Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

3-dniowy praktyczny warsztat dla przyszłych i obecnych HR Business Partnerów, z sesją coachingową w cenie!

Bycie profesjonalnym HR Business Partner wymaga szczególnych kompetencji społecznych powszechnie zwanych kompetencjami „miękkimi”. Współpraca na wielu płaszczyznach: z Zarządem, z managerami oraz z pracownikami, tworzenie i utrzymywanie właściwych relacji biznesowych i relacji społecznych, dbanie o biznes a także o człowieka, diagnozowanie i potrzeb pracownika i realizowanie celów organizacji …. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Zadania, spotkania, cele, KPI, raporty, projekty i jeszcze więcej… Jak to wszystko zorganizować?

Jeżeli też zadajesz sobie to pytanie, przyjdź na szkolenie!

W ramach warsztatu, opierającego się o praktyczne przykłady i wymianę doświadczeń, znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań. Podczas trzech dni szkolenia będzie 65% pracy warsztatowej a 25% pracy z wykorzystaniem narzędzi i doskonaleniem technik, tak abyś mógł rozwinąć niezbędne kompetencje – budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji/ zaangażowania wśród pracowników i menedżerów, skuteczne rozwiązywanie problemów w obszarze personalnym i kreatywne wsparcie działań biznesowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zadaniami HRBP  z perspektywy całego biznesu i poszczególnych zespołów. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności wsparcia menadżerów  w sprawach operacyjnych i personalnych.

Zapraszamy na nasze szkolenia HR!

„Szkolenie zostało bardzo dobrze zbilansowane – dużo wiedzy i narzędzi, ale również bogactwo ćwiczeń pozwalających nabytą widzę natychmiast wcielić w życie. Podobała mi się atmosfera stworzona przez trenerkę, uczestnicy chcieli się dzielić doświadczeniami i chętnie wymieniali spostrzeżenia. W sumie 3 niesamowicie intensywne dni, wróciłam do domu zmęczona, za to z głową nabitą nowymi pomysłami.”


HR Business Partner , TPV Displays Polska Sp. z o.o.

Kompetea, HR Business Parter, szkolenia HR
5.0
2021-10-17T18:58:19+00:00

HR Business Partner , TPV Displays Polska Sp. z o.o.

„Szkolenie zostało bardzo dobrze zbilansowane – dużo wiedzy i narzędzi, ale również bogactwo ćwiczeń pozwalających nabytą widzę natychmiast wcielić w życie. Podobała mi się atmosfera stworzona przez trenerkę, uczestnicy chcieli się dzielić doświadczeniami i chętnie wymieniali spostrzeżenia. W sumie 3 niesamowicie intensywne dni, wróciłam do domu zmęczona, za to z głową nabitą nowymi pomysłami.”
5.0
1
 Adresaci szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim osobom, które mają objąć stanowisko HR Business Partnera lub są już HR Business Partnerami, ale chcą usystematyzować swoją wiedzę i zdobyć oraz przećwiczyć nowe umiejętności w tym obszarze.

0
zrealizowanych edycji szkolenia
0
przeszkolonych pracowników
0
lat na rynku szkoleń

Cel szkolenia z HR Business Partneringu:

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • roli HR BP oczekiwanej we współczesnym biznesie
 • zasad i modeli tworzenia skutecznych procesów i narzędzi HR
 • zasad i technik budowania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu
 • modeli zarządzania zmianą przy jednoczesnym utrzymania zaufania i zaangażowania
 • kultury organizacyjnej i sposobów jej wspierania i wzmacniania
 • zasad i technik komunikacji, prowadzenia trudnych rozmów bez utraty „dobrych” biznesowych relacji
 • koncepcji ról zespołowych i modeli działania skutecznych oraz efektywnych zespołów

Zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:

 • określenia własnych potrzeb rozwojowych i zaplanowania planu działania
 • doboru techniki działania celem zaspokojenia potrzeb organizacji, zespołów i jednostki ( a także własnych)
 • rozumienie zmian zachodzących w firmie procesów i uwarunkowań
 • definiowania potrzeb biznesu celem stawania się mistrzem w zakresie współpracy na rzecz sukcesów firmy
 • utrzymanie (lub odbudowywanie) zaufania i zaangażowania pracowników w okresie i po zakończeniu zdrożenia zmiany
 • prowadzenia „trudnych rozmów” zarówno z pracownikami, menagerami, jak i Zarządem
 • wsparcia menagerów w obszarze budowania High Performing Organization i High Performing Team
 Metody pracy:

Każde zagadnienie jest omawiane, praktycznie przerabiane, ćwiczone i utrwalane – wszystko zgodnie ze skuteczną metodą nauczania oparta na cyklu Kolba; 65% pracy warsztatowej 25% pracy z wykorzystaniem narzędzi i doskonaleniem technik. Części wykładowe (mini wykłady) są stosowane tylko tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie koncepcji i metod pracy, a także wzorów gotowych dokumentów. Daje to uczestnikom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z problematyką pracy HR Business Partnera. i zanurzenia się w „piaskownicy doświadczeń” już podczas warsztatu.

Program szkolenia z HR Business Partneringu:

HR Business Partnering – wprowadzenie

 • Kluczowe role i zadania HR Business Partnera w organizacji – od gaszenia jednostkowych pożarów do prawdziwego partnerstwa
 • Kompetencje HRBP w obecnym, dynamicznie zmieniającym się świecie VUCA
 • Procesy HR realizowane w organizacjach a rola HRBP
 • Najnowsze trendy HR w Polsce i na świecie

HRBP jako partner w biznesie

 • Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie kompetencji wymaganych od HRBP przez biznes
 • Rozumienie biznesu jako podstawa działań HR Business Partnerów – główne procesy biznesowe, które musi znać HRBP by działać efektywnie
 • Przekuwanie misji, wizji, strategii firmy na realne działania HR
 • Efektywność wybranych procesów/programów HR – wskaźniki, wyniki, ROI, czyli jak zbierać dane i tworzy rekomendacje dla biznesu
 • Idea Human Performance Improvement w pracy HR Business Partnera
  • Korzyści płynące z podejścia HPI –powiązanie działań HR z celami biznesowymi organizacji
  • Etapy HPI – od analizy celów do oceny procesu wdrażania rozwiązań
 • Specyfika pracy HRBP w poszczególnych obszarach funkcjonowania firmy
 • Komunikacja z biznesem, czyli jak mówić, aby biznes postrzegał HRBP jako partnera we wspólnym działaniu

HRBP jako partner w procesie zarządzania ludźmi

Zarządzanie zespołem

 • Oczekiwania wobec menedżerów w zakresie operacyjnego zarządzania ludźmi a wyzwania HR Business Partnera
 • Cykl życia pracowników w organizacji i związane z tym wyzwania menedżerów i HR Business Partnerów – od rekrutacji do awansu (lub do zwolnienia)
 • Funkcjonowanie zespołu – role zespołowe i style działania w kontekście efektywności zespołu; cykl życia zespołu
 • Zarządzanie komunikacją w zespołach stacjonarnych i rozproszonych
 • Rozmowa menadżerska – FeedBack vs. FeedForward
 • Wdrażanie rozwiązań High Performing Organization w organizacji

Efektywna komunikacja

 • Dialog w biznesie
 • Asertywna komunikacja jako podstawowe narzędzie osiągania celów i wywierania wpływu
 • Rozwiązywanie konfliktów
  • przyczyny powstawania
  • postępowanie z „trudnymi” współpracownikami
  • technik radzenia sobie z emocjami i napięciem własnym i zespołu w sytuacjach konfliktowych
  • skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów w relacjach interpersonalnych/w zespole/w organizacji

HRBP jako partner wspomagający w zmianie

 1. Zarządzanie zmianą – rola HRBP we wsparciu menadżera i pracowników
 2. Proces przygotowania i wdrażania zmian – koncepcja Jeźdźca, Słonia i Ścieżki wg Chip’a i Dan’a Heath
 3. Komunikowanie zmian
 4. Radzenie sobie z oporem
 5. Utrzymanie (lub odbudowywanie) zaufania i zaangażowania pracowników w okresie i po zakończeniu transformacji

HRBP jako partner w rozwoju pracowników i kultury organizacyjnej

 • Jak budować kulturę organizacyjną, która promuje zaangażowanie, innowacyjność i współpracę? Jak integrować wartości pracowników z wartościami firmy w celu budowania lojalności wobec firmy?
 • Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny – pole integracji organizacji i wdrażania pozytywnych zmian przez HR Business Partnerów – analiza spójności na  podstawie kwestionariusza wg Camerona i Quinna.
 • Zarządzanie rozwojem pracowników w organizacji
 • Rola HR Business Partnera jako coacha i mentora w organizacji
 • Wpieranie menedżerów w ich własnym rozwoju – inspirujące przywództwo

HRB jako parter przyszłości

 1. Wyzwania HR Business Partneringu na najbliższe lata
  • Zrównoważony Rozwój i Działania ESG
  • Digitalizacja HR
  • Zarządzanie Różnorodnością
 2. Mój plan działania – co możesz zrobić od razu, w ciągu 30 dni, w ciągu sześciu miesięcy i w ciągu roku
Prowadzący:

Beata Wiernicka-Bełz - trener hr business partner szkolenieBeata Wiernicka-Bełz – trener biznesowy, konsultant HR, coach ICF , mentor kryzysowy, asesor AC/DC

Doświadczony menadżer ZZL (Pepsico-Poland, Szlenkier, SIMPLE, Plastics Group). Na zajmowanych stanowiskach była odpowiedzialna za wdrażanie polityki personalnej firm, rekrutację i selekcję, diagnozowanie oraz promowanie pracowników, określanie potrzeb szkoleniowych i planowanie „sukcesji” kadry. Doświadczony i certyfikowany trener biznesu (Akademia Trenerów Biznesu SET). Specjalista z zakresu NLP (Practitioner in the Art of NLP, Business Practitioner in the Art of NLP, Master NLP).

Specjalizuje się w obszarach związanych z oceną pracowników, metodą diagnostyczną AC/DC, systemami wynagrodzeń i motywacji, rekrutacją, selekcją i adaptacją personelu, zarządzaniem szkoleniami, controlingiem personalnym. Prowadzi także szkolenia  z tematyki przywództwa, rozwoju umiejętności menadżerskich, budowania zespołu, zarządzania zmianą.

Certyfikaty:

 • Certyfikat Coacha/Mentora Kryzysowego (CMK5/05/IPTK/2021)
 • Certyfikat Coacha Biznesu NOVO™ (XIV-WAW/02) akredytowany przez ICF (International Coach Federation)
 • Certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach (1195/2018)
 • Certyfikat Trenera Biznesu Akademii Trenerów Biznesu SET
 • Certyfikat Practitioner in the Art of NLP
 • Certyfikat Master NLP
 • Certyfikat testu psychometrycznego Facet5
 • Certyfikowany Asesor Akademia Asesora Ernst & Young
 • Certified Assessor for Assessment & Development Centre IBD Business School
 • Certyfikat Nowoczesne Metody Zarządzania projektami HR (Agile, Lean, Design Thinking)
Informacje organizacyjne:

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00 – 13:40
Zakończenie szkolenia 17:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 08:00
Przerwa obiadowa 12:00 – 12:40
Zakończenie szkolenia 15:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

sala szkoleniowa w centrum Warszawy; informacja u Organizatora

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: udział w szkoleniu stacjonarnym materiały dydaktyczne oraz dyplom w wersji papierowej lunch oraz przerwy kawowe podczas trwania szkolenia

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Harmonogram

1 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

2 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

3 dzień.
Rozpoczęcie szkolenia 09:00
Przerwa obiadowa 12:30 – 13:10
Zakończenie szkolenia 16:00

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji

on-line, Microsoft Teams (w szkoleniu można uczestniczyć poprzez przeglądarkę lub z poziomu aplikacji); instrukcja jak dołączyć do szkolenia oraz jak sprawdzić parametry techniczne dostępna jest TUTAJ

Dodatkowe informacje

Cena zawiera: dostęp do szkolenia on-line materiały dydaktyczne oraz dyplom ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej

Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU.

Kompetea all rights reserved

HR Business Partner - role i odpowiedzialności HR we współpracy z biznesem
19-21.06.2024 Warszawa, 25-27.09.2024 Warszawa, 09-11.12.2024 Warszawa
1990 zł + 23% VAT/ osoba
1690 zł + 23% VAT/ osoba
20-22.11.2024 on-line