Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Cel szkolenia:

• Nauczenie pracowników precyzyjnego i celowego komunikowania
• Wypracowanie modeli zachowań sprzyjających sukcesom negocjacyjnym
• Podniesienie efektywności podejmowanych działań w obszarze przygotowania i prowadzenia negocjacji
• Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej konkretnych obszarów negocjacji zakupowych
• Nabycie umiejętności skutecznych taktyk i strategii negocjacji
• Przekazanie narzędzi do prowadzenia efektywnych negocjacji

 Korzyści ze szkolenia:

• Nabycie i stosowanie umiejętności negocjacyjnych w zakupach
• Osiąganie założonych celów
• Osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki
• Wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów zakupowych
• Umiejętność budowania relacji biznesowych

 Metody pracy:

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii. Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Program szkolenia:

1. Wstęp do negocjacji
o Główne zasady negocjacji
o Zakres warsztatu negocjatora
o Fazy negocjacji

2. Przygotowanie negocjacji
o Wywiad na temat strony przeciwnej
o Opracowanie siatki własnych potrzeb i korzyści
o Ustalenie słabych i mocnych stron naszych i partnera

3. Model korzyści w negocjacjach
o Przygotowanie formularzy negocjacyjnych
o Obliczenie ważności obszarów negocjacyjnych
o Ustalenie motywatorów naszych i naszego partnera

4. Problemy z dostawcami, kontrahentami oraz klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi
o Typowe problemy naszych partnerów
o Zagrania, gry i techniki stosowane przez ,,opozycję”
o Walka na argumenty, dekodowanie i rozbrajanie argumentacji strony przeciwnej

5. Proces negocjowania
o Wypracowanie scenariusza dla naszych negocjacji
o Zaplanowanie strategii na konkretne negocjacje
o Dobranie odpowiednich narzędzi do negocjacji

6. Taktyki i techniki w negocjacjach zakupowych
o Zestaw taktyk stosowanych w negocjacjach zakupowych
o Techniki negocjacyjne i sposób ich dobierania

7. Elementy perswazji w negocjacjach zakupowych
o Reguły perswazji stosowane w negocjacjach zakupowych
o Działania obronne

8. Wywieranie wpływu podczas negocjacji
o Techniki perswazji i manipulacji używane w negocjacjach
o Kłamstwo – narzędzia do rozpoznawania
o Język perswazji jako narzędzie negocjatora
o Kiedy, czym i jak sabotujemy negocjacje

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kompetea all rights reserved

Efektywne negocjacje zakupowe
zapytaj o szkolenie zamknięte
1250 zł + 23% VAT/ osoba