Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

 Adresaci szkolenia:
  • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla, pracownicy działów zamówień publicznych, zakupów, zaopatrzenia, inwestycji itp
  • pracownicy Administracji Publicznej
Cel szkolenia:

Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z szacowaniem ryzyka korupcji, procedury sygnalizowania pojawiąjących się nieprawidłowości, czy metody przeciwdziałania zjawisku korupcji

Program szkolenia:

1. Zjawisko korupcji:
a) definicja,
b) wymiary korupcji,
c) typy korupcji i ich konsekwencje,
d) korupcja i zaufanie,
e) stanowiska zagrożone korupcją.

2. Korupcja w prawie polskim:
a) charakterystyka znamion przestępczych,
b) przykłady interpretacji prawnych zachowań korupcyjnych.

3. Analiza ryzyka korupcyjnego:
a) identyfikacja i szacowanie ryzyka,
b) procedury identyfikacji i ocena poziomu ryzyka korupcyjnego,
c) monitorowanie procesów zagrożonych korupcją.

4. Identyfikacja zagrożeń, zarządzanie ryzykiem korupcyjnym.

5. Procedury sygnalizowania nieprawidłowości:
a) sygnalista – wzorowy pracownik czy donosiciel?
b) ochrona sygnalistów.

6. Zgłaszanie przypadków korupcji:
a) oznaki prób skorumpowania i reakcja,
b) motywacja do zgłaszania,
c) przyczyny przeszkód i zagrożenia w zgłaszaniu.

7. Skala korupcji – Polska na tle innych krajów UE.

8. Metody przeciwdziałania korupcji w polskiej administracji publicznej.
a) System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jako element zarządzania jakością
w urzędzie,
b) Polityka antykorupcyjna.

9. Sytuacje korupcyjne podczas wykonywanych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

10. Odpowiedzialność karna i cywilna za praktyki korupcyjne.

11. Współpraca urzędu z organami ścigania.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:30
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Etyka i przeciwdziałanie korupcji. Ochrona sygnalistów.
650 zł + 23% VAT
650 zł + 23% VAT
zapytaj o termin