Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

To szkolenie on-line możesz zamówić także w formule zamkniętej lub jako nagranie do użytku wewnętrznego firmy (e-learning, Intranet), by wspomóc pracowników w samoorganizacji pracy zdalnej.

ZYSKUJESZ:

CZAS

który poświęciłbyś na dojazd

PIENIĄDZE

związane z ewentualnym zakwaterowaniem czy dojazdem

NAGRANIE

ze szkolenia (w przypadku realizacji przez BUR)

CERTYFIKAT

w formie elektronicznej, który możesz zdalnie przedłożyć swojemu pracodawcy

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA Z EFEKTYWNEJ PRACY ZDALNEJ

Cel szkolenia:

Poznanie i przećwiczenie przez osoby, które stanęły przed wyzwaniem pracy zdalnej:

 • efektywnego prowadzenia pracy zdalnej,
 • satysfakcjonującej komunikacji ze współpracownikami i szefami,
 • sprawnego korzystania z pomocy informatycznych,

Szkolenie ma charakter wprowadzający.

Program szkolenia z efektywnej pracy zdalnej (on-line):

Skuteczne praktyki przygotowania się do pracy zdalnej:

 • Zakres prac możliwych i niemożliwych do wykonania zdalnie,
 • Charakter pracy zdalnej i związane z nią najważniejsze wyzwania, które należy przewidzieć,
 • Planowanie i ustalanie z przełożonym zadań długookresowych, średniookresowych i dziennych, warunków ich wykonania i potrzebnych zasobów do ich realizacji,
 • Przydatne formatki planowania, monitorowania i rozliczania zadań realizowanych zdalnie,
 • Gromadzenie, zamawianie i przegląd kontrolny zasobów – z wyprzedzeniem oraz bezpośrednio przed pracą w domu.

Organizowanie miejsca pracy zdalnej w domu:

 • Mini biuro w domu – organizacja przestrzeni,
 • Miejsce do pracy, ergonomia pracy,
 • Sprzęt, akcesoria i materiały biurowe,
 • Aplikacje i systemy IT,
 • Bezpieczeństwo IT, ochrona danych osobowych oraz tajemnicy firmy.

Efektywne prowadzenie pracy zdalnej:

 • Rekomendowany plan i harmonogram dnia,
 • Formatka planu i harmonogramu dnia oraz monitorowania i rozliczania postępów, ocena efektów,
 • Konfigurowanie efektów pracy do przekazania, konstruowanie informacji towarzyszących, wysyłka.

Satysfakcjonująca komunikacja ze współpracownikami i szefami:

 • Działania ułatwiające współpracę z szefem i w zespole pracującym zdalnie
  • Mini-książka teleadresowa zespołu,
  • Planowanie i harmonogramowanie zadań wspólnych – przykład,
  • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej osobom współpracującym,
  • Okresowe raportowanie z wykonania prac do szefa i/lub zespołu,
 • Telekonferencje i spotkania robocze on-line (wskazanie podstaw do dalszego samodoskonalenia):
  • Planowanie spotkań,
  • Ustalenie zasad komunikacji na linii szef-podwładny oraz pomiędzy członkami zespołu,
  • Podstawy skutecznej komunikacji w pracy zdanej – potrzeby nadawcy i odbiorcy, jasny komunikat na poziomie treściowym,
  • Dokonywanie ustaleń i ich protokołowanie,
  • Wystosowywanie klarownych zapotrzebowań i zapytań,
  • Wspólne omawianie efektów prac,
  • Procedura zespołowego rozwiązywania problemów.
 • Sprawne korzystanie z pomocy informatycznych (wskazanie podstaw do dalszego samodoskonalenia):
  • Bazowe rozwiązania umożliwiające pracę zdalną – komputer, łącze, telefon,
  • Przydatne oprogramowanie bezpłatne i płatne, jego możliwości, typowy zakres zastosowania,
  • Przećwiczenie / prezentacja przykładowych funkcjonalności (część z zagadnień będzie pokazywana już podczas poprzednich modułów szkolenia, inne zostaną omówione na tym etapie),
  • Co warto a czego nie warto używać.
 • Wypróbowywania technik wspierających automotywację i efektywność osobistą oraz wspierających zachowanie spokoju i równowagi praca-życie (wskazanie podstaw do dalszego samodoskonalenia):
  • Typowe trudności w efektywnej pracy zdalnej i ich pokonywanie:
   • Przeciwdziałanie dezorganizacji – priorytetyzacja zadań, uporządkowane podejście do realizacji prac,
   • Eliminowanie trudności z rozpoczęciem pracy (utykania na danych i pracach wejściowych),
   • Prowadzenie spraw do przodu zamiast koncentrowania się na trudnościach,
   • Eliminacja nadmiernego perfekcjonizmu i długiego czasu poświęcanego na wykonanie zadań,
   • Eliminacja problemu wielozadaniowości,
   • Niwelowanie złodziei czasu i rozpraszaczy.
  • Typowe przyczyny spadku motywacji i przeciwdziałanie mu:
   • Brak kontaktu osobistego i jego zapewnianie,
   • ,,Ważniejsze” działania domowe i ich przeorganizowywanie,
   • Brak nadzoru a podstawy tworzenia mapy automotywacji,
   • Refleksja nad osobistą i zawodową sytuacją oraz wnioski do zmian.
  • Techniki zapewniające dobrą kondycję psychofizyczną i relaksacyjne:
   • Dlaczego te techniki są potrzebne w sytuacji pracy zdalnej,
   • Samoobserwacja jako klucz do sukcesu,
   • Rytm okołodobowy i wykorzystanie jego silnych stron,
   • Potrzeby fizjologiczne i ,,napędzanie organizmu”, zapewnianie odpoczynku,
   • Podstawy relaksacji w stresujących sytuacjach pracy zdalnej, których nie można rozwiązać od razu,
  • Równowaga praca-życie w sytuacji pracy zdalnej:
   • Typowe pułapki na linii praca-życie w sytuacji pracy zdalnej,
   • Plan dnia pod kontrolą,
    • Koncentracja na pracy w godzinach zawodowych,
    • Mniej myślenia o pracy po pracy,
   • Zachowywanie dobrej kondycji:
    • Znaczenie odpowiednich ubioru i higieny,
    • Zapewnienie aktywności fizycznej.

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:20
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 12:00-12:30
Zakończenie szkolenia 14:30

Pobierz program szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce realizacji szkolenia: on-line


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Kompetea all rights reserved

Efektywna praca zdalna (on-line)