Masz pytanie? Skontaktuj się z nami: 22 308 03 50 info@kompetea.pl

Cel szkolenia:

Dotrzymać terminów ustalonych z klientem, zdążyć na czas, poradzić sobie z dodatkowymi zleceniami zaburzającymi misternie układany harmonogram produkcji, mieć wszystkie potrzebne materiały i surowce dostępne w magazynie, dostarczyć w odpowiednim czasie i ilości materiały do linii/gniazda produkcyjnego, pracować w spokojnym rytmie i ciszy – to marzenia każdego planisty i managera produkcji. Kanban i system ssący są receptą na dolegliwości, które wynikają podczas długiej drogi realizacji zlecenia klienta. Żeby mógł zostać wdrożony, przedsiębiorstwo musi w przemyślany sposób się do tego się zabrać. Kanban i system ssący jest elementem filozofii Lean Manufacturing, która przyniesie oczekiwane efekty, jeśli wdroży się ją we właściwy sposób pamiętając o wielu istotnych zasadach.

Szkolenie Kanban przygotuje uczestników do samodzielnej próby wdrożenia systemu we własnej organizacji. Pokazuje krok po kroku zasady wdrożenia, ale również przedstawia cały zestaw narzędzi niezbędnych do zastosowania przed jego zastosowaniem.

Cele szkolenia

 • sprawdź czy w ogóle potrzebny Ci jest Kanban,
 • przeanalizuj proces realizacji zlecenia w Twojej fabryce,
 • przeanalizuj gdzie i dlaczego różnicują się Twoje produkty,
 • zaplanuj wielkość zapasów,
 • naucz się projektować pętle Kanban, obliczać liczbę potrzebnych kart Kanban
 • naucz się sterować systemem ssącym,
 • zrównoważ poziom produkcji w oparciu o Heijunkę,
 Korzyści ze szkolenia:
 1. Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron firmy,
 2. Rozwój umiejętności wyrównywania zapasów,
 3. Wzrost efektywności pracy z powodu mniejszych stanów magazynowych,
 4. Podniesienie umiejętności planowania i poziomowania produkcji,
 5. Poznanie metod i technik radzenia sobie z zapasami w całej organizacji.
 Metody pracy:
 1. Inspirująca dyskusja na przykładach
 2. Prezentacja multimedialna
 3. Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
 4. Studium przypadku
Program szkolenia:

Filozofia Lean Manufacturing – podstawowe informacje:

 • podstawy LEAN MANUFACTURING: filozofia, historia, korzyści, strategia,
 • 5 ZASAD LEAN – Określenie Wartości, Strumień Wartości, Przepływ, Wyciąganie (PULL) w procesie produkcji, Doskonalenie.

Charakterystyka przedsiębiorstwa:

 • czy potrzebny nam Kanban? – analiza potrzeb,
 • identyfikacja marnotrawstwa (7 MUDA), czyli ukryte koszty przedsiębiorstwa,
 • pojęcie strumienia wartości; definicje: C/T, L/T, V/A,
 • mapowanie strumienia wartości (Value StramMapping) – jako podstawowe narzędzie do planowania zmian.

Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing – niezbędne przed wdrożeniem KANBAN:

 • 5S – systemowe utrzymanie stanowiska pracy; charakterystyka, przykłady z innych firm,
 • Standaryzacja pracy – zrozumienie istoty standardów i ich ogromnej roli w organizacji procesów; budowa standardów, przykładowe karty standaryzacji,
 • OPF (One Piece Flow) i podstawowe zasady projektowania linii/gniazd wytwórczych w oparciu o Lean.

Zasady funkcjonowania systemu ssącego.

Projektowanie pętli Kanban:

 • czym jest PACEMAKER w procesie produkcyjnym?
 • obliczanie potrzebnej liczby kart Kanban i projektowanie supermarketu

Ustalenie wielkości zapasów:

 • zasady kalkulacji ilości zapasów – charakterystyka poziomów,
 • kalkulacja ilości sygnałów w pętli Kanban,
 • kalkulacja supermarketów przystanowiskowych.

Butterfly – zasilanie stanowisk:

 • zadania Butterfly oraz korzyści wynikające z wdrożenia,
 • rola operatora,
 • przykładowe trasy.

Heijunka – równoważenie poziomu produkcji:

 • planowanie w strumieniu wartości,
 • heijunka – zasady.

Harmonogram wdrożenia Kanban, analiza problemów na poszczególnych etapach.

Podsumowanie.

Informacje organizacyjne:

Harmonogram godzinowy:

I dzień

Rejestracja uczestników: 09:45
Rozpoczęcie szkolenia 10:00
Przerwa obiadowa 13:00
Zakończenie szkolenia 17:00

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia 08:30
Przerwa obiadowa 12:30
Zakończenie szkolenia 15:30

* przerwy kawowe ustalane pomiędzy trenerem a grupą

Miejsce realizacji szkolenia SPRAWDŹ


Cena zawiera: uczestnictwo w programie, materiały dydaktyczne, wyposażoną salę szkoleniową, przerwy kawowe oraz obiad dla uczestnika, pomoc przy rezerwacji noclegu

Cena nie zawiera: kosztów dojazdu uczestnika na miejsce szkolenia i zakwaterowania


Zapis na szkolenie jest równoznaczny z akceptacją REGULAMINU


Pobierz program szkolenia

Kanban w praktyce produkcyjno-logistycznej
zapytaj o termin lub zamów szkolenie zamknięte
1290 zł + 23% VAT/ osoba