Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatu dającego przestrzeń do praktycznego przećwiczenia technik i metod coachingowych w roli HR BP. W trakcie szkolenia są prowadzone symulacje rzeczywistych rozmów z pracownikami, a następnie ewaluacja wyników. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metody coachingowe dla HR BP (i nie tylko) oraz najskuteczniejsze technik wywierania wpływu i budowania zasad profesjonalnej współpracy z managerami i pracownikami na rzecz firmy.

 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla HR Business Partnerów, kierowników i specjalistów HR oraz osób chcących poznać coachingowy styl zarządzania.

 Korzyści ze szkolenia:
 • poznanie zasad i elementów kluczowych modelu coachingowego i mentoringowego w zarządzaniu
 • wzmocnienie pozycji profesjonalnego partnera biznesowego poprzez rozwój kompetencji społecznych
 • poznanie i przećwiczenie technik i narzędzia coachingowych w kluczowych sytuacjach HR BP
 • wzmocnienie elastyczności w komunikowaniu się oraz dostosowywania zachowań komunikacyjnych do potrzeb i możliwości współpracowników poprzez trafne formułowanie pytań
 • pozyskanie repertuaru dostępnych zachowań komunikacyjnych doskonalących budowę zaufania i dobrych relacji
 Metody pracy:

Metoda nauczania oparta na cyklu Kolba – każdy moduł składa się z elementów związanych z diagnozą, następnie przekazaniem a na końcu utrwaleniem nowej wiedzy i umiejętności. W ramach pracy szczególny nacisk kładziony jest na transfer nowej wiedzy i umiejętności do rzeczywistej sytuacji uczestnika szkolenia, tak, żeby nową wiedzę i umiejętności wiedział kiedy, gdzie i jak może zastosować. Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 • studium przypadku
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • kwestionariusze i testy zachowań
 • odgrywanie scenek/ról
 • dyskusje
 • burze mózgów
Program szkolenia:

Coaching czy mentoring w zarządzaniu:

 • Czym jest coaching, kiedy i dla kogo może być zastosowany w przedsiębiorstwie?
 • Czym jest mentoring, kiedy i dla kogo może być zastosowany w przedsiębiorstwie?
 • Co to jest coachingowy styl zarządzania?
 • Rola menedżer coach w organizacji i rola HR BP coacha.
 • Rola HR BP w organizacji o coachingowym stylu zarządzania.
 • 10 przykazań dla zarządzania coachingowego.
 • 10 zasad HR BP dla wsparcia menagerów w zarządzaniu coachingowym.

Proces coachingowy – krok po kroku:

 • Struktura procesu coachingowego i zasadność takiego modelu dla pracy HR BP.
 • Badanie potrzeb coachingowych celem definiowania efektywnych działań procesowych w ramach współpracy z biznesem.
 • Cykl coachingowy w pracy HR BP.
 • Mentoring w pracy z biznesem jako działanie rozwojowe i budujące zaangażowanie i lojalność.
 • Cele coachingu, poszczególne role i klarowność i jasność zasad procesu rozwojowego.
 • Wyzwania i zagrożenia dla zarządzania coachingowego w perspektywie HR BP.
 • Dyscypliny wewnętrznej a coaching i jego przełożenie na prace HR BP.

Wsparcie menagera w rolę coacha:

 • Metody i techniki rozwijania kluczowych umiejętności komunikacyjnych.
 • Aktywne słuchanie czyli słuchać a słyszeć podczas coachingu.
 • Ćwiczenie sztuki zadawania skutecznych pytań.
 • Metody i techniki rozwijania umiejętności udzielania informacji zwrotnych w coachingu.
 • Rozmowy coachingowe w procesie rozwoju pracowników.
 • Rozmowy wspierające i wykorzystanie coachingu.

Narzędzia coachingowe:

 • Model GROW  – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy menedżera.
 • Model Dilsa – jedna z najbardziej skutecznych metod coachingowych w pracy menedżera.
 • SFA – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach oraz SFC – coaching skoncentrowany na rozwiązaniach czyli ćwiczenie rozmów opartych na SFC.
 • Przeformułowanie czyli wsparcie w wypracowaniu alternatywnych rozwiązań.
 • Perspektywa czyli różne oblicza tego samego.
 • Skalowanie czyli  narzędzie definiujące natężenie coachowanego zjawiska.
 • Poszukiwanie wyjątków czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów.

Narzędzia coachingowe cd:

 • Mapa to nie teren czyli konsekwencje tworzenia map w biznesie w tym ćwiczenie SMS (subiektywna mapa sytuacji).
 • Inwentarz zasobów. Matryca aktywności. Czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów.
 • Technika Benjamina Franklina czyli metoda wspierająca konsekwencje w planowaniu i działaniu.
 • Metoda Kurta Vonneguta czyli jak osiągać więcej poprzez planowanie „od końca”.
 • Technika Walta Disneya czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w realizacji celów.

Ćwiczenia praktyczne prowadzenia sesji czyli przygotowanie do prowadzenia rozmów z wykorzystaniem narzędzi coachingowych:

 • Dobre praktyki w stosowaniu coachingu.
 • Przygotowanie do sesji coachingowej krok po kroku.
 • Przeprowadzenie próbnego coachingu.
 • Obserwacja i analiza najważniejszych elementów rozmowy oraz informacja zwrotna podsumowująca próbną sesję.
 • Zasady i wskazówki dla wszystkich którzy rozpoczynają coaching .

Podsumowanie szkolenia:

 • Karta SSC
  • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • Wnioski
  • Na poziomie osobistym i zespołowym
Prowadzący:

Beata Wiernicka-Bełz – trener biznesowy, konsultant HR, coach ICF , mentor kryzysowy, asesor AC/DC

Doświadczony menadżer ZZL (Pepsico-Poland, Szlenkier, SIMPLE, Plastics Group). Na zajmowanych stanowiskach była odpowiedzialna za wdrażanie polityki personalnej firm, rekrutację i selekcję, diagnozowanie oraz promowanie pracowników, określanie potrzeb szkoleniowych i planowanie „sukcesji” kadry. Doświadczony i certyfikowany trener biznesu (Akademia Trenerów Biznesu SET). Specjalista z zakresu NLP (Practitioner in the Art of NLP, Business Practitioner in the Art of NLP, Master NLP).

Specjalizuje się w obszarach związanych z oceną pracowników, metodą diagnostyczną AC/DC, systemami wynagrodzeń i motywacji, rekrutacją, selekcją i adaptacją personelu, zarządzaniem szkoleniami, controlingiem personalnym. Prowadzi także szkolenia  z tematyki przywództwa, rozwoju umiejętności menadżerskich, budowania zespołu, zarządzania zmianą.

Certyfikaty:

 • Certyfikat Coacha/Mentora Kryzysowego (CMK5/05/IPTK/2021)
 • Certyfikat Coacha Biznesu NOVO™ (XIV-WAW/02) akredytowany przez ICF (International Coach Federation)
 • Certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach (1195/2018)
 • Certyfikat Trenera Biznesu Akademii Trenerów Biznesu SET
 • Certyfikat Practitioner in the Art of NLP
 • Certyfikat Master NLP
 • Certyfikat testu psychometrycznego Facet5
 • Certyfikowany Asesor Akademia Asesora Ernst & Young
 • Certified Assessor for Assessment & Development Centre IBD Business School
 • Certyfikat Nowoczesne Metody Zarządzania projektami HR (Agile, Lean, Design Thinking)
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

HR Business Partner - zarządzanie coachingowe
18-20.09.2024 Warszawa, 16-18.12.2024 Warszawa
2090 zł + 23% VAT/ osoba
1790 zł + 23% VAT/ osoba
26-28.06.2024 on-line, 16-18.10.2024 on-line