Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Doskonalenie umiejętności menedżerskich

Cele szkolenia:

Pogłębienie umiejętności skutecznego kierowania zespołem, poprzez doskonalenie kompetencji menedżerskich w trzech obszarach skuteczności zespołu: Funkcje zadania, Funkcje związane z utrzymaniem zespołu oraz Funkcje związane z poszczególnymi członkami zespołu (zgodnie z modelem przywództwa ukierunkowanego na działanie).

Korzyści ze szkolenia:

Warsztaty mają na celu usprawnienie działań Uczestników poprzez:

 • Przećwiczenie i pogłębienie umiejętności zarządzania zespołem,
 • Pogłębienie umiejętności skutecznego, motywującego komunikowania się z pracownikami (w tym w obszarze planowania, organizacji, kontroli oraz motywowania),
 • Pogłębienie umiejętności zarządzania czasem,
 • Wzmocnienie kompetencji reagowania w sytuacjach konfliktowych,
 • Wzmocnienie potencjału przywódczego Uczestników,
 • Usprawnienie metod budowania efektywnego zespołu.

Metody pracy:

Warsztat realizowany jest metodami aktywizującymi, wykorzystującymi takie metody, jak:

 • analizy case study,
 • prace grupowe i indywidualne,
 • dyskusje moderowane,
 • testy autodiagnostyczne,
 • symulacje,
 • scenki „akwarium”.

Program szkolenia:

Zarządzanie zespołem– co to tak na prawdę oznacza?

 • Proces kierowania zespołem w praktyce
 • Pięć głównych funkcji kierownika projektu: punkt widzenia menedżerów i zespołu
 • Trójkąt jakości działań menedżera
 • Co oznacza skuteczne realizowanie funkcji menedżera? Kryteria jakości realizacji pięciu funkcji menedżerskich
 • Efektywny zespół i efektywny pracownik: Cechy skutecznego zespołu
 • Budowanie reguł współpracy wspierających osiąganie celów zespołu: Expose lidera

Motywująca funkcja menedżera

 • Różne oczekiwania w obszarze motywacji i miejsce motywacji w kierowaniu zespołem
 • Aspekt środowiskowy i społeczny: Co zmniejsza niezadowolenie a co zwiększa motywację pracowników?
 • Model satysfakcji z pracy: Jak dopasowywać ludzi i stanowiska?
 • Motywowanie na co dzień
 • Dopasowanie komunikacyjne, jako metoda zwiększania siły wpływu menedżera
 • Styl komunikacyjny przełożonego: Szanse i zagrożenia dla zespołu (typologia oparta o model Insights Discovery)
 • Menedżer w sytuacji trudnej w zespole: Identyfikacja źródeł konfliktów oraz przegląd stylów reagowania

Motywująca organizacja pracy zespołu

 • Od organizowania po delegowanie organizacji pracy:Siedem typów zadań
 • Zwinne podejście w organizacji pracy zespołu: Kanban w praktyce
 • Kluczowe zasady team kanban i personal kanban
 • Rola menedżera w samoorganizującym się zespole: Ukierunkowywanie działania, określanie ram działania, priorytetyzacja, monitorowanie wąskich gardeł

Skuteczne wydawanie poleceń i delegowanie zadań

 • Wydawanie poleceń pracownikom na różnych poziomach dojrzałości zawodowej
 • Model przywództwa sytuacyjnego – wytyczne dla menedżerów na poziomie ludzi i zespołu
 • Preferowany styl przewodzenia i jego elastyczność: Autoanaliza
 • Proces i obszary delegowania zadań pracownikom: Czy i kiedy rzeczywiście jestem niezastąpiony?

Proefektywnościowe informacje zwrotne w kierowaniu zespołem

 • Pozytywne i negatywne informacje zwrotne: Ukierunkowywanie działań i motywacja
 • Reguły udzielania motywujących informacji zwrotnych
 • Wypracowanie modelu przekazywania informacji pozytywnych i negatywnych
 • Wypracowanie puli potencjalnych nagród i kar
 • Przekazywanie trudnych informacji: Efekt Spence’a w praktyce

Profil skutecznego menedżera

 • Menedżer a lider. Cechy lidera. Cechy przywódcy. Najważniejsze wymiary przywództwa
 • Pięć poziomów dojrzałości przywódczej przełożonego: Od stanowiska po osobowość
 • Kompetencje niezbędne by wejść na wyższy poziom przywództwa

Trener:

Magdalena Robak

Psycholog organizacji i pracy (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), łączący wiedzę psychologiczną z twardszymi narzędziami biznesowymi (takimi, jak zarządzanie przez cele czy elementy zarządzania jakością). Od 1997 roku prowadzi szkolenia doskonalące kompetencje pracowników i ich szefów. Od 2007 roku doradza MMŚP w obszarze doskonalenia polityki personalnej (podejście kompetencyjne) i jakości zarządzania.

Realizuje warsztaty i doradztwo z zakresu doskonalenia kompetencji związanych ze sprzedażą doradczą, negocjacjami i budowaniem jakości obsługi Klientów, kompetencji menedżerskich i przywódczych oraz efektywności osobistej. Pracuje z administracją publiczną i biznesem. Podczas spotkań stawia na aktywność Uczestników, koncentrując się na wymianie dobrych praktyk oraz przełożeniu wiedzy na konkretne sytuacje zawodowe.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

zapytaj o termin

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1250 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Doskonalenie umiejętności menedżerskich
1250 zł + 23% VAT/ osoba