Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Ewaluacja szkoleń i wydarzeń rozwojowych do zastosowania w projektach ZZL

Szkolenia zamknięte

Rozwiązania “szyte na miarę” są jedną z najskuteczniejszych form wsparcia rozwoju organizacji i budowaniu jej przewagi konkurencyjnej. Szkoląc z Kompetea otrzymujesz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu, od momentu badania potrzeb aż po wdrożenie, przy udziale doświadczonych trenerów-praktyków oraz opiekunów projektu.

Pracujemy zgodnie z normą ISO 9001:2015, dlatego masz 100% pewność co do jakości naszych szkoleń wewnętrznych!

INFORMACJE O SZKOLENIU
Korzyści ze szkolenia zamkniętego:

 OSADZENIE SZKOLENIA W REALIACH ORGANIZACJI – podczas szkolenia trener pracuje z grupą na wewnętrznych procesach firmowych, dokumentach, konkretnych sytuacjach problemowych

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE – realizację szkolenia zamkniętego poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Klienta, w ramach bezpośrednich spotkań lub rozmów telefonicznych z przełożonymi/uczestnikami; szkolimy na terenie całej Polski, w siedzibie Klienta lub zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

 RAPORT POSZKOLENIOWY – w ramach działań poszkoleniowych przekazujemy Klientowi raport zawierający zestawienie ocen z ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie przebiegu warsztatu, mocnych i słabych stron Uczestników oraz rekomendację dalszych działań

E-KONSULTACJE – po zakończonym projekcie dajemy możliwość zdalnych konsultacji z trenerem

Ewaluacja jest procesem ukierunkowanym na sprawdzenie skuteczności działania, procesu czy decyzji dotyczących aktywności pracowników w organizacji. W codzienności biznesowej pomija się rzeczywiste korzyści wynikające z właściwie zaprojektowanej i efektywnej ewaluacji użytkowej, nie dostrzegając ogromu wsparcia jakie dostarcza menadżerom w kluczowych procesach ZZL.

Ewaluacja szkoleń, onboardingu, programów talentowych to tylko przykłady procesów omawianych podczas warsztatu.

Wyjściowy program szkolenia:

* w drodze konsultacji z Trenerem program szkolenia zostanie dopasowany do Państwa potrzeb

 1. Cele i zastosowanie ewaluacji szkoleń i wydarzeń rozwojowych
 2. Ewaluacja w kontekście skuteczności działań procesów realizowanych przez HR
 3. Główne oczekiwania organizacyjne aktywności ewaluacyjnych i sposób wyboru priorytetów ukierunkowanych na skuteczne wdrożenie w procesy pracy
 4. Praktyczne zastosowanie ewaluacji w kluczowych procesach ZZL w organizacjach:
 • Rekrutacja i selekcja kadr
 • Onboarding i offboarding pracowniczy
 • Zarządzanie szkoleniami i rozwojem (w tym szkolenia, mentoring, tutoriing, consulting)
 • Ewaluacje pracownicze (od feedbacków bieżących po systemy ocen okresowych SOOP)
 • Zarządzanie talentami i sukcesją pracowników
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 1. Zapotrzebowania aktywności ewaluacyjnych kwintetu rozwojowego
 2. Modele ewaluacji szkoleń (wydarzeń rozwojowych) stosowane w praktyce organizacyjnej
 3. Użytkowe zastosowanie Modelu Kirkpatricka w wersjach klasycznej i nowoczesnej
 4. Narzędzia ewaluacji pracowniczej – projektowanie i optymalizacja narzędzi własnych
 5. Główne problemy działów HR w zakresie ewaluacji procesów rozwojowych; rekomendacje przeciwdziałania i dobre praktyki wdrożenia

Kompetea all rights reserved

Ewaluacja szkoleń i wydarzeń rozwojowych do zastosowania w projektach ZZL