Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

ZYSKUJESZ:

CZAS

który poświęciłbyś na dojazd

PIENIĄDZE

związane z ewentualnym zakwaterowaniem czy dojazdem

NAGRANIE

ze szkolenia (w przypadku realizacji przez BUR) oraz 1h konsultacji z trenerem

CERTYFIKAT

w formie elektronicznej lub papierowej

ZAKRES MERYTORYCZNY

Cel szkolenia:

Poznanie i przećwiczenie przez osoby, które stanęły przed wyzwaniem pracy zdalnej:

 • efektywnego prowadzenia spotkań ze współpracownikami,
 • satysfakcjonującej i skutecznej komunikacji podczas spotkań on line, panowania nad grupą,
 • sprawnego dokumentowania przebiegu spotkań i egzekwowania ustaleń,
 • sprawnego korzystania z komunikatorów internetowych w tym procesie (platformy on line)*.

Program szkolenia:

Sesja 1. Komunikowanie i współpraca w zespole w czasie rzeczywistym i on line.

 1. Model efektywnych spotkań:
  1. Cele spotkań,
  2. Etapy efektywnego spotkania,
  3. Podział ról i odpowiedzialności,
  4. Spotkania planowane i nieplanowane a ich czas trwania, przebieg i efektywność,
  5. Znaczenie okresowych, cyklicznych spotkań roboczych z udziałem wszystkich lub wybranych członków zespołu dla podtrzymania współpracy i motywacji w grupie pracującej on line.
 2. Efektywne planowanie spotkania on line:
  1. Plan spotkania jako baza jego efektywności,
  2. Agenda spotkania,
  3. Ustalenie osób prowadzących prezentacje/ dyskusje na poszczególne tematy,
  4. Zaplanowany czas trwania spotkania, niestandardowy czas spotkań i jego znaczenie dla późniejszego uczestnictwa w spotkaniach,
  5. Gromadzenie materiałów do spotkań,
  6. Lista uczestników – kluczowi i opcjonalni uczestnicy, osoby inne informowane o spotkaniach i ich wynikach,
  7. Zakładanie spotkań i zaproszenia a frekwencja na spotkaniach,
  8. Potwierdzanie obecności,
  9. Dostarczanie materiałów do spotkań.
 3. Efektywny przebieg spotkań on line.
  • Unikanie pułapek i rozwiązywanie podstawowych problemów technicznych utrudniających merytoryczne prowadzenie spotkań on line:
   • Profesjonalizacja wizerunku, zapewnienie własnej widoczności,
   • Ograniczanie opóźnień i szumu na łączach, blokowanie głośników,
   • Rozpoczynanie spotkań o czasie,
   • Ustalenie listy obecnych, potwierdzanie obecności (jeśli loginy nie wskazują na osoby),
   • Kontrola obecności,
   • Zachowanie prowadzącego i uczestników w sytuacji zerwania połączeń,
   • Ustalenie sposobów zgłaszania problemów technicznych głosowo i za pomocą czatu oraz ich rozwiązywania.
  • Organizacja spotkania w pierwszej jego części:
   • Ustalenie przebiegu spotkania i bloków czasowych,
   • Podział ról na spotkaniu w odniesieniu do jego agendy.
  • Udostępnianie treści – zakres i forma:
   • Ustalenia ew. zmian w agendzie, wyświetlanie lub przesyłanie jej uczestnikom,
   • Zamieszczanie materiałów do przeglądu i pobrania,
   • Udostępnianie pulpitu prowadzącego i uczestników,
   • Wyświetlanie prezentacji w wersji ppt i innych, udostępnianie aplikacji,
   • Rola wskaźników i dash boardów w kierunkowaniu rozmów on line,
   • Inne sposoby uatrakcyjniania treści i zapobieganie nudzie.
  • Wspólne omówienia spraw, przepływ wiedzy.
   • Dyskusja głosowa:
    • Wprowadzenie zasad aktywności, wypowiadania się, zadawania pytań,
    • Dyskusje ze wszystkimi / udzielanie głosu.
    • Ograniczanie / inspirowanie spontanicznych wypowiedzi,
   • Wspólne wypełnianie ankiet, formularzy, dokumentów.
   • Czat:
    • Czat i panowanie nad wypowiedziami nad czatem,
    • Odpowiadanie na pytania z czatu.
   • Ograniczanie czasu udziału pracowników i własnego w spotkaniach:
    • Podział zespołu na podgrupy, praca w podgrupach w wersji on line,
    • Dowoływanie i odwoływanie uczestników,
   • Zespołowe generowanie pomysłów, rozwiązywania problemów wg. zasad „burzy mózgów” i ,,karuzeli pomysłów”,
   • Rozwiązywanie typowych problemów np. niezrozumienie instrukcji, brak aktywności uczestników, gubienie się.
  • Podejmowanie decyzji:
   • Podejmowanie decyzji indywidualnie, komunikowanie ich,
   • Wybór z kilku opcji rozwiązań,
   • Podejmowanie decyzji grupowo, modele wspólnego decydowania.
 1. Dokumentowanie przebiegu spotkania oraz ustalenia ze spotkania w wersji on line:
  1. Sporządzanie notatki ze spotkania w trakcie spotkania i jej udostępnianie,
  2. Nagrywanie spotkania i udostępnianie nagrań on line,
  3. Finalizowanie ustaleń,
  4. Podział zadań, plany dalszych prac,
  5. Przydatne notatki ze spotkań i zarządzanie nimi.
 2. Small talk:
  1. Small talk i jego znaczenie dla zachowania energii grupy,
  2. Inspirowanie / pohamowywanie small talku.
 3. Sprawne korzystanie z pomocy informatycznych (wskazanie podstaw do dalszego samodoskonalenia)*:
  1. Omówienie kluczowych funkcjonalności pozwalających zdynamizować i uatrakcyjnić spotkanie (część z zagadnień będzie pokazywana już podczas poprzednich zakresów szkolenia, inne zostaną omówione na tym etapie),
  2. Co warto a czego nie warto używać z perspektywy efektywności spotkań.
 4. Sesja pytania i odpowiedzi poprzez czat i głosowo.

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Logowanie (sprawdzenie kwestii technicznych): 09:20
Rozpoczęcie szkolenia 09:30
Przerwa obiadowa 12:00-12:30
Zakończenie szkolenia 15:00

Pobierz program szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE

Miejsce realizacji szkolenia: on-line


Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line, materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU. Uczestnik musi posiadać komputer z dostępem do internetu oraz słuchawki (rekomendowane).

Kompetea all rights reserved

Efektywne prowadzenie spotkań on-line