Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera

Decyzyjność to kompetencja niezbędna każdemu menedżerowi, stanowi ona o sprawności menedżera i jest bazą do posiadania i doskonalenia innych niezbędnych kompetencji menedżerskich takich jak : podział zadań i kontrola ich wykonania, zarządzanie ludźmi i zasobami, przywództwo i motywowanie, umiejętność budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Stopień decyzyjności zależy od własnych preferencji, uwarunkowań firmy, specyfiki prowadzonego biznesu, ale też zespołu jakim menedżer zarządza.

Metody pracy :

Szkolenie prowadzone jest w formule aktywnej, większość opiera się na case studiem, ćwiczeniach i warsztatach. Części wykładowe są stosowane tylko tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie treści lub metodologii. Daje to słuchaczom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z zastosowaniem metodyk decyzyjnych. Szkolenie jest nastawione na :

 • poznanie własnych preferencji decyzyjnych w zależności od własnego stylu menedżerskiego
 • określenie wymagań otoczenia wobec własnej decyzyjności
 • rozpoznanie wpływu otoczenia na własną decyzyjność
 • przećwiczenie metod analizy problemów decyzyjnych, rozwiązania problemów, generowania opcji
 • przećwiczenie różnych strategii podejmowania decyzji

Program szkolenia :

1. ROLA MENEDŻERA A DECYZJE MENEDŻERSKIE

 • Funkcje kierownicze w oparciu o koncepcję wartości dodanej
 • Podejmowanie decyzji – najważniejsza funkcja zarządzania
 • Decydowanie vs. działanie

2. NIEPEWNOŚĆ DECYZYJNA

 • Chaos decyzyjny
 • Informacja, ryzyko i decyzja
 • Decydowanie
 • Klasyczny model podejmowania decyzji

3. PARADOKSY DECYZYJNE

 • Teoria a praktyka
 • Niejednoznaczność korzyści z decyzji
 • Otwarte i zamknięte systemy decyzyjne
 • Decyzyjność w problemach niestandardowych i standardowych
 • Podejście systemowe i podejście sytuacyjne
 • Otoczenie kierownika – Interesariusze
 • Dylematy etyczne decydenta (etyka biznesu)

4. DECYZYJNOŚĆ W FIRMIE

 • Model biznesowy firmy
 • Strategia firmy – najważniejsze perspektywy a decyzje
 • Podejście do delegowania odpowiedzialności za decyzje (centralizacja / decentralizacja)

5. INDYWIDUALNE STRATEGIE PODEJMOWANIA DECYZJI

 • Kilka małoefektywnych indywidualnych modeli podejmowania decyzji
 • Cechy osobiste wpływające na styl podejmowanych decyzji – preferencje globalne
 • Styl kierowniczy a styl podejmowania decyzji
 • Normatywna teoria decyzji a styl zadaniowy
 • Warunkowy model przywództwa a styl relacyjny
 • Diagnoza własnego stylu kierowania (w kilku aspektach)

6. STRUKTURA PROBLEMU DECYZYJNEGO

 • Proces podejmowania decyzji
 • Racjonalność decyzji
 • Typy decyzji
 • Obszary funkcjonalne decyzji

7. ROZPOZNANIE PROBLEMU

 • Sformułowanie problemu decyzyjnego
 • Rodzaje problemów
 • Ciągłe doskonalenie a rozwój poprzez przełomy
 • Problemy poznawcze
 • Rozpoznanie problemu decyzyjnego wyspecjalizowanymi metodami
 • Rola informacji w procesie decyzyjnym

8. USTALENIE WARIANTÓW ROZWIĄZANIA PROBLEMU (WARIANTÓW WYBORU)

 • Podstawowe strategie dochodzenia do decyzji
 • Algorytmy decyzyjne
 • Heurystyki
 • Inne metody podejmowania decyzji

9. GENEROWANIA WARIANTÓW DECYZYJNYCH

 • Indywidualne opracowanie możliwych rozwiązań (alternatyw, wariantów)
 • Kreatywność grupy, grupowe rozwiązywanie problemów i procedury formalne pracy grupy
 • Diagram pokrewieństwa
 • Ustalenie rozwiązań alternatywnych

10.  USTALENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

 • Uruchomienie procesu decyzyjnego
 • Określenie kryteriów
 • Metoda rangowania
 • Metoda sumy ważonej- macierz wypłat
 • Przewidywanie i ocena ewentualnych wyników dla każdej z alternatyw

11.  PRZEWIDYWANIE I OCENA EWENTUALNYCH WYNIKÓW DLA KAŻDEJ Z ALTERNATYW

 • Ryzyka, zagrożenia i negatywne fakty oraz zarządzanie nimi
 • Zarządzanie ryzkiem jako prewencja
 • Ocena ryzyka
 • Wybór wariantu do realizacji

12.  WYBÓR OSTATECZNEJ DECYZJI – INDYWIDUALNIE I GRUPOWO

 • Cechy dobrej decyzji indywidualnej
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Konsultowanie i partycypacja
 • Grupowe rozwiązywanie problemów

13.  WYDANIE DECYZJI, MONITOROWANIE WYKONANIA I KONTROLA EFEKTÓW

 • Zlecanie zadań i organizacja ich wykonania
 • Zasady stawianie celów wg zasady SMART
 • Kontrola – model czteroetapowy

Trener:

Irmina Gocan
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze personalnym, jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, a obecnie konsultant i trener.

W swojej dotychczasowej karierze odpowiedzialna była m.in. za rozwój zawodowy kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów w energetyce i przemyśle m.in. Polskich Sieciach Energetycznych oraz PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA. Autorka wielu praktycznych rozwiązań z zakresu szkoleń, rozwoju, coachingu i motywacji płacowej i pozapłacowej menedżerów.

Współpracowała od strony klienta z firmami Delloite, Ernst & Young, Hewitt, Hudson, Sap Polska, PwC, HRK.

Autor wielu publikacji z zakresu kadr i HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa WoltersKluwer Polska, m.in. praktycznych procedur, wzorów dokumentów i narzędzi HR.

Partner merytoryczny obszaru HR i wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, m.in. na studiach MBA i MBA specjalistycznych. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Kompetencjami Pracowników na ALK. Wykłada również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na kilku mniejszych uczelniach.

Prowadzi szkolenia z zakresu zzl i menedżerskie dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów.

Absolwentka zarządzania na PAN oraz licznych studiów podyplomowych m.in. Podyplomowych Studiów z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi SWPS, Studium Trenerów Grupowych SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, oraz studiów  MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Terminy:

do ustalenia

Harmonogram godzinowy: 2 dni

Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa kawowa 11:00 ; 15:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 16:30

Koszt uczestnictwa:

1290 zł + 23% VAT

* płatność za udział po szkoleniu
* przy zgłoszeniu większej ilości osób cena ustalana jest indywidualnie

Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza on-line znajdującego się na naszej stronie bądź pobranie formularza ze strony i przesłanie go faksem na numer 22 350 70 55 lub scanem na adres: info@kompetea.pl

W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym z powyższego zakresu prosimy o kontakt.

Kompetea all rights reserved

Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera
do ustalenia
1290 zł + 23% VAT/ osoba