Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym

Adresaci:

 • Szefowie i menedżerowie działów zaopatrzenia lub zakupów,
 • Koordynatorzy zaopatrzenia i gospodarki materiałowo-narzędziowej
 • Analitycy rynków zaopatrzeniowych, specjaliści ds. prognozowania
 • Menedżerowie i planiści odpowiedzialni za logistykę przedsiębiorstwa (łańcuchy dostaw, zapasy, mapowanie i rozliczanie przepływów, transport, itp.)

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik

 • Przeanalizuje i zracjonalizuje cykl zaopatrzeniowy w swojej firmie
 • Zoptymalizuje każdy etap procesu zakupowego, uwzględniając priorytety i strategie sprzedażowe swojej organizacji
 • Pozna metody oceny wiarygodności i efektywności współpracy z dostawcami
 • Przygotuje procedury realizacji kontraktów z poszczególnymi kontrahentami, prognozowania zmian na rynku zaopatrzeniowym, obsługi zwrotów, zabezpieczenia ciągłości procesów dystrybucyjnych
 • Wdroży narzędzia kontroli finansowej i jakościowej na każdym etapie gospodarki zakupowej
 • Sporządzi optymalny budżet działu zaopatrzenia oraz wytyczy atrakcyjne cele i obiektywne miary dla pracowników zapewniając realizację strategii firmy

Program szkolenia

1.Zakupy w specyfice przedsiębiorstwa handlowo-dystrybucyjnego

 1. Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne gospodarki zakupowej
 2. Klasyfikacja zakupów: towary, materiały, narzędzia i inne
 3. Rola sprawnej gospodarki zakupowej w powodzeniu działalności handlowo-dystrybucyjnej
 4. Modele zaopatrzeniowe vs. priorytety w zakupach
 5. Gra symulacyjna:  planowanie popytu i podaży w zmiennym otoczeniu rynkowym

OPIS: Zadanie przedstawia wpływ konkurencji na zachowania klientów i wyniki sprzedażowe. Uczestnicy zarządzają ryzykiem nadmiernych zapasów (ponosząc koszty ich utrzymywania) lub brakami towarowymi i utraconej przez to sprzedaży.

2.Przebieg procesu zakupowego

 1. Planowanie w gospodarce zakupowej – towarowej i materiałowej – oraz planowanie zużycia
 2. Cykle zaopatrzeniowe w przedsiębiorstwie – uwarunkowania
 3. Planowanie zamówień i dostaw
 4. Kontrole procesu – jakość, terminowość, elastyczność, kompletność
 5. Strategie zakupowe dla poszczególnych grup towarów i materiałów
 6. Gra symulacyjna: planowanie dostaw, koszty podjętych decyzji zakupowych

OPIS: Ćwiczenie wymaga podejmowania decyzji nt. uzupełniania zapasów na podstawie historii popytu. Wyniki uzyskane przez uczestników porównywane są z wynikami algorytmów optymalizujących zaopatrzenie. Uczestnicy wykonują także obliczenia kosztów finansowych podjętych decyzji oraz różnych wskaźników poziomu obsługi klienta.

3.Integracja zaopatrzenia z pozostałymi procesami w przedsiębiorstwie

 1. Mapowanie i analiza procesu – identyfikacja i zgranie obszarów firmy newralgicznych dla sprawnego funkcjonowania gospodarki zakupowej
 2. Zakupy – kompletacja – sprzedaż  – źródła powstawania błędów
 3. Transport – planowanie dostaw, dystrybucji i pozostałych usług transportowych
 4. Rozwiązywanie konfliktów między działowych w planowaniu i dokonywaniu zakupów
 5. CASE STUDY: wyznaczenie celów i wskaźników efektywności dla działu logistyki

OPIS: Przełożenie strategii firmy handlowej na zadania dla pracowników działów zakupowych i zaopatrzenia. Wybór wskaźników, które będą motywujące i obiektywne dla podległego zespołu. Zasady budowy systemu premiowego.

4.Współpraca z dostawcami

 1. Modele i standardy współpracy z dostawcami
 2. Kryteria oceny i wyboru dostawców – procedury budowania niezawodnej współpracy
 3. Zbieżne i rozbieżne priorytety kupujących i dostawców
 4. Dokumenty i informacja we współpracy z dostawcą
 5. Wskaźniki w ocenie efektywności i niezawodności współpracy z dostawcami
 6. CASE STUDY: przygotowanie przetargu na usługi operatora logistycznego

OPIS: Przygotowanie zapytania ofertowego, które zapewni rzetelne przygotowanie ofert oraz umożliwi podjęcie optymalnej decyzji o wyborze dostawcy usługi magazynowania i transportu.

5.Zapasy i organizacja magazynowania w zaopatrzeniu

 1. Planowanie zapasów i ciągłości przepływów informacji i towarów
 2. Stany magazynowe, kontrole stanów i dostaw, relokacja zapasów na magazynie
 3. Economic Order Quantity (EOQ) i Just in Time (JIT) w zarządzaniu zapasami
 4. Klasyfikacja towarów i materiałów – analizy ABC i XYZ, zasada Pareto i in.
 5. Analizy stopnia wykorzystania powierzchni magazynowej
 6. CASE STUDY: adresowanie lokalizacji magazynowych

OPIS: Zasady adresowania lokalizacji składowania w magazynie. Wpływ porządku listy kompletacyjnej na tzw. „walkingtime” i wydajność pracowników kompletujących zamówienia w magazynie.

6.Zakupy w aspekcie finansowym

 1. Budżetowanie gospodarki zaopatrzeniowej
 2. Total Cost of Ownership (TCO) – śledzenie kosztów towarowych i wsparcie decyzji inwestycyjnych
 3. Budowanie wartości w zintegrowanej gospodarce zakupowej
 4. Podsumowanie warsztatów: główne wnioski

Trener:

Ryszard Petrykowski

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w logistyce. Pracował w firmach handlowych, tworząc  analizy bezpośredniej dochodowości (DDP), analizy asortymentu, koordynował technologię i standardy obsługi zamówień oraz pracy magazynu. W firmach PACK-PLAST (obecnie Sarantis), a następnie WURTH i COMPLEX odpowiadał za procesy zakupów, zaopatrzenia, gospodarkę magazynową i obsługę zamówień Klientów. Jako dyrektor Logistyki i Zakupów odpowiadał za tworzenie i realizację strategii działania firmy. Konsultant, trener z wieloletnim doświadczeniem. Wspomaga realizacje strategii poprzez wdrożenia BSC, wyznaczanie kluczowych wskaźników efektywności, szkolenia z umiejętności projektowego podejścia do wprowadzania zmian związanych z realizacja celów długoterminowych firmy. Posiada certyfikat Zarządzania Projektami oraz Zarządzania Zmianą. Jest od wielu lat członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki (PSML). Pełnił w tej organizacji funkcję Prezesa, a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

22-23 czerwca 2017, Katowice

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1250 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Efektywna gospodarka zakupowa w przedsiębiorstwie handlowo-dystrybucyjnym
22-23 czerwca 2017 Katowice
1250 zł + 23% VAT/ osoba