Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Ewaluacja jest procesem ukierunkowanym na sprawdzenie skuteczności działania, procesu czy decyzji dotyczących aktywności pracowników w organizacji. W codzienności biznesowej pomija się rzeczywiste korzyści wynikające z właściwie zaprojektowanej i efektywnej ewaluacji użytkowej, nie dostrzegając ogromu wsparcia jakie dostarcza menadżerom w kluczowych procesach ZZL.

Ewaluacja szkoleń, onboardingu, programów talentowych to tylko przykłady procesów omawianych podczas warsztatu.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do osób, które są/będą odpowiedzialne za koordynację i zarządzanie rozwojem w firmach lub optymalizację polityki szkoleniowej.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie kadr wewnątrz organizacji do roli projektanta i koordynatora świadomego procesu zarzadzania szkoleniami i rozwojem.

 Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować ewaluację wybranych procesów ZZL
 • Opracować program optymalizacji działań organizacyjnych wraz z dokumentacją adekwatną do potrzeb organizacji
 • Samodzielnie zaprojektować skuteczne narzędzia ewaluacyjne dostosowane do potrzeb organizacji (ankiety, kwestionariusze, wywiady, obserwacje)
 • Dokonać wyboru modelu wdrożenia rozwiązań i narzędzi wspierających kadrę menadżerską i Zarządy w kontekście potrzeb szkoleniowo – rozwojowych
 • Koordynować przebieg procesów ewaluacyjnych ( w tym dystrybucję i redystrybucję)
 • Określić i dobrać do programu wskaźniki efektywności (wielowymiarowe)
 • Zbudować profesjonalny wizerunek ewaluatora – eksperta

Uczestnicy szkolenia mają możliwość skorzystać ze zdalnej konsultacji poszkoleniowej z Trenerem (w wymiarze do 1 h), z obszaru zagadnień podejmowanych na szkoleniu.

 Metody pracy:

Szkolenia HR mają charakter warsztatowy, nakierowane są na transfer wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników. Wykorzystane formy pracy z grupą:

 • Mini wykłady
 • Prezentacje i instruktaże narzędziowe
 • Ćwiczenia indywidualne / grupowe
 • Analiza studiów przypadków
 • Rozwiązywanie zagadnień problemowych
 • Praca warsztatowa
 • Analiza dobrych praktyk

Prowadząca dostarczy użytecznych wzorów dokumentów i procedur postępowania do zastosowania przez uczestników w późniejszej praktyce zawodowe.

Program szkolenia:
 1. Cele i zastosowanie ewaluacji szkoleń i wydarzeń rozwojowych
 2. Ewaluacja w kontekście skuteczności działań procesów realizowanych przez HR
 3. Główne oczekiwania organizacyjne aktywności ewaluacyjnych i sposób wyboru priorytetów ukierunkowanych na skuteczne wdrożenie w procesy pracy
 4. Praktyczne zastosowanie ewaluacji w kluczowych procesach ZZL w organizacjach:
 • Rekrutacja i selekcja kadr
 • Onboarding i offboarding pracowniczy
 • Zarządzanie szkoleniami i rozwojem (w tym szkolenia, mentoring, tutoriing, consulting)
 • Ewaluacje pracownicze (od feedbacków bieżących po systemy ocen okresowych SOOP)
 • Zarządzanie talentami i sukcesją pracowników
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 1. Zapotrzebowania aktywności ewaluacyjnych kwintetu rozwojowego
 2. Modele ewaluacji szkoleń (wydarzeń rozwojowych) stosowane w praktyce organizacyjnej
 3. Użytkowe zastosowanie Modelu Kirkpatricka w wersjach klasycznej i nowoczesnej
 4. Narzędzia ewaluacji pracowniczej – projektowanie i optymalizacja narzędzi własnych
 5. Główne problemy działów HR w zakresie ewaluacji procesów rozwojowych; rekomendacje przeciwdziałania i dobre praktyki wdrożenia
Prowadzący:

trener Kompetea Elżbieta Sucharska

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:

 • Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
 • Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje)
 • Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja)
 • Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia
 • Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników
 • Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach
 • Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje)
 • Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych

Certyfikaty:

 • Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej
 • Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu
 • Management Trainers School MATRIK
 • Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense
 • Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji
 • Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

Ewaluacja szkoleń i wydarzeń rozwojowych do zastosowania w projektach ZZL
25.04.2024 Warszawa
990 zł + 23% VAT/ osoba
790 zł + 23% VAT/ osoba
29.02.2024 on-line, 13.06.2024 on-line