające rozpoznać stany emocjonalne klienta na podstawie mowy ciała

 • „Ze spuszczoną głową, powoli…” postawa ciała – jak wyglądają pozycje „otwarte” i „zamknięte”  i jakie niosą komunikaty?
 • Gesty ułatwiające i blokujące obsługę klienta
 • Sposoby wykorzystywania dłoni w procesie komunikacji
 • Rola gestów w wyrażaniu emocji i wywieraniu wpływu – gesty pożądane i wzbudzające agresję
 • Mimika – jak odczytywać emocje; kiedy oczy kłamią, a kiedy uśmiech jest szczery?
 • W jaki sposób tworzone są zależności przestrzenne; nasze strefy osobistego bezpieczeństwa – jak je wykorzystać w komunikacji z klientem
 • Budowanie kontaktu i dobrych relacji dzięki odzwierciedleniu
 • Kiedy się dopasować, a kiedy prowadzić w komunikacji?
 • Przyczyny powstawania trudnych sytuacji
 • „Dlaczego mój stres wpływa na innych”? – wpływ stresu na komunikację z klientem
 • Radzenie sobie ze stresem i emocjami podczas obsługi klientami
 • Obszary konfliktu – jak im zapobiegać?

MODUŁ 6. „TRUDNY KLIENT”  – CZY ISTNIEJE? SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI O ROŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI. 

Cel: Uświadomienie uczestnikom różnych typów osobowości i gier psychologicznych, które uruchamiają klienci. Wyposażenie uczestników w praktyczne asertywne.

 • Typy  postaw: asertywna, agresywna, uległa, manipulująca, odważna
 • Ofiara, Kat, a może Wybawca – która rola jest najlepsza? – „Trójkąt dramatyczny”, gra którą uruchamiamy w kontakcie z innymi
 •  „Z kim mi po drodze, a do kogo mi daleko” – znaczenie stylów komunikacyjnych w nawiązywaniu i budowaniu dobrych relacji z Klientem
 • „Lew, kobra, piesek, a może żółw?” – Różne typy osobowości i sposoby komunikacji z nimi
 • Techniki asertywne i odważne
 • Asertywność – trening wypowiedzi asertywnych:
  • Komunikat Ja
  • UFO – komunikat asertywny
  • FUKOZ – kształtowanie postawy odważnej
 • Jak sobie radzić z emocjami
 • Słowa i wyrażenia perswazyjne – techniki reagowania.
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Doskonalenie jakości w Dziale Obsługi Klienta
19.06.2024 Warszawa, 23.09.2024 Warszawa 25.11.2024 Warszawa
950 zł + 23% VAT/ osoba